Debatt


Debatt: Omställning

  • Nu bildar Omställningsnätverket tillsammans med Hela Sverige ska leva ett omställningsråd. På Omställningskonferensen i Växjö den 6–8 oktober finns det möjlighet att diskutera hur samarbetet ska se ut. Bilden är från Omställningskonferensen i Göteborg 2014.
Landets Fria

Nu lanserar vi ett nationellt Omställningsråd

Tillsammans kan vi påverka på bredden och djupet och frigöra människors förändringskraft, med början i det lokala, skriver representanter för Omställningsnätverket och Hela Sverige ska leva med anledning av det nybildade Omställningsrådet.

Inför den nationella omställningskonferensen i Växjö den 6–8 oktober, tar vi nu tillsammans nästa steg i att samla den breda kompetens som redan finns i omställningsrörelsens olika organisationer.

Syftet med det nationella Omställningsrådet är att samla olika aktörer för att medskapa omställningen till ett hållbart Sverige med levande lokalsamhällen inom de planetära gränserna. Vi vill möjliggöra och stärka initiativ för en hållbar framtid som redan växer fram.

Trots att vi har en akut överlevnadskris för planeten så går omställningen till ett hållbart samhälle inte framåt i den takt som behövs.

Omställningsrörelsens mål är att ändra på det genom lokala initiativ och gräsrotsengagemang. Historiskt är detta inte något nytt. Redan på 1980-talet togs många omställningsinitiativ som visade på möjligheten att utveckla samhällen utan fossila bränslen och centralisering. Ekokommunerna växte fram.

I spåren av Riokonferensen 1992 kom Agenda 21-rörelsen där lokala myndigheter drev på för att skapa förändringar i hållbar riktning. Efter år 2000, i takt med att den tredubbla krisen inom ekonomi, energi och ekologi har blivit kännbar, har även alternativen blivit tydligare.

Ganska snart efter att Transition Towns bildats i Storbritannien 2006 samlades även omställningsinitiativ i Sverige. Organisationen Hela Sverige ska leva bildade Omställning Sverige utifrån erfarenheterna från England och sitt eget projekt Hållbara bygder. Hela Sverige ska leva har de senaste åren fått ny aktualitet när landsbygdens utarmning börjar undergräva hållbarheten för hela samhället.

En ny milstolpe för den svenska omställningsrörelsen var 2013 då Omställningsnätverket bildades av eldsjälar runt om i landet. Sedan dess har ett samarbete vuxit fram mellan organisationerna. Och nu startar vi alltså arbetet med det gemensamma rådet, som denna tidning rapporterade redan före sommaren. Vi hoppas att fler aktörer ansluter!

Processen att forma basen för detta råd har varit gedigen. En gemensam insikt från samtalen under ett och ett halvt års tid är hur mångfald och olikheter hos parterna är en styrka som möjliggör synergieffekter – tillsammans kan vi påverka på bredden och djupet och frigöra människors förändringskraft, med början i det lokala.

Ytterligare en insikt som vuxit sig stark är att hållbar omställning är en förutsättning för lokal utveckling.

Förra året slog Hela Sverige ska leva fast i sina styrdokument att engagemanget i Omställningsrådet blir dess sätt att bidra till ett hållbart Sverige enligt Agenda 2030. Rådet får rollen som nationellt nav inom den internationella omställningsrörelsen.

Genom omställningen kan vi svara på de globala kriserna och förverkliga ett mer meningsfullt samhälle för alla. Vi lyfter fram fyra strategier som kan skapa hävstångseffekter: Gränsöverskridande samverkan, lärande för hållbarhet som möjliggör nytänkande, mobilisering av medborgarengagemang genom positiva visioner såsom naturens rättigheter, samt konkret handling i lokala projekt som till exempel återskapar lokal matproduktion med mängder av positiva effekter såsom nya arbetstillfällen.

Vi bjuder in till dialog och samverkan med individer, grupper och organisationer som delar vår vision om hållbar omställning. Ett konkret tillfälle blir under omställningskonferensen i Växjö tillsammans med omställare från hela landet och en av rörelsens grundare Rob Hopkins, som vi sedan följer på turné genom landet.

Vi kommer också att närvara på många andra sätt, till exempel vid Landsbygdsriksdagen i Västernorrland 2018, i sociala medier som www.omställning.net, liksom på Facebooksidorna Omställningsrådet, Omställningsnätverket samt Facebookgruppen Omställning Sverige – överallt där berättelsen om en hållbar framtid kan spridas!

Vi ser fram emot att ses i dessa sammanhang och fortsätta medskapa omställningen av Sverige.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu