• En modellstudie över hur den första Smart village skulle kunna se ut. På en yta av cirka 6,5 hektar skulle 70–80 byggnader placeras ut.
Landets Fria

Planerad ekoby ska rymma allt

En hållbar by där invånarna odlar sin egen mat, producerar all sin energi och arbetar i sociala företag kan stå färdig i Kalmar eller på Öland om några år.

– Vi är först i världen med att ta det här helhetsgreppet, säger Jesper Danielsson som är en av initiativtagarna.

Nyligen hölls ett informationsmöte i Kalmar om Smart village, namnet på den hållbara och ekologiska by som föreningen Smart village Sweden planerar att skapa.

– Vi vill skapa ett område som är hållbart ur alla aspekter; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Genom praktisk konkret handling kan vi visa på hållbara alternativ till det som är på väg åt fel håll i vårt samhälle, säger Jesper Danielsson som är en av dem som driver projektet.

Föreningen har just nu samtal både med Kalmar och Mörbylånga kommun på Öland om att hitta mark för byn. De första husen beräknas vara byggklara runt år 2020, men redan i början av nästa år startar förprojektet, där föreningen ska titta närmare på hur byn skulle kunna utformas. Tanken är att byn ska bestå av ett 80-tal hushåll, både lägenheter och fristående hus. Husen ska byggas energismart, som till exempel plusenergihus, och i ekologiska material.

Andra delar av den ekologiska hållbarheten består i att de boende ska kunna producera all sin egen energi med hjälp av bland annat solceller, och att det ska finnas elbilpooler och hållbara lösningar för vatten och avlopp. Dessutom ska det finnas odlingsmark på området där de boende kan producera en del av den mat de äter.

– Målet är att vara minst 25 procent självförsörjande på mat, vi tror att vi kan komma ganska långt genom att odla frukt och grönsaker och samarbeta med lokala bönder. Andra förslag är att ha gemensam fisk- och grönsaksodling i växthus och att ha gemensamma höns och bikupor.

Jesper Danielsson menar att byn skulle bli både socialt och ekonomiskt hållbar genom att levnadskostnaderna skulle hållas nere av självförsörjningen. Husen skulle i första hand vara kooperativa hyresrätter. Hyrorna beräknas ligga på ungefär samma nivå som nybyggda lägenheter gör i dag, men genom att all energi och en del mat produceras lokalt skulle det gå att spara mycket där menar han.

– När det byggs nytt i dag handlar det oftast om dyra bostadsrätter som gör att folk skuldsätter sig, eller villamattsområden där folk har sin gräsplätt och köper en massa prylar. Vårt tänk är att man inte ska behöva ha så mycket egna prylar utan istället dela. Vi kallar det för plusekonomiområde. Folk ska uppleva att de kan tjäna på att bo där.

Han hoppas också att byn ska locka olika sorters människor.

– Vi riktar oss till andra grupper i samhället än bara vit medelklass, och vill skapa förutsättningar för att även nysvenskar, folk med funktionsnedsättning, äldre och yngre ska trivas att bo där. Det är en del av den sociala hållbarheten, att det blir en blandning.

Dessutom finns det planer på att starta sociala företag som är verksamma i byn. Det kan handla om restaurangverksamhet, vaktmästaruppdrag, förvaltning och kursverksamheter.

– Det kan vara ett sätt att skapa arbetstillfällen även för folk utifrån.

Jesper Danielsson har tidigare varit med om att bygga upp och bo i ett hyreskooperativ i Malmö, och har utifrån de erfarenheterna utvecklat tankarna på en hållbar by tillsammans med de andra i föreningen. Men han vill att Smart village ska ha lite mindre fokus på det kollektiva.

– Här tänker vi mer frivillig gemenskap. Det kommer att finnas gemensamma ytor som behöver skötas, men vill du inte odla kan du bidra på något annat vis. Vi tänker lite ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.

Det finns olika förslag på hur projektet ska finansieras. Diskussioner förs för fullt med olika byggföretag, markägare och investerare. Detta kommer att presenteras under förstudiefasen som nu ska inledas. För att säkerställa driften så är det viktigt att projektet inte är för litet.

– Vi räknar med att det fullt utbyggt kan handla om runt 150 personer i byn för att hamna på en lagom storlek. Vi planerar ett kösystem där de som tidigt gör en intresseanmälan också blir de som först får välja boende, vilket kan vara en morot för att fortsätta vara engagerad i ett så pass långsiktigt projekt, tror Jesper Danielsson. Under den närmaste tiden kommer föreningen att arrangera workshops i hur arbetet kan gå vidare.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

Solig satsning i Sala

I Sala och Heby har invånarna gått ihop med företag och det lokala energibolaget och bildat en egen solenergiförening.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu