• "Det är exempelvis tydligt att de som har akademikerföräldrar klara sig bättre än de som inte har det, och något betyder det att det är fler män än kvinnor som sitter på höga positioner inom akademin och att det även är en väldigt vit miljö", säger Martin Engberg, aktuell med romanen En enastående karriär.
Göteborgs Fria

Bildningsresa slutar med platt fall

Martin Engberg nya roman En enastående karriär utspelar sig i universitetsmiljö. Fria träffade Engberg för att prata om klass och bildning.

En intellektuell underhållningsroman. Så beskrivs Engbergs nya roman på omslagets baksida. Det en utmärkt beskrivning av Engbergs roande och lätt satiriska berättelse om akademikern Jonas Andersson-Olsson, vars drömmar om en karriär på Göteborgs Universitetet slås i kras när hans avhandling blir totalsågad.

Genren är etablerad i anglosaxisk litteratur, men här hemma är romaner i universitetsmiljö lätträknade. Therese Bohmans Aftonland, från förra året, är en roman som går att ställa bredvid Engbergs.

– Jag har inte läst Bohmans bok, säger Martin Engberg samtidigt som häller upp kaffe och slår sig ner vid köksbordet. En bok som däremot påverkat mig till viss del är Elise Karlssons uppmärksammade klasskildring Linjen där kontorsmiljöer skildras på ett sätt som liknar mitt sätt att skildra korridorer och föreläsningssalar.

Ett tema i En enastående karriär är klass och kunskap. När den lätt vilsne Jonas för första gången träder in i Universitetsbiblioteket möter han en ny värld, en plats där han tror sig höra hemma. Längre in i berättelsen påminner kunskapens högborg snarare om ett slags fängelse.

– Ja, det första mötet med den här platsen blir en uppenbarelse för Jonas. Här ser jag även en större berättelse som rör våra strävande efter att hitta en plats, att vi drivs av ett kall där vi ska uträtta stora saker. Problemet för Jonas är att han inte har någon förförståelse för den här platsen, han kommer från en icke-akademisk miljö och har svårt att orientera sig, vilket gör att det blir en kollision mellan olika världar, där finns ett tydligt klassperspektiv i berättelsen.

Martin Engberg säger att han inte har tillbringat så mycket tid i universitetsmiljöer. Han är inte intresserad av att skriva en arbetsplatsbeskrivning utan vill istället att miljön ska få vara skådeplats för de teman han vill utforska.

En insikt som drabbar den kunskapstörstige studenten Jonas är att kunskap är nära förbundet med frågor som rör makt.

– Att ha talang är inte det enda som behövs som akademiker, eller som författare för den delen, funderar Engberg. Att ta sig fram i de här miljöerna handlar förmodligen lika mycket om vem man känner, vem man är vän med, vem man blir ovän med och vem man ligger med.

Är vår syn på bildningssystemet som demokratiskt naivt?

– Vi är nog ganska medvetna om att de här problemen finns. Det är exempelvis tydligt att de som har akademikerföräldrar klara sig bättre än de som inte har det, och något betyder det att det är fler män än kvinnor som sitter på höga positioner inom akademin och att det även är en väldigt vit miljö.

Oroar du dig över att någon ska känna sig träffad av porträttet av romanens självuppfyllda hipsterprofessor?

– Några som läst boken redan har kommit med samma fråga, skrattar Martin Engberg. Det manliga beteendet i den här miljön är väl något jag ville gestalta, det finns en successionsordning, med en mästare och en adept, som är starkt rotad i en manlig kultur. Den finns i den akademiska världen, men lika starkt går den att se i andra miljöer där kulturellt kapital är viktigt.

I Engbergs debutbok, novellsamlingen Tecknen runt huset, och den efterföljande romanen Stjärnpalatset fanns tydlig inslag av science fiction. Att han lämnat den genren har att göra med att han tydligare strävar efter att skildra samtiden. Böcker samtalar med varandra och Engberg betonar att han påverkas av böcker han läser under tiden han skriver.

– Det är lite svårt att förklara varför mina böcker blir som de blir. Kanske kan man säga att skrivandet blir lite av vad man läser. Några jag läst den senaste tiden är Richard Yates. När jag skrev novellsamlingen var det istället en återgång till författare som betydde mycket för mig när jag var yngre, som C.S. Lewis och Stephen King.

Ser du någon genomgående tematik i dina böcker?

– Nej, jag vet inte, säger Martin, som bollar över frågan. Ser du någon linje?

Kanske att du brukar skildra utsatta individer?

– Ja, utsattheten är ett tema som finns där och det är väl ett ganska starkt tema i den svenska traditionen, från Lars Ahlin och framåt. Jag tycker att det finns mycket att hämta i de mellanmänskliga relationerna; hur vi är emot varandra och hur vi lever våra liv, säger Martin Engberg.

Fakta: 

Martin Engberg

Född: 1972 i Arboga, bor i Göteborg

Utbildning: Litterär gestaltning vid Göteborgs Universitet

Debutbok: Tecknen runt huset (Norstedts)

Övrigt: Tidigare redaktör för Ord & Bild, driver tillsammans med Mattias Hagberg litteraturföreningen Skrift.

Aktuell: Med romanen En enastående karriär (Norstedts)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

Fria Tidningen

Feministisk sf-klassiker blir musik

Hur låter en bok? Kompositören Erik Dahl ger svaret då han stiger in i Ursula Le Guins litterära universum för att tolka klassikern Mörkrets vänstra hand.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu