• Vindkraften står i dag för en mindre del av elproduktionen i Sverige, medan vattenkraften producerar runt 45 procent av Sveriges el.
Fria Tidningen

Historisk överenskommelse om energipolitiken

Sverige har nu presenterat en energiöverenskommelse med målet att den svenska elproduktionen ska vara till 100 procent förnybar senast år 2040. Men överenskommelsen har också fått kritik för att bromsa utbyggnadstakten av förnybar energi.

I fredags presenterade fem av riksdagens åtta partier en blocköverskridande överenskommelse med målet att den svenska elproduktionen ska vara till 100 procent förnybar senast år 2040. Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet står bakom överenskommelsen och tanken är att den ska fortsätta gälla även vid ett regeringsskifte. Ett sådant mål har aldrig tidigare funnits i Sverige.

– Jag är väldigt glad och nöjd över att kunna presentera den första breda blocköverskridande överenskommelsen om Sveriges långsiktiga energiförsörjning, sa energiminister Ibrahim Baylan (S) till SVT.

Överenskommelsen innebär också att den så kallade effektskatten på kärnkraft, som infördes år 2000, försvinner. Det har varit en viktig fråga för framför allt Moderaterna och Kristdemokraterna. Effektskatten ska avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017, något som kärnkraftsägarna har krävt för att alls få ekonomi i att driva de kvarvarande reaktorerna vidare efter 2020. Det har redan tidigare fattats beslut om att fyra reaktorer ska avvecklas till 2020. I den nya överenskommelsen finns dock inget stoppdatum för svensk kärnkraft.

Miljöorganisationer som Greenpeace och Naturskyddsföreningen är både positiva och negativa till den nya överenskommelsen. Båda organisationerna anser att man i överenskommelsen har satsat för lite på de så kallade elcertifikaten, som är ett stöd till producenter av förnybar el, och att det kan bromsa utvecklingen av förnybar energi i Sverige.

– Det är jättebra att det finns en bred politisk enighet om att målet är 100 procent förnybart, men vi anser att Sverige kan nå dit mycket snabbare än år 2040. Just nu sker en väldigt snabb utveckling av förnybar energi globalt sett och Sverige riskerar att missa det tåget om vi inte driver på utvecklingen mer, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Fakta: 

Den energipolitiska överenskommelsen

Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, men inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft. Det innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017.

Källa: regeringen

Sveriges elproduktion

Sveriges elproduktion består till störst del av vattenkraft och kärnkraft. De står tillsammans för 81 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kondensvärme och kraftvärme.

Källa: ekonomifakta

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Asylstafetten vandrar vidare

Den 10 juli startar årets asylstafett, som är en vandrande manifestation för en human flyktingpolitik.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu