• Olivia Florian har hämtat det mesta av innehållet i studiecirkeln från Joanna Macy, men också en del ifrån författaren Charles Eisenstein.
Landets Fria

Cirkel ska ge nytt hopp

Aktivt hopp är en bok och en process för att ge kraft åt människor som vill förändra samhället. I höst kan den som vill lära sig mer gå en studiecirkel i Alingsås.

Vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas?

Det är en av frågorna som kommer att ställas till deltagarna i höstens studiecirkel om Aktivt hopp i Alingsås. Cirkeln utgår ifrån Joanna Macys bok Active hope men innehåller också samtal, övningar och meditationer för att förankra idéerna. Ledare blir Olivia Florian från Omställning Alingsås, som höll motsvarande studiecirkel i höstas.

Konceptet Aktivt hopp har flera komponenter. En av dem ligger i själva namnet. Istället för att hoppas på att yttre faktorer eller andra personer ska åstadkomma förändring, handlar det om att välja att tro på en bättre framtid – och att själv agera för att uppnå den.

– Om jag vill se förändring satsar jag själv, oavsett om det tar tid och kraft och det finns en osäkerhet. Det är enda sättet att få saker att hända. Jag gillar det som utgångspunkt, säger Olivia Florian.

Boken Active hope kan beskrivas som en praktisk handbok om Joanna Macys Work that reconnects, arbete som återknyter. Ett viktigt verktyg där är en spiral med fyra steg – tacksamhet, att hedra vår smärta över världen, att se med nya ögon och att gå framåt. Tacksamheten kommer att återkomma under studiecirkeln, till exempel i form av övningar i att glädjas åt allt som är bra i ens liv och som gör en lycklig.

Att våga känna smärta och lära sig att släppa den är också en viktig del av arbetet, bland annat genom en guidad meditation, berättar Olivia Florian.

– I vår kultur undviker vi allt som är obehagligt och vill inte kännas vid smärta och sorg. Genom den här processen lär man sig att det är nödvändigt och väldigt hälsosamt att känna det vi känner.

Hon påpekar att fysisk smärta är en signal om att kroppen är skadad. Det gäller även våra känslor inför problemen i världen runt omkring oss, menar hon.

– Det är bra att känna när det sker en skada. Vågar jag inte ta in det kan jag låtsas att min insats inte behövs.

Att gå igenom det här steget i spiralen med en grupp är extra bra eftersom det ger en möjlighet att dela med sig av sina känslor och se att en inte är ensam om dem.

– Äntligen får man prata om det och då hittar man ofta fler med samma oro. Man mår mycket bättre av att inte bära sin hopplöshet ensam, det är ett sätt att frigöra sin energi från hur tungt det är.

Att prata om frågorna med andra blir också en övning i att förstå olika sätt att tänka. Deltagarna ska bland annat få fundera kring vad som kan leda till att en person uttrycker en viss åsikt.

– Det hjälper inte att säga ”jag har rätt, du har fel”. Det är bra att öva sig på att förstå varför en person som verkar bry sig om miljön ändå vill fortsätta att flyga, istället för att gå till attack. Många gånger ser man ”vi och de”, men här får man en dialog och inser att det är ”vi och vi”.

Tredje steget i spiralen är att få nya perspektiv på världen och att se sig själv som en del av ett sammanhang.

– Med Aktivt hopp ser vi kontinuiteten och kontakten med våra förfäder och med kommande generationer, att jag har lika stor betydelse som alla andra i kedjan. Detta är en motvikt till det allt mer kortsiktiga förhållningssättet i samhället i dag. När vi stressar fram i våra liv hinner vi inte titta på helheten och det som egentligen är viktigt.

Deltagarna får också en guidad promenad genom exempelvis en park för att uppleva naturen runt omkring oss och känna sig som en del av det.

– Det är en ganska tacksam övning att göra. Speciellt i relation till att prata om all oro som vi känner. Här finns också det vi vill värna om och som vi har en länk till.

Sista steget i spiralen är att gå framåt. I en övning hjälps deltagarna åt att inventera sina resurser i form av exempelvis kunskaper och nätverk, och vad de behöver för att komma vidare i sitt engagemang. I processen ingår även att titta på vad som ger kraft i ens liv och vad som stjäl energi, för att uppnå bättre balans.

Det är många aspekter av Aktivt hopp som har fått Olivia Florian att vilja sprida idéerna vidare.

– Man tar in hela människan, inte bara hjärnan och det vi kan resonera oss till. I vårt samhälle tenderar vi att låta våra känslor vara privata och inte tillskriva dem så stor betydelse. Att säga att intuitionen och känslorna är lika viktiga blir ett sätt att känna sig mer trygg och hel, att bli mer förankrad i sig själv.

Hon uppskattar också att det handlar om att ifrågasätta den gängse bilden av vad som utgör framgång.

– Ju mer man förstår att det finns en annan historia än den som förmedlas i reklam och media, desto mer kraft får man att ”jag kan göra något värdefullt”, vi behöver inte vara en miljon människor för att ha betydelse.

Hon hoppas att deltagarna dels ska få lättare att prata om sina känslor, och dels att de får inspiration och verktyg för att ta ett steg framåt i sitt engagemang.

– Jag hoppas att människor får extra energi för att förverkliga ett och annat projekt. Det handlar om att komma i kontakt med sin egen kraft, även om man känner sig liten. Det är alla små som bygger något tillsammans och om man bryter mönstret blir det så småningom resultat.

Fakta: 

Studiecirkeln

Startar 21 september på Studiefrämjandet i Alingsås.

Det blir 8–9 träffar till och med februari 2017.

För information och anmälan, se www.omstallningalingsas.se.

Active hope

En bok av Joanna Macy och Chris Johnstone som publicerades 2012 och presenterar Joanna Macys Work that reconnects.

Joanna Macy är en amerikansk ekofilosof, buddhist, systemteoretiker, djupekolog och aktivist. Hennes Work that reconnects är både ett teoretiskt ramverk och en workshopmetodologi där hon är huvudlärare.

Läs mer på www.activehope.info där det till exempel finns en studieguide på engelska och ett inspelat webbinarium.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu