Debatt


  • Bara i år ska fyra stora krigsövningar tillsammans med kärnvapenalliansen Nato äga rum i Sverige.
Landets Fria

Fyra Natoövningar i Sverige i år

I dag börjar krigsövningen ACE 17. Militariseringen av Sverige riskerar att leda till ökade spänningar och till och med krig, skriver representanter för Kvinnor (och män) för fred och Svenska freds- och skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö.

Vad är det som håller på att hända med vårt tidigare så fredssträvande land?

Vet du att bara i år ska, förutom nationella övningar med svenska förband, fyra stora krigsövningar tillsammans med kärnvapenalliansen Nato äga rum i Sverige? Läs och begrunda.

22 maj–2 juni genomförs ACE 17 över cirka en tredjedel av norra Sverige med 100 stridsflygplan, marktrupper och luftvärnsenheter från 12 länder.

4–16 juni. Övning Baltops hålls över södra och mellersta Östersjön, med cirka 5 000 deltagare från 14 länder. Ungefär 50 stridsflygplan och 50 krigsfartyg, ubåtar med mera.

8–24 september. Northern coast ska ske över södra och mellersta Östersjön med soldater och flygstridskrafter från 12 länder. Största delen av övningen kommer att hållas till sjöss, men den kommer även att hållas på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

11–30 september. Aurora är den största övningen i Sverige på över 20 år med 7 inblandade länder och över 19 000 personer på mark, hav och i luften. Övningen ska äga rum i Mälardalen – Stockholm, Göteborgs skärgård och på Gotland.

Dessutom kan nu Nato sätta upp baser och ta in alla typer av vapen på svenskt territorium, inget undantag för kärnvapen. Allt utan öppen debatt med oss väljare.

Vi kan inte mer än undra över motiven och protestera mot att vårt land deltar i, anordnar och säljer ut sitt territorium till dessa provokativa och miljöförstörande övningar. Vi är rädda för att spänningarna ökar och i värsta fall kan urarta till verkliga krigshandlingar.

Därför vill vi stoppa den ökande militariseringen av vårt land. Använd alla dessa resurser till aktivt fredsskapande åtgärder och verka för att Sverige förblir verkligt militärt alliansfritt.

Fakta: 

Uppgifter om övningarna är hämtade från försvarsmakten i Sverige och Finlands webbplatser.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu