• Vi ska nog inte vara så snabba att skilja ut utlandsfödda inom medicinen, menar gynekolog och forskare Björn Strander.
Fria Tidningen

”Det handlar inte om etnicititet utan om klass”

Den rådande bilden har varit att utlandsfödda kvinnor ofta uteblir från gynekologisk cellprovskontroll. Men verkligheten är lite mer nyanserad än så, menar Björn Strander, gynekolog och forskare i sin nya studie från Sahlgrenska akademin.

Den härskande bilden i tidigare studier har varit att var man är född i hög grad styr vilka som går på sina cellprovskontroller och vilka som inte gör det. I Sverige födda kvinnor går oftare än utlandsfödda.

Men en ny stor forskningstudie där bakgrundsfaktorer hos 581 008 kvinnor i Sverige som valt att delta i kontrollerna, respektive valt att utebli ställer denna bild på ända.

– Ja, det har visat sig att klass är mycket viktigare än etnicitet och detta är helt nytt, säger Björn Strander, gynekolog och huvudansvarig forskare i studien.

– Det har funnits en mängd förklaringsmodeller tidigare som till exempel att kvinnor från andra kulturer i mindre utsträckning skulle förstå vikten av förebyggande vård, men så verkar det alltså inte vara generellt, säger han.

Studien visar att skillnaden i deltagande försvann för stora invandrargrupper när kvinnor med samma socioekonomiska ställning jämfördes med svenskfödda. Det kan innebära att skillnaderna i deltagande inte beror så mycket på kultur och språkförståelse som man kanske har trott, utan att det är social ojämlikhet som är den främsta orsaken, framgår det i studien.

– I bästa fall så får detta effekten inom medicinsk forskning att undersöka om socioekonomiska faktorer även inom andra områden har detta genomslag och att vi kanske inte ska vara så snabba att skilja ut utlandsfödda.

Ett annat tydligt mönster som kom fram var att det är stor skillnad mellan landstingen.

– Ja vissa landsting behöver en skämskudde och vissa skulle kunna vara lärare, menar Björn Strander.

Det finns nu ett nationellt program hur verksamheterna ska bedrivas för att säkerställa kvalitet. Allt från enkla tydliga kallelser till enkla sätt att avboka och boka om tider som inte kräver bank-id ska införas. Dessutom är alla cellprovskontroller från och med 1 januari 2018 gratis.

Den organiserade screeningen av livmoderhalscancer i Sverige har pågått sedan 1960-talet och lett till en kraftig minskning av antalet cancerfall – till för fyra år sedan då kurvan plötsligt vände uppåt.

– Vi har sett en ökning på 15 procent de senaste åren, berättar Björn Strander.

– Vi vet inte med säkerhet vad ökningen beror på, men en kvalificerad gissning är att det virus livmoderhalscancer kommer ifrån, hpv-viruset, har blivit vanligare i samhället generellt. Det i sin tur kan bero på att ungdomar nu har fler partners och att kondomanvändningen har gått ner.

Att det är viktigt att gå på sina cellprovskontroller när kallelsen kommer framgår tydligt när Björn Strander pratar.

– Ja, det är ett så enkelt sätt att motverka en eländig cancerform – detta är ju de unga kvinnornas cancer, avslutar han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu