Krönika


Krönika

Landets Fria

Dysfunktionell världsbild främjade Trump

Hur kunde det ske, vad kan vi lära? Det surrealistiska amerikanska valresultatet pekar på några systemfel, varav det största kanske är det ekonomiska. Demokratier världen över håller på att urholkas, och en viktig orsak är att vi har gett finanssektorn makten att skapa våra pengar i en skuldekonomi. I dag är vår samlade skuld till vinstdrivande privatbanker fyra gånger större än penningmängden, och den ökar alltmer.

En sådan nyliberal politik genererar ständigt större klyftor och orättvisor när pengar strömmar från människor, företag och samhällen till en allt mindre ekonomisk elit – i dag äger 1 procent av världens befolkning 50 procent av tillgångarna. Den politiken åderlåter lokalsamhällen, hela nationer och planetens ekosystem. Den raserade ekonomin skapar stress, djup frustration och raseri bland alla människor som förlorar sina jobb, sina sammanhang och känslan av mening. Den första reaktionen blir då att försöka fly från de känslorna, genom att rikta hatet mot någon form av syndabock. Det skapar grogrund för populistiska demagoger som Trump – som själv tillhör den elit som bidragit till att skapa klyftorna.

Vad kan vi lära för att skydda demokratin? Medias roll är viktig, att vi får tydliga analyser av bakgrund och sammanhang. I dag kan rapporteringen snarare framstå som dimridåer, delvis för att mediakanaler och tidningar ofta ägs av samma elit och styrs av samma nyliberala tänkande. De riktar istället uppmärksamheten mot de förenklade lösningar som demagogen trumpetar ut, med löften om att röja syndabockarna ur vägen. Ledarsidorna på dessa tidningar kan förfasa sig över demagogens framfart, men har inga lösningar eftersom de själva främjat den politik som skapat grogrund för de orättvisor som fört fram demagogen.

Det fanns en möjlighet att valet hade gått i en helt annan riktning, om Bernie Sanders hade blivit demokraternas presidentkandidat. Han förklarade större sammanhang så att folk förstod, och hade sunda och rimliga svar på deras frustration. Han vann även över Clinton i just de stater där Trump nu fick ett övertag, stater som drabbats hårdast av nyliberalismens framfart. Tyvärr motarbetades hans kampanj aktivt av centrala krafter i det demokratiska partiet. Samtidigt uppfattades Clinton av folket som Wall Street-etablissemangets kandidat, och i brist på alternativ valde man istället den som verkade mest kritisk mot makten – en falsk profet som troligen kommer skapa ytterligare splittring och fördröja hållbara lösningar. Lärdomar…

Bakom hela processen och de nyliberala finansiella systemfelen finns en dysfunktionell världsbild där vi har separerat oss från oss själva, varandra och Moder Natur. Det är dags att läka de relationerna och medskapa en ny framtid byggd på en världsbild som visar hur allt hänger samman i de levande system som vår vackra planet består av. En liten men viktig början är att våga vara närvarande med oss själva och våra känslor – att möta vår egen natur – istället för att projicera ut skuld och raseri mot andra. Om vi hade lärt oss detta hade det aldrig funnits någon grogrund för demagoger.

Människor som vågar möta sig själva och vila i sig själva går inte att manipulera. De hittar sin sanna kraft att påverka världen, inte på ett reaktivt sätt utan som medskapare i livets väv. Det är sann frigörelse, i befrielsepedagogen Paulo Freires anda.

Fakta: 

Niklas Högberg är utbildare och skribent, med fokus på lärande för hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu