• Ett bättre utbyggt nät av laddstolpar för elbilar är en strategi för att nå målet med ett fossilbränslefritt Skåne.
Landets Fria

Skåne laddar för att bli klimatneutralt

Företag, kommuner och privatpersoner har arbetat för att få bort fossila bränslen i uppropet 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020. Nu lanseras en strategi som går ut på att göra Skåne helt klimatneutralt.

Uppropet 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 startades 2009 av nätverket Klimatsamverkan Skåne. Under åren har sammanlagt över 200 kommuner, privatpersoner, föreningar och företag skrivit under att de ska verka för att nå de tre delmålen.

När uppropet nu närmar sig slutet menar ordföranden Petter Forkström att delmålet om fossilfri energianvändning i byggnader kommer nås med god marginal och att även målet att inte använda någon fossil el ska vara uppnått till 2020. Målet om fossilfritt bränsle vid alla transporter blir svårare att nå tror han.

– Där finns det stora utmaningar i att få ihop systemet. För dem som har möjlighet att ställa bilen och välja att gå eller cykla måste det finnas bra förutsättningar att göra det. På landsbygden är det ofta svårare. Då är det viktigt att det finns ett utbrett nät av till exempel laddstolpar så att det är lättare att gå över till elbil.

Samtidigt arbetar Klimatsamverkan Skåne med att lansera en ny strategi som handlar om ett helt klimatneutralt Skåne till år 2030. Där ingår förutom effektiva och fossilfria transporter bland annat att all energi som används ska vara förnybar, klimatsmart konsumtion samt klimatsmart jord- och skogsbruk. Den nya kampanjen kommer troligen att utformas som ett nytt upprop som lanseras under nästa år.

– Det är en viktig resa där vi ska involvera så många som möjligt, både privatpersoner och näringslivet ska känna att de har ett ägande för den här processen. Det behövs politiska beslut, men alla aktörer som redan är på och vill förändra är oerhört viktiga.

Att starta ett upprop där de som går med förbinder sig att arbeta för att nå vissa mål gör att de olika aktörerna kan inspireras av varandra, men också sporra varandra menar Petter Forkstam.

– Både kommuner och företag vill gärna visa att de är bäst, och att vara i framkant i dag är att vara klimatsmart.

Den nya strategin presenterades på en konferens om ett fossilfritt Skåne som hölls i Lund i förra veckan. Konferensen samlade en mängd representanter från kommuner, företag och organisationer i Skåne som arbetar med klimatfrågor. Petter Forkstam menar att det var intressant att höra så många människor prata om vad de gör för att förändra.

– Det visar att det här är något som pågår här och nu och inte är en fråga för framtiden.

Under konferensen lyfte flera deltagare fram att omställningen till fossilfritt går fortare än vad många kanske tror. Ökningen av solenergi och att även vindkraften ökar i Skåne nämndes som exempel.

Petter Forkstam tar även upp den solpotentialkarta som tagits fram av Sol i Syd för att hitta lämpliga tak för solceller och det faktum att många kommuner nu ställer om så att alla fordon drivs av el eller biogas.

Landets Fria frågar fem:

1. Hur jobbar ni för ett fossilfritt samhälle?

2. Vad ser ni som den största utmaningen just nu och hur ska ni tackla den?

Maria Ivansson och Filippa Borgström, Klimatkommunerna

1. Maria Ivansson:

– Vi nätverkar och stöttar det lokala klimatarbetet genom bland annat fysiska träffar. Vi jobbar också med att sprida det arbete som görs i kommunerna. Just nu fokuserar vi främst på frågor som rör energiförsörjning, transporter, finanser och mat.

2. Filippa Borgström:

– Många kommuner har som strävan att bli fossilfria i sin egen organisation, och har kommit ganska långt. Ett steg kan vara att byta till fossilfri värme, eller att bara köpa in elbilar. Men vissa saker är svårare att byta ut, som arbetsmaskiner. Invånarnas resande och transporter är också en utmaning att förändra. Ett sätt är att bygga ut infrastrukturen för elbilar och se till att det finns fler laddstolpar.

Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun:

1. – Vi arbetar just nu med att ta fram en ny energi- och klimatplan. Den ska fungera som en styrplan för arbetet med att bli en klimatneutral kommun. Konkreta saker som vi redan har genomfört är bland annat solkartan på kommunens hemsida som visar alla hustak och deras solcellspotential. Den kan vara till hjälp för alla som vill sätta upp solceller. Det finns också planer på en biogastankstation i kommunen, där kommunen gått ut med en avsiktsförklaring med Eon att under 3 års tid omställa minst 50 procent av den kommunala fordonsparken till gasfordon.

2. – En av de största utmaningarna är att få folk att förstå att det inte är svårt att gå över till fossilfria alternativ, de finns redan på marknaden. En annan utmaning är att ställa hårda krav vid upphandling av förnyelsebara energislag, både drivmedel, el- och uppvärmningsalternativ. Att den HVO vi planerar att köpa in inte innehåller någon palmolja och att gasen till fordon har så hög andel biogas som möjligt.

Roger Klotz och Peter Bäckström, Sundrive:

1. Roger Klotz:

– Vi bygger upp laddningsnätverk där el- och hybridfordon kan laddas över hela landet. Nyligen startade vi ett samarbete med Kävlinge kommun som har bytt ut alla sina tjänstebilar mot elbilar. Vi har byggt upp 48 laddningsställen runt om i kommunen.

2. Peter Bäckström:

– Det som sätter käppar i hjulen för elbilsrevolutionen i dag är bristen på laddningsinfrastruktur. Men jag tror att elbilen kommer att vara den mest köpta nyproducerade bilen om bara några år.

Fakta: 

Solceller och fossilfria transporter

Konferensen Fossilfritt Skåne – möjligheter i en modernare morgondag arrangerades av Fossilfritt Sverige, Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö kommun 16 maj.

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne och verkar för ett gemensamt arbete med klimatfrågor i länet. Det går bland annat att söka bidrag för ur Miljövårdsfonden eller för klimatutbildningar.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Fossilfritt Sverige driver de landsomfattande utmaningen Fossilfria transporter 2030, där kommuner, företag och privatpersoner verkar för att 100 procent av deras transporter ska vara fossilfria. 37 aktörer är med och 10 har redan nått målet. De driver också utmaningen Solceller på taket som går ut på att solceller ska komma upp på så många tak som möjligt. Ett trettiotal aktörer, allt ifrån privata små gårdar till Ikea och Axfood har gått med.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Solig satsning i Sala

I Sala och Heby har invånarna gått ihop med företag och det lokala energibolaget och bildat en egen solenergiförening.

Landets Fria

Stor ökning av solceller

Föranmälningarna om installation av solceller har ökat med 108 procent under de senaste sex månaderna, enligt Eon.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu