Att ”göra rätt för sig” | Fria.Nu

Krönika


Krönika

Landets Fria

Att ”göra rätt för sig”

Livets myllrande och ständiga pågående rymmer en revolution. Jag syftar på allting som pågår utan att vara marknadsanpassat, vinstdrivande eller del av det rådande kapitalistiska systemet, och som därigenom har möjligheten att skapa livsbejakande förändring. Överallt händer det. Och ohänder. För livets myllrande rymmer också vila, pauser, mellanrummen som gör det möjligt för oss att vara kreativa, att orka finnas. Vi kan inte vara ständigt verksamma, ”nyttiga” och produktiva. Livet är organiskt, inte rationellt. Att tvingas in i effektiva, rationella system är nedbrytande för oss. Därmed inte sagt att vi inte gör nytta, det kan vi göra på oräkneliga sätt – även sådana som är mer eller mindre osynliga.

”Money makes the world go round” är något vi ofta hört och lärt oss att tänka och tro. Och inte kan vi förneka att pengar är ett drivmedel i det befintliga systemet, helt enkelt för att det befintliga systemet är uppbyggt så. Men i grund och botten är det inte pengar som får världen att gå runt, det är allt möjligt vi gör som vi också skulle göra ifall pengar inte fanns. ”Money makes the current economic system go round” alltså. Vidare är det ju så, att det rådande ekonomiska systemet ökar klyftorna och skapar miljökatastrofer, svält och orättvisor i alla tänkbara sammanhang. Vilket är en klar anledning till att det bör avskaffas och ersättas med något annat.

Hur ett nytt ekonomiskt system kan och bör se ut behöver vi förstås diskutera. Pengar gör saker med människor, det är uppenbart. Även detta behöver vi diskutera. Temat för den diskussionen: makt.

Men just pengar ger bara makt i ett ekonomiskt system där de tillskrivs det slags värde som de tillskrivs i vårt; om deras värde och fördelning vore annorlunda, så skulle de inte nödvändigtvis behöva generera makt och därmed vara neutraliserade. Kanske skulle de då bitvis kunna vara användbara utan att ställa till problem och missöden.

Makt och människosyn hänger ihop, och dessa båda hänger förstås i sin tur ihop med hur det rådande ekonomiska systemet är uppbyggt och hur vi ser på ”nyttighet”. Det talas ofta om att ”göra rätt för sig”, men jag är övertygad om att var och en som någon gång genomskådat föreställningen om individens oberoende, varit sjuk eller ledsen eller på annat sätt inte kunnat pressa in sig själv eller andra i den destruktiva mekaniska produktivitetsmallen, inser det vanvettiga i ett sådant resonemang.

Vi finns till, därmed är vi ”rättgjorda”. Var och en bidrar med något. Det ser olika ut, är brokigt och krokigt, precis som livet självt. Kan en ”göra fel för sig”? Kanske genom att försöka intala sig själv att en kan vara oberoende av andra. Att det skulle finnas ett alternativ till det gemensamma, när vi i själva verkat aldrig någonsin kan ställa oss utanför livet, levandet, det myllrande och på oräkneliga nivåer ständigt pågående.

Fakta: 

Viktoria Klint är mångsysslande ekofilosof, religionsvetare och poet.

Annons

© 2021 Fria.Nu