En reviderad syn på konsten | Fria.Nu
  • Bo Melin är en konstnärerna i samlingsutställningen Revision. Hans verk har titeln Veranda.
  • Linda Tedsdotter står bakom utställningen där 21 göteborgsbaserade konstnärer deltar.
Göteborgs Fria

En reviderad syn på konsten

Revision är en grupputställning på 3:e våningen där temat är konst och ekonomi. ”Alla konstnärer jag känner är ointresserade av ekonomi, samtidigt finns det inga som pratar så mycket om ekonomi som konstnärer”, säger Linda Tedsdotter, curator till utställningen.

Idén till utställningen Revision fick Linda Tedsdotter när hon satt med sin egen deklaration. Ekonomi är en del av konstnärens vardag då konstnärer i allt högre grad tvingas att verka som småföretagare.

– Frågan är om Skatteverket vid en revision har förståelse för alla mina kvitton, om de har insikt i hur konstnärer arbetar och vad som kan räknas in i det konstnärliga arbetet. För konstnärer är det inte alltid lätt att skilja på det privata livet och konstnärskapet. Det var när jag satt där med mina kvitton som idén om en utställning tog form, säger Linda Tedsdotter.

Hon kontaktade konstnärskollegor med en förfrågan. Alla tillfrågade nappade på idén, vilket betyder att 21 konstnärer samsas i 3:e Våningens rymliga lokaler i Sockerbruket.

– Det blir lite trångt, många har dessutom gjort verk som tar plats, säger Tedsdotter, som är nöjd med att knyta många internationellt namnkunniga konstnärer till utställningen, bland dessa märks Loulou Cherinet, Henrik Håkansson, Annika von Hausswolff, Juan-Pedro Fabra Guemberena och Ylva Ogland.

Linda Tedsdotter säger att temat konst och ekonomi engagerat de medverkande konstnärerna.

– Alla konstnärer jag känner är ointresserade av ekonomi, samtidigt finns det inga som pratar så mycket om ekonomi som de. Oftast då att man inte har någon ekonomi att tala om. Temat har gett många ingångar och konstnärerna har tolkat det på väldigt olika sätt. Vissa har utgått från ordet revision, som även betyder granskning, och granskar sitt eget konstnärskap. Två verk är lite oväntat kopplade till idrott och hälsa, som egen företagare har man inte förmåner som innebär sjukledighet och friskvård, säger Tedsdotter

Bo Melin har tagit stor golvyta för sitt verk Veranda. Med borrmaskinen i hand förklarar han att svårigheten är att få träverandan dåligt byggd.

– Jag jobbar mycket som fotograf åt mäklare och har fotat otaliga verandor och altaner. Verandan är en synlig del av ens bostad och det gäller att få till det så folk förstår vilket bra liv man lever. Min veranda är den där lite misslyckade varianten, man har haft stora ambitioner men inte nått hela vägen fram. Jag vill komma åt känslan jag tror alla människor upplever ibland, att det inte vill sig riktigt, säger Bo Melin, som berättar att verandan efter utställningen ska monteras ner för att sedan byggas upp på hans eget landställe.

Linda Tedsdotters verk är en installation bestående av stenkista i makadam och ett glashus. En bild av en miljö där inget gror, kanske en kommentar till dagens konstpolitik?

– Verket går att tolka på många sätt, det är upp till betraktaren, säger Linda Tedsdotter, som berättar att titeln, Glömska under press, optimism under galgen, är ett citat jag hittade i en roman av Carl-Henning Wijkmark som jag tyckte passade att använda.

Kultursektorn ses som en tillväxtsektor och förhoppningar finns att konstnärer ska leva utan statligt stöd.

– Skattemyndigheten vill ju att konstnärer ska vara vinstdrivande. Jag kan inte utgå från det när jag skapar konst, säger Linda och fortsätter:

– Det är viktigt att konsten kan få vara något annat och att den får handla mer om att vara undersökande, betonar hon och tillägger att det är ett medvetet val att ha utställningen på ett konstnärsdrivet galleri, istället för en institution, då det är viktigt att uppmärksamma det ideella arbetet och det engagemang som finns där.

Inom fältet konst och ekonomi finns det en del forskare som ser en dold potential i konsten och att konstnärer är entreprenörer som kan stimulera nya tankar kring företagande.

– Jag har varit med i några sådana projekt. Jag tycker att man hela tiden utgår ifrån hur man kan nyttja konstnärerna, hur företagen kan använda konstnärerna. Men jag ser inte riktigt vad konsten vinner på detta samarbete. Vårt jobb är inte att gå in i företag för att hjälpa dem att tänka kreativt.

Kommer det vara några samtalspunkter kopplade till utställningen?

– Det är många deltagande konstnärer i utställningen, när de har fått betalt är det inte så mycket kvar i budgeten. Det skulle vara intressant att arrangera samtal, vi får se om vi får till något längre fram, säger Linda Tedsdotter.

Fakta: 

Revision

När: 11 februari till 9 april.

Plats: 3:e Våningen dans-och konstscen, Sockerbruket 9

Deltagande konstnärer: Lotta Antonsson, Patrik Bengtsson, Trinidad Carrillo, Loulou Cherinet, Klas Eriksson, Carolina Falkholt, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Oscar Guermouche, Annika von Hausswolff, Goran Hassanpour, Henrik Håkansson, Anna Lamberg, Dorota Lukianska, Maria Magnusson, Pia Mauno, Bo Melin, Jesper Norda, Mattias Norström, Ylva Ogland, Linda Tedsdotter och Johan Zetterquist.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

Fria Tidningen

Feministisk sf-klassiker blir musik

Hur låter en bok? Kompositören Erik Dahl ger svaret då han stiger in i Ursula Le Guins litterära universum för att tolka klassikern Mörkrets vänstra hand.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu