Litet klimatkliv för cyklister | Fria.Nu
  • Totalt har drygt 11 miljoner kronor av Klimatklivets 1,27 miljarder gått till cykelsatsningar.
Fria Tidningen

Litet klimatkliv för cyklister

Endast ett fåtal cykelsatsningar har fått statligt klimatstöd. Den allra största delen av stödet har gått till satsningar som rör biltransporter.

Sedan 2015 har över en miljard kronor betalats ut till kommuner, landsting, företag och organisationer för olika typer av klimatåtgärder. Den största delen av pengarna, 63 procent, har gått till laddstationer för elbilar som lett till över 6 000 nya laddstationer i hela landet. Ungefär hälften av laddstolparna finns längs vägar och ute i stadsmiljön och merparten beviljades stöd under 2015. Under 2016 skedde en förskjutning så merparten av stödet istället betalades ut till icke-publika laddstolpar som finns i anslutning till bostäder eller arbetsplatser. En medveten strategi av ansvariga myndigheter.

– Möjligheten att ”ladda där bilen bor” är en viktig framgångsfaktor på vägen mot ökade eltransporter. De som kör elbil kan börja sin resa med fulla batterier, säger Nanna Wikholm på Naturvårdsverket.

Förutom laddstolpar har en stor del av pengarna inom Klimatklivet gått till att konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller att utöka produktionen av biogas. Den utvärdering som ansvariga myndigheter gjort av Klimatklivet visar att det är svårt att få bidrag för mer ”mjuka” klimatåtgärder som rör till exempel hållbar konsumtion eller livsstils- och samhällsplaneringsåtgärder.

Det har även visat sig vara svårt att få stöd för cykelsatsningar. Hittills har ett fåtal cykelsatsningar fått stöd från Klimatklivet. Bland annat beviljades Helsingborgs stad 1,7 miljoner kronor från Klimatklivet för att ta fram en cykelplan och Motala kommun har fått 3,5 miljoner kronor till cykelfrämjande åtgärder.

En av de som fått avslag på cykelsatsningar är Uppsala kommun. Göran Albjär, som är klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen i Uppsala, som ansvarar för Klimatklivet på regional nivå, tycker det är synd. Han menar att det är svårt för enskilda åtgärder som till exempel cykelsatsningar att konkurrera om stödet.

– Det hade varit värdefullt med det stödet eftersom kommunen satsar på cykling men de fick inte det eftersom man räknar på den klimatnytta som åtgärder har per krona och man nådde inte hela vägen fram.

Även konsumtions- och informationssatsningar är svåra att räkna klimatnyttan på.

– Det skulle behövas fler insatser på den sidan som rör beteendeförändringar, så vi byter ut köttbiten, väljer alternativa upplevelsesemestrar utan flyget eller minskar bilresandet. Det räcker inte med att vi bara byter ut fordonsbränslena, säger Göran Albjär.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu