Debatt


Peter Kalmström
  • Komjölk, naturlig dryck för människor?
Fria Tidningen

Miljardsubventioner bidrar till djurs lidande

Varje år subventioneras Sveriges mjölkproduktion med 7 miljarder kronor. Pengar som skulle kunna gå till annat än djurs lidande, menar Peter Kalmström.

Komjölk kan inte kallas en naturlig dryck för människor. Bara 25 procent av jordens befolkning tål komjölk. Alla andra är allergiska men får ändå i sig tillräckligt med kalcium. Precis som andra däggdjur producerar kor bara mjölk när de har ett barn, därför måste en ko kontinuerligt tvångsinsemineras och sedan skiljas från kalven för att människor ska få mjölken. Kor behöver alltså inte mjölkas.

Ungefär hälften av kalvarna är tjurar. De kan naturligtvis inte producera mjölk utan dödas vid ungefär ett års ålder. Korna själva får leva tills de är ungefär fem år, då de inte längre är effektiva, men en ko/tjur skulle kunna leva i 16–20 år. Komjölk bidrar alltså direkt till djurs lidande, särskilt som human slakt är något som inte existerar.

Öppna landskap är ett argument som bara framförs i Sverige för att försvara status quo. Naturligtvis finns det många andra sätt att hålla landskap öppna, utan att någon behöver dö i förtid. Komjölk kräver också oerhörda mängder vatten, antibiotika, kylning, rening, transporter, foder med mera. Dessutom subventioneras Sveriges mjölkproduktion med 7 miljarder kronor varje år. Tänk vad vi skulle kunna utnyttja de skattepengarna till istället!

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu