• Said Mahmoudi, juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Fria Tidningen

Juridikprofessor: Lättare att driva rättsprocesser om miljö och klimat

Att driva rättsprocesser om miljö och klimat är inget nytt. Men de senaste åren har allt fler satt sin tilltro till juridiken som verktyg för förändring. ”På senare tid har det blivit lättare att påbörja den här typen av rättsfall”, säger Said Mahmoudi, professor i juridik på Stockholms universitet.

I början på 1990-talet undervisade Said Mahmoudi på en kurs i miljörätt på Stockholms universitet. Redan då ingick klimatfrågor, men intresset som Said Mahmoudi tyckte sig se bland studenterna var närmast obefintlig bland allmänheten.

Nästan två decennier senare slog Al Gore igenom stort med sin film om klimatförändringar och regeringar började inse att hoten om de smältande polarisarna var allvar. Klimatet blev ett hett ämne i massmedia och hamnade högt upp på den politiska agendan i hela världen.

– Den ökade medvetenheten bland allmänheten har påverkat lagstiftningen. Politiker måste leverera. Nästan alla nämner miljö och klimat i sina programförklaringar och måste då också ta initiativ till nya lagar. Med ökade kanaler och påtryckningsmedel är det helt förståeligt att även antalet rättsfall har ökat, säger Said Mahmoudi.

Han berättar att sådana rättsprocesser allt oftare utmynnar i skadestånd eller att man stoppar miljöfarlig verksamhet. Men inte i lika många fall som man skulle önska, säger han.

En av svårigheterna är att bevisa samband mellan de fel en aktör gjort och skador det har orsakat. När det gäller fall mot multinationella bolag blir det ofta ännu mer komplicerat. Frågan är om det är lagstiftningen i landet där bolaget är verksamt som ska gälla, eller den som gäller i landet där företaget är baserat. Är bara ett land inblandat är det enklare.

– De juridiska resonemangen blir inte så svåra då, men att övertyga domstolen är en annan sak, säger Said Mahmoudi.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Tyska arbetare kräver 28-timmarsvecka

Den här veckan har metallarbetare över hela Tyskland gått ut i varningsstrejker. Kravet: möjligheten att gå ner till en 28-timmars arbetsvecka.

Fria Tidningen

”Folk ropar efter bröd”

I över en vecka har tusentals människor i Iran protesterat mot ekonomiska orättvisor. Men är det början till en ny rörelse?

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu