• Under tre veckor är det praktik som gäller, till exempel renhållning och underhållsarbete, och under tre veckor erbjuds sommarskola.
Göteborgs Fria

Uppstyrt lov för unga nyanlända

Struktur på dagen, möjlighet att prata svenska och att träffa andra ungdomar. Göteborgs stad har i år satsat på ferieaktiviteter för nyanlända ungdomar som innebär såväl sommarlov som praktik och skola.

Det senaste året har fler unga än någonsin kommit som ensamkommande till Göteborg, utan vare sig familj eller vänner. Här har de sedan antingen blivit familjehemsplacerade eller fått plats på HVB-hem och börjat i skolan. Men när sommarlovet kommer kan det bli tomt.

Det nya projektet i Göteborg går ut på att sommarledigheten för nyanlända ungdomar mellan 16 och 20 år delas in i tre treveckors-perioder med en del praktik, en del skola och en del lov.

Karin Mojzis Groeger är samordnare för feriepraktiken, och denna vecka har precis den andra perioden börjat. 38 olika lag om 7–10 ungdomar har tillsammans med en handledare påbörjat sin praktik.

– Det handlar om projekt runt om i hela staden, till exempel renhållning i Slottsskogen och att renovera Ruddalens anläggning. Men det ska vara ett komplement till renhållning i staden, det ersätter inte ordinarie arbetsstyrkor.

Ungdomarna får matersättning men ingen lön under praktikveckorna. Anledningen är att de fortfarande inte har fått uppehållstillstånd, och därmed inte får tjäna pengar. Men projektet har lett till fler jobb i och med att handledare har anställts som arbetsledare, varav ungefär hälften tidigare har jobbat på de ankomstboenden Park- och naturförvaltningen fick i uppdrag att starta under hösten.

Trots att vissa av ungdomarna är nästan helt nyanlända och inte har hunnit lära sig så mycket svenska säger Karin Mojzis Groeger att det fungerar bra. En majoritet av handledarna är själva födda i något annat land än Sverige så det finns gott om språkkompetenser, men man har också försökt att mixa grupperna så att inte till exempel endast dari-talande hamnar i samma grupp.

– Här får de prata svenska hela dagarna, det blir en praktisk erfarenhet och dessutom lär de känna varandra

Utöver praktikperioden ingår också tre veckor med sommarskola och tre veckors lov i projektet. De 10 miljoner kronor projektet kostar kommer från statliga medel staden har fått som är till för extra satsningar som görs för gruppen nyanlända. Karin Mojzis Groeger tror att höstens utvärdering kommer att visa på positiva resultat, och säger att hon redan har fått väldigt bra respons från ungdomarna.

– Jag är stolt över att Göteborgs stad aktivt tar ansvar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu