Debatt


Debatt: Fredsrörelsen

  • Den fred vi strävar efter måste vara rättvis och inkludera alla, skriver Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Lund-Malmö.
Landets Fria

Fredsrörelsen motarbetas

Icke-militaristiska och humanitära tänkesätt har blivit något som aktivt motarbetas, skriver företrädare för Svenska freds- och skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö.

Vi är en del av den svenska fredsrörelsen. Om man ska tro medierna så är det vi som är naiva, arbetar i motvind, möter allmänhetens kompakta ointresse där vi står med våra flygblad på ödsliga torg, kramar Putin oavsett vad han gör och aningslöst skjuter oss själva i foten genom vår okunskap.

Trots att vi är så svaga, eländiga och icke-trovärdiga så ser sig försvarsminister Peter Hultqvist ändå tvungen att varna för oss, då vi är kraftfulla spridare av desinformation. Motsägelserna och generaliseringarna i beskrivningen av fredsrörelsen har blivit så många att vi knappt kan hålla reda på dem själva längre.

Osakliga påhopp riktade mot fredsrörelsen i Sverige är tyvärr något som blivit vanligare, men det viktiga för oss är inte att försvara någon förening som sådan utan att försvara allas rätt att kritiskt lyfta försvars- och säkerhetsfrågor, såväl svenska som globala.

Det skrämmer oss att fredsrörelsen inte välkomnas som en självklar del av det demokratiska och öppna samtalet om hur man bäst främjar säkerheten i Sverige och världen. Det skrämmer oss också att en rörelse som verkar för fred och avspänning kan bli utmålad som ett säkerhetshot. Vad har hänt med det offentliga samtalet när icke-militaristiska och humanitära tänkesätt har blivit något som aktivt motarbetas?

Slutligen vill vi betona hur viktigt vi tycker det är att ha ett kritiskt tänkesätt, att sätta militära händelseförlopp i ett större geografiskt och historiskt sammanhang och att föra en konstruktiv dialog även med våra meningsmotståndare.

Den fred vi strävar efter måste vara rättvis och inkludera alla.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu