Fria Tidningen

Antibiotika ökar utsläpp av metan

Kor som har behandlats med antibiotika släpper ut nästan dubbelt så mycket metan som obehandlade kor. Det visar en ny studie gjord vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

I studien användes ett antibiotikum som heter Tetracyklin, vilket används i många länder för att djuren ska bli friska och växa snabbare. Forskarna jämförde komockor mellan behandlade och ickebehandlade djur och såg att de behandlade djurens komockor släppte ifrån sig nästan dubbelt så mycket metan. De tror att orsaken till det är att behandlingen gynnar mikroorganismer i kons mage och att det kan kvarstå i avföringen. Metan är en så kallad växthusgas och anses bidra till växthuseffekten.

Detta är första gången en studie visar på det sambandet, rapporterar Jordbruksaktuellt, och forskarna menar att det behövs mer forskning för att belysa hur stort problemet är.

– Den restriktiva hållningen i länder som Sverige gör nog att problemen inte är så stora här, men i länder där antibiotika används rutinmässigt kan det vara annorlunda, säger Tomas Roslin, som har lett studien, i ett pressmeddelande.

Fakta: 

Forskningsprojektet var ett samarbete mellan Sverige, USA, England och Finland.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu