• "Alla vet att Vänsterpartiet är väldigt väldigt starkt kritiska till den skitpolitik som regeringen för i flyktingpolitiken", säger Christina Höj Larsen (V).
Fria Tidningen

V får kritik för jakt på papperslösa

Det är dubbelmoral att samarbeta med en regering som lägger 33 miljoner kronor på att polisen ska göra fler utvisningar. Det menar Feministiskt initiativ som tycker att Vänsterpartiet ska pressa regeringen mer i budgetförhandlingarna.

I regeringens vårbudget fanns bland annat en pott på 33 miljoner kronor för att gränspolisen skulle göra fler inre utlänningskontroller och utvisningar. Därför har polisen börjat anställa fler, vilket Svenska dagbladet uppmärksammade i måndags och Fria Tidningars lokala tidningar skrev om i mars.

Vänsterpartiet har varit tydlig med att den inte stöder regeringens migrationspolitik. Ändå ställde sig partiet bakom regeringens vårbudget, där satsningarna på utvisningar och inre utlänningskontroller ingick. Det är dubbelmoral, menar Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson för Feminististikt initiativ.

– Vänsterpartiet är inte med i den migrationspolitiska överenskommelsen men tvångsåtgärderna i budgeten är också en del av migrationspolitiken. Jag ser inte varför de inte villkorade det här i budgetförhandlingarna.

Vänsterpartiets talesperson för migration och inkludering, Christina Höj Larsen, håller inte med om kritiken.

– Om Vänsterpartiet skulle dra sig ur budgetförhandlingarna nu tror jag knappast att vi skulle få en anständig flyktingpolitik. Däremot skulle regeringen vara beroende av borgerligheten när det gäller vår välfärd. Det skulle vara otroligt dåligt för Sverige.

Men enligt Meriam Chatty håller inte resonemanget, utan Vänsterpartiet kunde ha haft migrationspolitiken som ett villkor för att över huvud taget förhandla med regeringen.

– Regeringen är mycket väl medveten om att den måste förhandla med Vänsterpartiet för att få igenom sin budget. Regeringen vill inte heller ha en alliansbudget.

På många sätt påminner situationen i dag om det som hände år 2013, enligt Feministiskt initiativ. Då gav Miljöpartiet sitt stöd åt alliansregeringen och därmed indirekt åt regleringsbrevet där polisen fick i uppdrag att genomföra fler utvisningar och inre utlänningskontroller. Satsningen blev känd under namnet Reva och protesterna blev massiva mot det som många betraktade som rasprofilering. Vänsterpartiets kritik mot Miljöpartiet då var hård och Meriam Chatty menar att partiet nu själv gör sig skyldig till samma sak.

– Jag vet att Vänsterpartiet inte var med och skrev regleringsbrevet till Polisen nu, men det som Miljöpartiet sa 2013 var att Reva var en polisiär fråga och inte en del av deras överenskommelse. Vänsterpartiets kritik då var att det handlade om migrationspolitik, och jag menar att det är samma situation nu.

Hon är särskilt orolig för hur satsningarna på inre utlänningskontroller och utvisningar kommer att påverka papperslösa.

– Den här satsningen gör att människor som redan är sårbara blir än mer sårbara. Inom ramen för systemet som vi har i dag finns det andra vägar att gå. Man måste satsa på att stärka papperslösas rättigheter istället för att göra dem än mer utsatta.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

Så ska städer bli hållbara

Ny studie: Om vi vill öka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver vi fokusera mer på städerna.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu