• Idébild av stadsbanan. (Bilden är ett montage; plats och utseende på fordon är fiktiva.)
  • Idébild av en metrobuss. (Bilden är ett montage; plats och utseende på fordon är fiktiva.)
Göteborgs Fria

Så ska stadsbanan krympa avstånden

Max 15 minuter till stadskärnan och max 30 minuter för att ta sig mellan Göteborgs olika ytterområden. Det är målet som kan uppfyllas genom bland annat en ny stadsbana för spårvagnarna.

En ny målbild för framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille har nyligen presenterats. Bakgrunden är dels en ökad befolkning – beräkningen är så många som 200 000 fler i området inom 20 år – och dels att man tror att fler kommer både vilja och behöva resa kollektivt för att nå ett hållbart samhälle.

– Vi ser att det inte fungerar att bara fylla på med mer av samma utan vi behöver ta nya tag. En del handlar om att förstärka de befintliga stråken men också om att skapa nya länkar genom bland annat metrobuss och tvärlänkar, säger Jörn Engström som är ansvarig för projektet på Västra Götalandsregionens kollektivtrafikenhet.

Förslaget innebär bland annat att delar av det befintliga spårvägsnätet i Göteborg uppgraderas till stadsbana. Den ska trafikera längre sträckor ut till Angered, Bergsjön, Frölunda Torg, Länsmansgården och Mölndal – och snabba upp restiden ordentligt.

I dag tar det enligt tidtabellen 23 minuter att åka från Rymdtorget till Brunnsparken, men det nya målet innebär att resan ska kunna göras på max 15 minuter. Dessutom ska det bli enklare att ta sig mellan olika ytterområden genom tvärlinjer.

– I dag går de flesta stråk som ekrar på ett hjul in till mitten. Ska du från en punkt längre ut till en annan punkt längre ut åt ett annat håll måste du ofta in till Brunnsparken och byta.

Jörn Engström berättar att under dessa fyra år arbetet med målbilden har pågått har de tittat på olika system så som tunnelbana, högbana och mindre fordon som spårtaxi som alternativ.

– Men vi har kommit fram till att vidareutveckla och vårda det vi har är det bästa, och basen i Göteborg är buss och spårvagn. Delar av spårvägen håller dessutom stadsbanekvalitet redan i dag.

Stadsbanan innebär alltså spårvagnar precis som nu, men genom relativt glest placerade hållplatser och att spårvägen går på en egen bana utan korsningar med annan trafik kan vagnarna hålla en högre hastighet och restiden förkortas. Vissa av de sträckor stadsbanan ska gå på uppfyller redan dessa krav och där kan till exempel bara någon hållplats dras in för att det ska vara klart.

Även om det nya stomnätet för kollektivtrafiken förkortar restiden på ett flertal sträckor, uppnås inte riktigt målet om 15 respektive 30 minuter överallt. Ett sådant exempel är resan mellan Frölunda torg och Rymdtorget som fortfarande beräknas ta över 35 minuter.

– Vi ska nå så långt vi bara kan men vi ser det inte som ett ska-mål utan ett strävans-mål, säger Jörn Engström.

Under hösten ska förslaget upp i fullmäktige i de tre kommunerna och i regionen, och Jörn Engström räknar med att det kan vara klart runt årsskiftet. Målbilden är att det nya stomnätet i så fall ska vara på plats till 2035.

– Vi kan inte sia om konjunktur och bostadsbyggande men om allt infrias är det som står i målbilden det som behövs för att det ska fungera.

Fakta: 

Målbild Koll2035

Förslaget om en ny målbild för kollektivtrafikens stomnät är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun.

Förutom stadsbana ingår bland annat citybuss (en vidareutveckling av dagens stombuss), metrobuss (snabbussar med egna körbanor längs trafikleder som bland annat inkluderar dagens expressbussar) och linbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

Hela målbilden beräknas kosta 25 miljarder kronor att uppfylla och stadsbanan står för 6 av de miljarderna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Laddar för protester mot fossilgas

Nästa vecka drar Climate Camp Sweden igång på Hisingen med siktet inställt på en rättvis och fossilfri värld ­– och på att dra uppmärksamhet till planerna på en ny terminal för fossilgas i Göteborg.

Göteborgs Fria

Dumpar sopor som protest mot upphandling

På tisdagskvällen gjordes en aktion utanför företaget Renonordens kontor i Gunnilse i solidaritet med de strejkande renhållningsarbetarna i Stockholm.

Göteborgs Fria

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu