• Kamp för konsten. Konstnärernas kollektivverkstad har genom sina protester lyckats att skapa debatt om Higabs planer på att införa marknadsmässiga hyror för lokaler som nyttjas av kulturutövare.
Göteborgs Fria

De för kampen om den fria kulturen

Ett nytt kulturnätverk har bildats för att stärka det fria kulturlivet. Ett viktigt mål är att arbeta för att kulturutövande ska ha tillgång till lokaler med rimliga hyror. ”Göteborg utan ett rikt kulturliv är en stad som ingen vill bo i”, säger Andreas Holmgren, medlem i Förbundet Allt åt alla, som står bakom initiativet.

Behovet av ett kulturnätverk i Göteborg är stort, något som blev tydligt under hösten då det kommunala lokalbolaget Higab, den största hyresvärden för lokalinnehavare, ville sätta hyror efter marknadsmässiga principer.

I gentrifieringsprocessen används kulturen genom att den flyttas till nya områden för att förbereda dessa så att de blir mer attraktiva för nya målgrupper. Men en konsekvens är att delar av kulturlivet som inte passar in i den nya stadsmiljön får flytta på sig.

– Det är oerhört viktigt att kulturutövare sluter sig samman för att tillsammans göra sina röster hörda och att de kan sätta tryck på beslutsfattare och fastighetsägare, säger Andreas Holmgren.

För att diskutera denna utveckling arrangerade den ideella kulturföreningen Truckstop Alaska i höstas en heldag för att lyfta frågor om gentrifiering och hur kampen om staden kan drivas. Det var under detta möte som tankarna på ett kulturnätverk uppkom.

Nyligen hölls ett första upptaktsmöte.

– Kulturutövare är ofta ganska isolerade och ingår ofta i mindre lokala föreningar. Vi märker av ett stort intresse för att skapa ett större nätverk och vi hoppas att fler och fler ska ansluta sig, säger Andreas Holmgren, Allt åt alla, som framöver ska hjälpa till med att organisera möten och skapa en struktur för nätverket.

– Det är tanken att kulturutövarna själva ska ta över och driva aktuella frågor i nätverket, förklarar Andreas Holmgren.

De samordnade protesterna mot Higabs hyreshöjningar gav effekt. Ett nytt beslut från kommunfullmäktige säger att ”en särskild modell för hyressättning för föreningar och kulturverksamheter” ska tas fram.

Ett problem som kvarstår, enligt Andreas Holmgren, är att kulturpolitiken som drivs i Göteborg är alltför inriktad på att använda kulturlivet för att skapa ett attraktivt varumärke.

– Att satsa på eventstaden är ett exempel på denna utveckling. Att bygga Karlatornet är ett annat exempel – ett fett landmärke för Göteborgs skyline. Det är ett projekt som inte tar någon hänsyn till att folk istället behöver billiga bostäder och billiga lokaler där de kan verka.

Förra året tvingades det autonoma punkhuset 128A flytta från sina lokaler på Hisingen.

– Deras ideella verksamhet var helt avhängig en billig lokal. När de förlorade sin lokal försvann hela deras grund för verksamheten. Det måste tas hänsyn till att ideella föreningar inte har lika mycket kapital som affärer och företag. Det är ett pris som staden måste vara beredd att ta – Göteborg utan ett rikt kulturliv är en stad som ingen vill bo i, säger Holmgren.

Kompani 415 i Kviberg startade 2014. Sofie Alnäs, en av initiativtagarna, berättar att stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg var intresserade av en kreativ samarbetsplats i området och att de sökte någon som ville driva det.

– Vi har i dagsläget reducerad hyra, men Higab vill inom två år höja till så kallad ”marknadsmässig hyra”, trots att syftet från början var att erbjuda ekonomiskt tillgängliga lokaler för kulturutövare. Vi är inte en kommersiell aktör och får inte heller något kommunalt stöd till hyra, så en sådan höjning kommer vi troligtvis inte att klara. Det är tydligt att Higabs hyreskrav på oss hårdnar i takt med att området gentrifieras.

Vad har ni för förhoppningar på det nya kulturnätverket?

– För oss är det väldigt intressant att ta del av andras erfarenheter av exempelvis lokalhyror. Några som kämpat för detta är Konstnärernas kollektivverkstad och de har lyckats få frågan på den politiska dagordningen. Det är bra att det börjar hända saker och att vi utbyter erfarenheter och att vi organiserar oss kring denna fråga, säger Sofie Alnäs.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Skuggan – en superhjälte som saknats

Populärkulturen kryllar av superhjältar. Men om du letar efter kvinnliga superhjältar får du leta mer aktivt. Lotta Sundin tröttnade på att leta och skapade en egen superhjälte.

Fria Tidningen

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

Fria Tidningen

Feministisk sf-klassiker blir musik

Hur låter en bok? Kompositören Erik Dahl ger svaret då han stiger in i Ursula Le Guins litterära universum för att tolka klassikern Mörkrets vänstra hand.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu