Debatt


Martin Seger
  • En uppskattning för naturen kan varken bygga på alienerad paranoia eller naivt romantiserande, skriver Martin Seger.
Fria Tidningen

För ett rationellt naturvurmande

I sin krönika ”Naturligt inte alltid lika med bra” (Fria Tidningen 16/8) använder sig skribenten Daniel Hånberg Alonso av miljö- och livsmedelsmässiga begrepp på fel sätt, skriver Martin Seger i ett svar på krönikan.

Det finns inga självklara gränser mellan det naturliga och det artificiella, utan snarare ett spektrum från ”naturligt”, via ”kulturligt”, till ”syntetiskt” och ”artificiellt”. Att hävda att en jordbruksprodukt är ”naturlig” är alltid fel. Det naturliga är oftare ett otyg, i form av ogräs, skadedjur och sjukdomar. Odlingar eller ”kulturer” måste skyddas från den vilda naturens inverkan. Detta gäller även i ekologisk odling, även om många av metoderna är annorlunda. ”Ekologiskt” är långt ifrån naturligt, utan lika ”kulturligt” och förädlat som all mat som inte samlas vild eller jagas. Detta innebär dock inte att alla typer av jordbruk är lika i fråga om långsiktighet, där de fossilbränsleberoende metoderna framstår som monstruöst ohållbara i förhållande till de som Hånberg Alonso med hånfull ton klumpar ihop som ”etiska”.

Det går inte att reducera begreppen ”ekologiskt”, ”fairtrade”, ”rawfood” och ”organiskt” till ett ”grönt brus”: ”fairtrade” innebär inte nödvändigtvis något grönt eller levande alls; du kan dricka raw-smoothies gjorda på hårdbesprutade Dole-bananer om du så önskar; allt liv är ”organiskt”. ”Etisk” och ”grön” konsumtion blir skadlig när etik och miljö inte är ändamål i sig, eller ens alls, utan sluga försäljningsargument för produkter. ”Green-washing”, när produkter utges för att vara mer miljövänliga än de är, är en av den sena kapitalismens ultimata tragedier. Detta bör såklart motarbetas, men green-washing säger mer om hur klumpiga och farliga våra sätt att se på naturligt och artificiellt är, än om ”naturligt” innebär mer hälsosamt eller miljöriktigt.

Bortom den ”gröna” kapitalismens vedervärdigheter finns dock många anledningar att välja etiska produkter, anledningar som har djupare förankringar än att de smickrar vår självgodhet. Många av dessa anledningar finns dock bortom det för enbart människan nyttiga, en domän som Hånberg Alonso inte verkar ha beaktat. Hävdandet att ”miljön riskerar att ta stryk för vår morals skull” baseras på ett plockande av ett fåtal diskuterbara russin ur den miljövetenskapliga kakan.

Gwyneth Paltrows påstående att något som är naturligt inte kan vara dåligt belyser hur illa förankrat hennes naturvurmande är i den faktiska, naturliga verkligheten. För den som stundom tagit sig bortom vår artificiella bubbla är det självklart att allting naturligt inte är bra för oss: du kan få hudcancer av solens strålning, du kan förväxla en matsvamp med en giftig, du kan få parasiter och infektioner. När Hånberg Alonso, å andra sidan talar om det naturliga som ett objekt för ”människors rädsla för det som är främmande och oförklarligt” ger han uttryck för en förenklande och nedsättande natursyn. Det viktigaste i sammanhanget är dock att se att både Paltrow och Hånberg Alonso dras med samma kulturella bagage: en alienering från naturen så djup att vi måste diskutera om den är farlig eller nyttig, gift eller medicin.

Problemet är inte ett ökande naturvurmandet i sig utan det faktum att det så ofta är så illa rationellt underbyggt, att det allt för ofta springer ur ”flummiga” idéer som är lika verklighetsfrånvända och ibland direkt skagdliga som det artificialitets-hyllande synsättet på förhållandet mellan människa och natur. Utifrån denna bakgrund vill jag slå ett slag för ett rationellt naturvurmande. Varken alienerad paranoia eller naivt romantiserande krävs för detta, endast en uppskattning för det som fortlevt i miljarder hårda år och under tiden skapat både skönhet och nyttighet. Naturen är den ultimata teknologin, och det är dags att börja vurma mer för den. Vurma rationellt.

Fakta: 

Martin Seger är författare, filosof, trädgårdsmästare och trädgårdsingenjörsstudent vid SLU.
 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu