Debatt


Klimat

  • USA:s president Donald Trump meddelade den 1 juni att landet ska lämna Parisavtalet.
Landets Fria

Inför koldioxidavgift som går till medborgarna

Om vi ska minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen måste de bli dyrare. Pengarna bör delas ut till allmänheten, skriver Klimatsvaret.

Trump har slagit till. En hel värld väntade oroligt på hans framträdande där han meddelade att USA drar sig ur Parisavtalet. Vad ska vi tro om framtiden? Gripas av missmod och befara att det är kört för klimatet, eller tro att alla goda klimatkrafter världen över kommer att mobiliseras?

Vi litar på att förnuft och självbevarelsedrift kommer att leda USA rätt. Klimatsvarets moderorganisation Citizens Climate Lobby (CCL), är en global gräsrotsrörelse med rötterna i USA. Organisationen arbetar sedan tio år för en skärpning av USA:s klimatpolitik. Efter Trumps tillträde fördubblades antalet medlemmar till 60 000. Kan man hoppas på en liknande ökning nu efter Trumps olycksaliga beslut?

Runt om i världen säger klimatekonomer att det effektivaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser är att göra fossila bränslen riktigt dyra. Utifrån detta synsätt driver vi förslaget om Avgift och utdelning (Fee and dividend), som innebär en avgift på alla fossila koldioxidutsläpp. Det speciella med förslaget är att hela intäkten ska betalas tillbaka i lika delar till varje vuxen medborgare. Upplägget med en återbetalning gör att också många republikaner kan se fördelarna med Fee and dividend, eftersom statens intäkter inte ökar.

Efter initiativ från en av stöttepelarna inom Citizens Climate Lobby, har en koalition av klimatengagerade ledamöter bildats i kongressen. Denna gruppering växer nu snabbt. Många delstater har ambitiösa klimatprogram och på flera håll diskuteras införandet av Fee and dividend. En av världens ledande klimatforskare, James Hansen, stöder förslaget.

I Sverige har vi tillgång till all information som behövs kring klimatförändringen. För oss som enskilda individer handlar det alltså om ett vägval. Köra på i gamla hjulspår eller på allvar försöka bidra till omställningen mot en fossilfri framtid?

Sedan den svenska grenen av CCL, Klimatsvaret, startade för fyra år sedan har rörelsen spridits till ett trettiotal länder. Klimatsvaret fokuserar på utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken, som står för en tredjedel av Sveriges samlade koldioxidutsläpp och som inte regleras av EUs system med utsläppshandel. Ägarna till tunga bensintörstiga bilar får betala mer än de får tillbaka, men de som kör bensinsnålt eller väljer kollektiva transporter kommer att tjäna på affären. Beräkningar pekar på att de flesta vinner på förslaget. Genom att avgiften stegvis stiger får privatpersoner och företag tid att ställa om till förnybar energi. Priset ska bli så högt att förnybara energikällor känns självklara. Men varför inte använda pengarna till klimatomställning? Vi är övertygade om att återbetalning direkt till medborgarna är nödvändig om politiker och allmänhet ska acceptera en så kraftig prisökning att fossila drivmedel slås ut. Vi tror att förslaget bör kunna genomdrivas i politisk enighet. Den planerade avgiften tas upp när drivmedlen förs in i landet och återbetalas i lika delar månadsvis via skattekontot. Genom systemet får alla en påminnelse om att vi deltar i en omställning mot ett fossilfritt samhälle.

Sverige har ambitionen att vara ett föregångsland i klimatarbetet. Regeringen har lagt ett förslag om så kallad reduktionsplikt på bensin och diesel. Koldioxidutsläppen ska successivt minskas genom att biobränslen blandas in i stigande mängd. Vi menar att utsläppen kommer minska snabbare med vårt förslag eftersom incitamentet att gå över till förnybara energikällor blir större. Vi tror inte att biobränslena kommer att räcka till den gigantiska omställning som väntar. Skog och åkermark måste utnyttjas som kolsänka och i matproduktionen i framtiden.

Och så det goda exemplet. En avgift på koldioxidutsläpp där allmänheten får dela på intäkterna, är en princip som kan tillämpas på många håll i världen. Tänk om vi kunde bli först – vilken förebild för USA!

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu