• En av textilerna som Göteborgs Stad och Statens museer för världskultur har haft i sina samlingar.
Fria Tidningen

Unika textilier återlämnas till Peru

Göteborg återlämnar unika Paracastextilier till Peru. "De kom till Göteborg på ett sätt som i dagsläget inte hade varit acceptabelt. Så det känns väldigt bra att lämna tillbaka dem till Peru", säger Gunilla Bökmark, internationell chef för Göteborgs Stad.

Paracastextilierna är 2000 år gamla och härrör från den forntida folkgruppen Paracas. Under åren 1931-1933 skedde en stor illegal export av Paracastextilier från Peru till museer och privata samlingar runt om i världen, bland annat till Sverige. Textilierna hamnade i Göteborg på 1930-talet via en donation till dåvarande Etnografiska avdelningen på Göteborgs Museum. Totalt rör det sig om 89 textilier som ägts av Göteborgs Stad och förvaltats av Statens museer för världskultur.

Beslutet att lämna tillbaka textilierna fattades av kommunfullmäktige 2013 och överlämnandet regleras genom avtal mellan Göteborgs Stad samt utrikesdepartementet och kulturdepartementet i Peru. Sedan tidigare har fyra textilier återlämnats.

Nyligen återlämnas ytterligare 51 textilier ur samlingen.

– Paracastextilierna är en väldigt vacker samling. De kom till Göteborg på ett sätt som i dagsläget inte hade varit acceptabelt. Så det känns väldigt bra att lämna tillbaka dem till Peru, säger Gunilla Bökmark, Göteborgs stads internationella chef.

Julia Willén, doktorand på institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings Universitet, tycker att återförandet av textilierna är en ickefråga för Göteborgs stad.

– Tidigare har de försökt villkora återlämnandet med krav på att Peru ska garantera att de har resurser att bevara föremålen. Men det här är inget som Göteborg stad ska bekymra sig om, det gäller stulet gods och textilierna ska självklart återföras till Peru.

Statens museer för världskultur har hundratusentals föremål med anknytning till främmande kulturer. Många av dem samlades in runt förra sekelskiftet av upptäcktsresande, arkeologer och missionärer och motiven var inte alltid glasklara.

– Det handlar om en kolonial struktur där man ville visa upp världen i en västerländsk kontext. Föremålen på våra etnografiska museer är bevis på den europeiska kolonialismen. Att museer tömmer sina samlingar på eget bevåg, som exempelvis Tropenmuseum i Amsterdam, går däremot att se som försök att göra sig av med de här bevisen. Så det är viktigt att kunna se på de här samlingarna ur olika perspektiv och vad de fyller för funktion i dag. När det gäller stulna föremål tycker jag däremot att det är självklart att de återlämnas, säger Julia Willén.

Den sista återlämningen av textilier till Peru ska ske 2021. Då återlämnas 35 textilierna i en tredje och sista omgång. Kostnaden för återlämnandet är budgeterad till 730 000 kronor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

Fria Tidningen

Feministisk sf-klassiker blir musik

Hur låter en bok? Kompositören Erik Dahl ger svaret då han stiger in i Ursula Le Guins litterära universum för att tolka klassikern Mörkrets vänstra hand.

Fria Tidningen

Solidaritetsorkester med hopp om framtiden

Christopher Ali Solidarity Quartet är svåra att sätta fingret på. Muslimsk mystik, ökenblues och svenskt vemod är några av inslagen på debutalbumet To Those Who Walked Before Us.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu