• Martin Hollmer och Solveig Södahl är två av dem som odlar på kommunens nya testbäddar.
  • Förutom grönsaker odlar Solveig och Martin även gröngödsling, som är grödor som förbättrar jordstrukturen och tillför växtnäring.
  • Det ska finnas möjlighet att göra odlingskarriär, säger Olof Olsson som är jordbrukskoordinatior på Fastighetskontoret.
Göteborgs Fria

Ny odlingsmark ska locka stadsbönder

Att bo i staden ska inte längre vara ett hinder för personer som brinner för odling. Martin Hollmer och Solveig Södahl är två stadsbönder som odlar på kommunens nya ”testbäddar”.

– Det känns som att vi är pionjärer och att vi peppar för någonting som är bra, säger Martin Hollmer.

Martin böjer sig ner vid en av de gröna plantorna som täcker större delen av Odlingen Lärkan och håller upp en bönskida. Det är bondbönor, en ganska lättodlad växt som även är bra för jorden.

– I butiken där jag jobbar säljer vi tyska bondbönor för 42 kronor per kilo. Är de från Sverige kan vi ta ett lite högre pris eftersom det är svårare att få igång en större skörd här, säger han.

Odlingen Lärkan ligger på en av de nya "testbäddar" som kommunen under våren startade upp.

Det politiska beslutet att utveckla Göteborgs odlingsmark togs 2011 och är en del i ett långsiktigt miljöarbete mot större hållbarhet. I dag drivs arbetet av Fastighetskontoret under namnet Stadsnära odling. De har startat projektet med testbäddar, där tanken är att personer som saknar möjlighet till mark ska kunna arrendera en odlingslott av kommunen.

Nytt för testbäddarna i Skogome och vid Angereds gård är att de som arrenderar mark måste ha som mål att odla kommersiellt. Andra krav är att man har tidigare erfarenhet och att odlingen är ekologisk. Martin Hollmer och Solveig Södahl fick sin lott när projektet startade i maj.

– Det är ett jättebra projekt och jag är tacksam över att bo i en stad där kommunen uppmuntrar till stadsnära och ekologisk odling, det är något jag gärna är med och stöttar. Sedan är det ju inte jättelönsamt att sälja grönsaker, särskilt inte på den här lilla skalan, men vi försöker odla något som vi tycker är en bra produkt och som vi kan förädla. Det handlar om att hitta rätt köpare, säger Solveig Södahl.

Både Martin Hollmer och Solveig Södahl bor i Göteborg och har tidigare erfarenhet av odling. Båda har läst på folkhögskola, Martin med inriktning på trädgård och hantverk, och Solveig på självhushållning. Att arbeta för att jorden ska må bra är någonting som ligger dem nära, och i en blå tunna på Odlingen Lärkan blandar de nässlor, hönsavföring, växten åkerfräken och vatten. Den illaluktande brygden blir så kallat gödselvatten, som de spär ut och vattnar växterna med.

– En av huvudprinciperna inom ekologiskt jordbruk är att det går att arbeta med spillmaterial från naturliga källor. Det som är skräp på en plats kan vara en stor resurs på en annan, säger Martin Hollmer.

Förutom grönsaker odlar de även gröngödsling, som är grödor som förbättrar jordstrukturen och tillför växtnäring. En av deras visioner är att bygga upp jorden för senare odlare.

– Vi är här tillsammans och behöver samarbeta. Det är ett jätteviktigt förhållningssätt som jag vill sprida, säger Solveig Södahl.

Trots att ekologiskt jordbruk är bra för både människa och miljö finns problem som är svåra att undvika. Martin Hollmer berättar att kostnaderna för livsmedel i Sverige i dag är väldigt låga, och att folk måste vara beredda på att betala mer för ekologiska produkter.

– Priserna på mat är väldigt hårt pressade och många produktioner är väldigt storskaliga. När någon startar en mindre verksamhet för att arbeta med hållbar matproduktion blir det mer arbetsamt, vilket gör att priserna stiger, säger han.

När det gäller högre priser finns det fler aspekter med i bilden, något de är medvetna om.

– Det blir en klassfråga. Vem har råd att betala 35 kronor för ett knippe rödbetor? Men ska vi få in sådana grödor på marknaden måste det också finnas folk som är beredda att betala för arbetsinsatsen, säger Solveig Södahl.

Kommunens övergripande mål med testbäddarna är att öka den ekologiska och stadsnära matproduktionen, samt att hitta nya sätt att skapa arbetstillfällen. Olof Olsson är jordbrukskoordinator på Fastighetskontoret och arbetar särskilt med att utveckla testbäddarna, han hoppas att projektet fortsätter att växa.

– Min förhoppning är att de som vill odla kommersiellt ska kunna göra det på kommunens mark. Det ska finnas möjlighet att göra odlingskarriär, säger Olof Olsson.

Vid Angereds gård står dock fortfarande ett antal odlingslotter tomma. Olof Olsson berättar att det bland annat beror på att det inte finns någon permanent lösning för vattenförsörjning. För tillfället används vattentankar som måste fyllas på regelbundet.

– Intresset finns och vi har en väntelista men vi tar det i lugn takt. I framtiden ska vi försöka fixa klart områdena helt och hållet innan vi lämnar över till odlarna. Men det är första gången vi gör något sådant här och vi lär oss saker varje dag, säger Olof Olsson.

Martin Hollmer håller med om att det hade fungerat bättre om de fått tillgång till marken lite senare. Förutom vattenförsörjning nämner han arbetet med jorden.

– Man kan även så gröngödsling innan man lämnar över marken, då blir det lättare att odla. Jag och Solveig har jobb vid sidan av det här, så vi är inte beroende av att vår lott ska ge utdelning, men andra här har gått in med högre insats. För dem är det viktigt att allt fungerar, säger Martin Hollmer.

Fastighetskontoret jobbar nu med att utveckla projektet och man letar dels efter mark för ytterligare en testbädd, samt för odling i större skala.

– Är man nöjd med sin verksamhet på testbädden kan man stanna där, men vissa kommer vilja gå vidaretill något större, säger Olof Olsson.

Odlingen Lärkan är större än vad Martin och Solveig är vana vid och att odla med kommersiell inriktning är ett nytt steg för båda, men de ser positivt på framtiden.

– Vi gör det här för erfarenheten och för att stötta ett bra projekt, förhoppningsvis kommer odlingen även kunna ge lite utdelning, säger Solveig Södahl.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

SD storsatsar på kyrkovalet

Sverigedemokraterna väntas växa i kyrkovalet på söndag. Experten: Oklart vad de driver för politik.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu