• Projektet avslutas sommaren 2019 och då är målet att vara redo för byggstart och att ha en plan för finansiering.
  • Här ska R:ekobyn ligga, en ekoby med plats för upp till 40 hushåll med planerad inflyttning runt 2022.
  • ”Vi vill ha ett boende där man har tid att leva och umgås och kan visa upp ett hållbart och njutbart sätt att leva för andra”, säger projektledare Viktor Zaunders.
Landets Fria

Ny ekoby får 1,6 miljoner

En förening i skånska Röstånga har fått Leaderpengar för att planera en ekoby och dela med sig av sina lärdomar.

Röstånga ligger precis intill Söderåsens nationalpark som är känd för sina vackra bokskogar och dramatiska raviner. I utkanten av byn planeras nu R:ekobyn, en ekoby med plats för upp till 40 hushåll med planerad inflyttning runt 2022.

– Vi vill ha ett boende där man har tid att leva och umgås och kan visa upp ett hållbart och njutbart sätt att leva för andra, säger projektledare Viktor Zaunders.

Tanken är att ekobyn ska vara öppen mot samhället runt omkring. Till exempel genom att hålla i kurser och skapa gemensamma mötesplatser för hela Röstånga, som ett öppet kontor, verkstäder och/eller bibliotek.

– Det är ett sätt för oss att bidra till en levande by i Röstånga och skapa ett mervärde för alla som bor i området.

Leaderprojektet har just beviljats pengar och ska pågå i omkring två år. Tanken är att ta fram en detaljplan samt komma fram till hur ekobyn ska se ut och fungera. Inklusive offentliga resurser i form av tid är den totala finansieringen 2,2 miljoner kronor. Ungefär hälften av pengarna går till en arkitektbyrå som ska hjälpa till med detaljplanen och göra ritningarna.

– De går in med ideell tid genom att sänka sina arvoden kraftigt, eftersom de vill arbeta mer mot byggemenskaper och nya typer av projekt, säger Viktor Zaunders.

Svalövs kommun är en annan viktig partner som har lovat arbetstimmar till exempelvis detaljplanen och frågor kring vatten och avlopp.

Fröet till ekobyn såddes i ett tidigare Leaderprojekt för att utveckla Röstånga som pågick under 2009. En av många idéer som diskuterades då var ett generationsboende i en ekoby. Det förverkligades aldrig då men tas nu vidare i bredare form.

– I ekobyn har vi sagt att det gärna får bli stor spridning både över generationerna och på andra demografiska sätt, som varierande inkomst och socio-ekonomisk bakgrund. Vi hoppas att det inte ska behöva vara dyrt att bo där.

Många beslut kring ekobyn är ännu inte fattade. Det är till exempel ännu inte bestämt om bostäderna ska vara bostadsrätter, hyresrätter eller ha någon annan ägandeform, hur många och vilket slags lägenheter eller fristående hus det blir, och hur mycket eller lite av kostnaderna som de boende respektive föreningen ska stå för.

Ett alternativ som diskuteras är att ekobyn skaffar egna inkomster och stärker den lokala ekonomin genom någon verksamhet, som en plantskola, andelsjordbruk eller en byggverkstad.

– Vi har många gemensamma idéer om vad vi vill göra i ekobyn men hur den ska se ut är fortfarande öppet, så det finns mycket utrymme att utforma roliga och spännande lösningar och att påverka om man vill engagera sig, säger Viktor Zaunders.

Intresset är redan stort. Utöver den ekonomiska föreningens tio medlemmar har ytterligare tio personer anmält intresse av att bo i ekobyn, ett 70-tal har sagt att de vill vara involverade i arbetet på något sätt och över 350 personer är med i ekobyns Facebookgrupp.

Föreningen har delat upp arbetet i sju lärandeområden där beslut behöver fattas kring ekobyns utformning. Dessa är: organisation och beslutsprocesser; hållbarhet och permakultur; byggteknik; vatten och avlopp; upplåtelse och boendeformer; ekonomi och finansiering samt energi.

Arbetet blir en lärandeprocess där respektive grupp inhämtar kunskap genom att bjuda in föreläsare samt ordna workshops, studiebesök och studiecirklar. Den här processen ska göras öppen på två sätt – dels kommer allmänheten att bjudas in i mån av plats, och dels ska lärdomarna dokumenteras på en öppen wiki på webben.

– Det lärande vi gör hoppas vi sprida till andra som är intresserade av liknande projekt, som vill bygga hus eller förbättra sin organisation.

Projektet avslutas sommaren 2019 och då är målet att vara redo för byggstart och att ha en plan för finansiering. Viktor Zaunders hoppas att första inflyttningen kan ske år 2022.

Fakta: 

Öppet möte

Den 20 maj hålls ett öppet möte för alla som vill bo i ekobyn, höra mer om planerna eller engagera sig i arbetet. Kl 10–13 på turistbyrån i Röstånga.

Leader

En EU-finansierad metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar.

Röstånga tillsammans

2008 hölls ett mobiliseringsmöte i Röstånga som utmynnade i Leader-projektet Röstånga tillsammans.

Sedan dess har flera utvecklingsprojekt genomförts som en bygdebuss, cykelbanor, ett bygdebolag och många nya små företag och nätverk.

Framgångarna med Leaderprojektet har resulterat i att det är brist på bostäder.

Läs mer på www.rostangatillsammans.se.

Källa: Projektplanen för R:ekobyn

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Planerad ekoby ska rymma allt

En ekoby med plats för boende, odling, förnybar energi och sociala företag planeras i Kalmar eller på Öland.

Landets Fria

Ekoby gör unikt biogasprojekt

Suderbyns ekoby blir först i Sverige med ett slutet kretslopp som kombinerar småskalig biogasproduktion med jordfri odling.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu