• I augusti 2013 gick den första asylstafetten i mål på Medborgarplatsen i Stockholm. Årets stafett går från Malmö till Göteborg.
Fria Tidningen

Asylstafetten vandrar vidare

Den 10 juli startar den fjärde upplagan av asylstafetten, som i år går från Malmö till Göteborg.

– Det är en manifestation för en humanare flyktingpolitik, vilket i år känns mer aktuellt än någonsin, säger Annika Nilsson, en av arrangörerna.

Sedan år 2013, då Asylstafetten började med en uppmärksammad fotvandring från Stockholm till Malmö, har stafetten blivit ett årligen återkommande evenemang. Syftet är att vara en manifestation för en annan, mer human flyktingpolitik och att ge en röst till människor som vanligtvis inte får komma till tals. Stafetten vandrar genom byar och städer och samtalar längs med vägen med alla som är nyfikna på vad den står för. En liten kärntrupp är med under hela vandringen, som i år tar 18 dagar, men många slår följe endast en bit på vägen.

­– I år kommer det att bli ett fokus på de nya migrationslagarna, eftersom det är en akut fråga som drabbar många människor och som många därför vill lyfta, säger Annika Nilsson.

Asylstafetten har gått mellan olika städer varje år. Förra året gick den från Malmö till förvaret i Åstorp i nordvästra Skåne och år 2014 gick den från Malmö till Almedalen.

– Vi försöker att gå olika sträckor varje år. Att den utgår från Malmö beror på att de flesta av oss arrangörer bor här och att den slutar i Göteborg är för att det finns ett stort antirasistiskt engagemang där som vi ville knyta an till, säger Annika Nilsson.

Årets stafett kommer också att passera flera orter där lokala föreningar, till exempel de antirasistiska Tillsammansföreningarna, arrangerar olika evenemang i samband med att stafetten kommer till orten.

Sajad Hojati är asylsökande från Afghanistan och kommer i år att delta i stafetten för tredje året i rad. Han har varit engagerad i stafetten på olika sätt, bland annat i en teatergruppp, och tycker att stafetten är ett bra sätt att sprida information om asylsökandes situation.

­– Vi möter många människor när vi vandrar och svarar gärna på frågor från alla som är intresserade. Allt som vi vill säga står dessutom på de flaggor och plakat som vi bär med oss, säger han.

För Sajad Hojati har asylstafetten även varit viktig på ett personligt plan.

– För mig är asylstafetten en vänskapsgrupp. Jag har lärt mig väldigt mycket genom stafetten, bland annat det svenska språket, och jag har lärt känna alla mina vänner genom stafetten, berättar han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu