• Förbudet är tänkt att gälla insamling av pengar vid Nordstan, centralstationen, Brunnsparken, Kanaltorget, Gustaf Adolfs torg, Nils Ericssonsterminalen och runt resecentrum enligt Moderaternas förslag.
Göteborgs Fria

Frågan om tiggeriförbud i Göteborg bordläggs

Ännu finns inga besked på moderaternas förslag om tiggeriförbud i Göteborg. Ärendet bordlades i onsdags men motståndet mot förslaget är hårt.

­­– Vi vill öka tryggheten i Göteborg, säger Jonas Ransgård (M) andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Många upplever sig trängda av att gång på gång bli ombedda att skänka pengar. Man känner sig utsatt och undviker vissa platser och det är inte rimligt, menar han.

Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Ulrika Falk på Räddningsmissionen i Göteborg som arbetar med utsatta EU-medborgare menar att människorna detta gäller i de allra flesta fall sitter still och inte stör någon.

– Obehaget tänker jag består i att vi blir berörda av fattigdomen men då är det ju där vi ska lägga insatserna – inte förbjuda människors existens, menar hon.

Frågan är inte ny och moderaterna har också ett centralt beslut om ja till tiggeriförbud nationellt i ryggen. Redan för sex år sedan försökte Sala kommun införa ett liknande förbud, men förslaget fick genast avslag från länsstyrelsen och trädde aldrig i kraft. Tidigare i höstas var det moderaterna i Vellinge som ville införa förbud på ett antal platser, men även här satte länsstyrelsen stopp med hänvisning till att de inte är förenliga med ordningslagen, det vill säga tiggandet kan inte bedömas som att det stör allmän ordning. Ärendet är överklagat till förvaltningsdomstolen, men domen där är inte prejudicerande varför moderaterna i Göteborg själva kan testa ärendet här och applicera den lokala ordningsstadgan.

– Det lokala förslaget är vad vi bedömer att kommunen kan göra själva. Vi agerar inom ramen för den lagstiftning som finns, säger Ransgård men säger att det ännu inte är klart hur de kommer agera om de får ett nej av kommunen.

Och bortsett från Sverigedemokraterna som stöttar förslaget så ser det mörkt ut för moderaterna. Socialdemokraternas Ann-Sofi Hermansson har kallat förslaget oanständigt och samtliga andra partier skriver i sina tilläggsyrkanden till moderaternas förslag att de inte kommer stötta ett sådant förslag då roten till problemet är fattigdom som inte kan straffas bort. En analys Ulrika Falk på Räddningsmissionen delar.

­– De politiska signaler detta sänder är att detta är människor man kan trampa på hur som helst. Sverige har fått kritik från kommissionen för mänskliga rättigheter för att vi avhyser människor till ingenting, detta skulle bara ytterligare förstärka den bilden, menar hon och fortsätter:

– Vi vilseleder allmänheten med det här – att kriminalisera tiggande är inte en omtanke om de utsatta som politiker ofta försöker få det till utan handlar om att osynliggöra en grupp som redan är extremt utsatt och behöver hjälp.

De områden förbudet gäller är Nordstan, centralstationen, Brunnsparken, Kanaltorget, Gustaf Adolfs torg, Nils Ericssonsterminalen och runt resecentrum. Centrala delar där det rör sig mycket folk, vilket är ett av moderaternas huvudargument.

­– Effekten av ett förbud är främst en möjlighet för polis och ordningsvakter att kunna avlägsna människor som tigger från platser där det är mycket människor i omlopp, säger Jonas Ransgård och menar att de är medvetna om att tiggeriet då kommer ske någon annanstans. Men Ulrika Falk tycker att moderaterna inte ser hela bilden.

– När vi försöker osynliggöra problemen på det här sättet så gör vi det värre. Om vi pressar ut folk kommer det sannolikt öka andra typer av brott. Vi öppnar för onda krafter när vi till exempel tvingar ut kvinnor i prostitution. Istället behöver vi erbjuda insatser i form av utbildning och en del av trygghetssamhället, menar hon.

– Ett förbud minskar förstås inkomsterna till den som tigger, svarar Ransgård, men det är därför vi vill komma åt eländiga boende- och livssituationer genom att ha ett nationellt förbud som leder till att människor över huvud taget kommer hit i mindre utsträckning än vad de gör nu.

– Detta är en del av Europas antiziganistiska historia som vi bidragit till, tycker Falk att vi bör komma ihåg. Detta är inte värdigt Sverige

Efter onsdagens bordläggande kommer förslaget tas upp i kommunstyrelsen kommande onsdag, den 29 november, och vid påföljande kommunfullmäktigemöte den 7 december.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu