• 235 familjer med totalt 683 barn i Göteborg lever utan en fast adress, utan flyttar istället mellan kortsiktiga lösningar som hotell och vandrarhem. Det handlar om en ny grupp hemlösa utan social problematik som drabbas av bostadsbristen
  • – Inga barn ska behöva växa upp på det här sättet, säger Annika Ström Öberg på Räddningsmissionen.
  • Situationen är allvarlig.Erik Gedeck, fastighetskontoret.
Göteborgs Fria

683 barn utan bostad i Göteborg

Just nu är 683 barn bostadslösa i Göteborg. Orsaken: bostadsbristen. “Det är en förfärlig situation”.

– Vi ser en kraftig ökning av barnfamiljer som är bostadslösa. Det är mycket allvarligt med tanke på barns uppväxtmiljö, säger Erik Gedeck, chef på fastighetskontorets boendeavdelning.

Nu är 235 hushåll i Göteborg med totalt 683 barn bostadslösa, enligt kommunens senaste mätning från oktober. Det handlar om den grupp som kallas strukturellt bostadslösa.

– Annars handlar det ofta om social problematik och psykisk ohälsa men vi ser en ökande grupp personer som inte har någon annan problematik än att de saknar egen bostad, och som är placerade i olika typer av kortsiktiga boendelösningar, som på hotell och vandrarhem.

När kommunen mätte för ungefär fem år sedan handlade det om runt 35 familjer, enligt Erik Gedeck. När GFT gjorde en kartläggning 2015 rörde det sig om 274 barn. Sedan kommunen började föra regelbunden statistik, i mars 2016, har det handlat om runt 600 barn. Nu i oktober uppmättes det högsta antalet barn någonsin. Om man även räknar de familjer som har social problematik handlar det om hela 1 693 barn i Göteborg som lever i bostadslöshet.

– Det är en förfärlig situation, inga barn ska behöva växa upp på det här sättet med kortsiktiga boendelösningar. Barnen påverkas av att inte ha stabilitet omkring sig, säger Annika Ström Öberg, boendechef på Räddningsmissionen i Göteborg, som märker av ökningen framförallt sedan hösten 2016 och framåt.

– På vårt frukostkafé är det mer barnfamiljer som söker hjälp, och i månadsskiftet startade vi ett jourboende för den här gruppen. Det är klart att vi märker att det ökar, säger Annika Ström Öberg.

Hon pekar på hur barnen påverkas när de tvingas resa mellan skola och tillfälliga boenden som kan ligga var som helst i staden, och att det är svårt att få ro till läxor när hela familjen delar på ett rum. De kortsiktiga lösningar som kommunen kan hjälpa till med är boenden utan stöd, jourboende, jourlägenhet, vandrarhem eller hotell.

– Det är lösningar som ska vara kortsiktiga men en del blir kvar länge för att det inte finns andra val. Det är ingen bra uppväxtmiljö för barnen och det kostar pengar, säger Erik Gedeck.

Det finns inte specifika uppgifter om kostnader för bostadslösa barnfamiljer, men kommunens totala kostnader för köp av sociala boenden ökar stort. Mellan 2013 till 2016 ökade det från 500 miljoner till 800 miljoner kronor. För i år finns hittills endast uppgift om perioden januari-augusti och då låg nettokostnaden för stadsdelarna på ungefär 600 miljoner kronor.

Efter GFT:s avslöjande om hemlöshet bland barnfamiljer 2015 meddelade kommunen att 500 lägenheter skulle reserveras för att fördelas som förstahandskontrakt till gruppen. Satsningen skulle vara på plats senast under 2016, men som GFT tidigare har berättat om har den omgärdats av förseningar. Lägenheter har fördelats efter hand, men ännu är man inte uppe i 500. Nu meddelar Stadsledningskontoret att det beräknas vara klart i början av 2018. Hittills har 375 familjer med 829 barn fått en bostad genom satsningen. Stadsledningskontoret påpekar att utan satsningen hade antalet bostadslösa barnfamiljer varit ännu högre.

Stadsrevisionen kritiserade Göteborgs stads arbete med bostadaslösa barnfamiljer i november 2016. Revisorernas slutsats var att “Göteborgs Stad inte lyckas leva upp till barnperspektivet” och att fastighetsnämnden inte hade gjort tillräckligt för att säkra tillgången på bostäder för barnfamiljerna.

– Vi har aldrig förmedlat så mycket lägenheter till särskilda behov som vi gör i år – men behoven är väldigt stora, säger Fastighetskontorets Erik Gedeck, som menar att det måste byggas fler bostäder. Det är ett oerhört prioriterat arbete i kommunen att det byggs mer bostäder. Det är viktigt lyfta fram: det måste till fler bostäder, säger Erik Gedeck.

Räddningsmissionens Annika Ström Öberg kräver att politikerna prioriterar frågan.

– Det vore väldigt destruktivt för samhället om det fortsätter så här, vi vet inte de långsiktiga effekterna av att barn växer upp på det här sättet. Det är en fråga som behöver högprioriteras. Även om gruppen inte har social problematik i dag så är det inte långsökt att man få till exempel psykisk ohälsa av stressen som det innebär att inte ha ett eget boende, säger Annika Ström Öberg.

Fakta: 

Barnfamiljer på Boplats

• 17 820 av Boplats medlemmar var barnfamiljer. 369 av dessa fick ett kontrakt under 2016.

• Så bodde barnfamiljerna: i andra hand (1 172 familjer), inneboende (1 998), hos föräldrarna (184), hotell eller vandrarhem (165), studentlägenhet (134), annan (423) (totalt 4 076 svar).

• 191 493 personer var totalt registrerade på Boplats. 76 375 medlemmar sökte aktivt. 7 241 lägenheter annonserade ut.

• 1 602 dagar var den genomsnittliga kötiden för kontrakt.

Källa: Boplats årsredovisning 2016

Bostadslösa barnfamiljer

Maj 2015: 104 hushåll, 274 barn.*

Mars 2016: 246 hushåll, 641 barn.

November 2016: 214 hushåll, 578 barn.

April 2017: 215 hushåll, 610 barn.

Oktober 2017: 235 hushåll, 683 barn

Källa: Göteborgs stad och *GFT

Flest bostadslösa i Östra Göteborg

Flest inrapporterade hushåll gjordes av SDF Östra Göteborg (79 st) följt av SDF Angered (43 st) och Social resursförvaltnings etableringsenhet (27 st).

Minst antal hade SDF Majorna-Linné (6 st), SDF Centrum (8 st) och SDF Örgryte-Härlanda (8 st).

Källa: Göteborgs stad

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Mohammad: ”Vart ska vi ta vägen?”

Mohammad Alyoussef, hans gravida fru och deras 2-åriga barn måste lämna sitt andrahandsboende den 15 december: “Det finns inga lägenheter – var ska vi bo?”.

Göteborgs Fria

Lars: "Vill kunna bo med min son"

Inbrotten satte egna företag i konkurs och han tvingades sälja lägenheten. Nu är Lars i akut behov av en bostad för sig och sin 12-åriga son.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu