• Stjärtmesen tar mer och mer plats både vid fågelborden och ute i skog och mark, visar årets fågelräkning.
  • Talgoxen är en given segrare vid varje fågelräkning.
Landets Fria

Fågelkalender ska förutse klimatförändringens effekter

Över 22 000 naturintresserade deltog vid Sveriges ornitologiska förenings årliga fågelräkning. Nu ska ett nytt nätverk med allmänhetens hjälp skapa kunskap om klimatförändringarnas effekter för fåglarna.

För tolfte året i rad arrangerade Sveriges ornitologiska förening Vinterfåglar inpå knuten där landets fågelmatningar granskas i tre dagar av fågelräknare. 22 000 personer deltog i fågelräkningen i slutet av januari som visade att talgoxen är den fortsatt vanligaste fågeln vid matstationerna. 166 691 talgoxar räknades och sammanställningen visar att topp fyra är sig lik från föregående år. En fågel som avancerat på listorna var stjärtmesen med 19 430 exemplar mot fjolårets 8 404.

Naturens förändringar över årstiderna spelar en viktig roll för att förstå hur klimatförändringarna påverkar ekosystem. Sedan 2008 pågår en insamling av data om dessa förändringar på www.naturenskalender.se. Fågelkalendern är ett nytt projekt inom Naturens kalender där flyttfåglars ankomst, avflyttning och andra årstidstecken ska samlas in av frivilliga för att bättre kunna följa och förutse klimatförändringarnas effekter på fåglarna. Varmare och snöfria vintrar ökar antalet överlevande fåglar ute i markerna. Höjda temperaturer gör att många flyttfåglar anländer tidigare.

Den nya kalendern är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Sveriges ornitologiska förening Bird life.

– Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet. Vi hoppas att Fågelkalendern ska bidra till att sprida intresset för fåglar och öka medvetenheten om klimatförändringarnas effekter. Varje rapport är av vikt för forskningen, säger Cecilia Kullberg vid Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, som håller i observationerna.

En mobil-app är på gång för att underlätta faktainsamlingen. Målet är att metoden ska vara så enkel att såväl erfarna skådare som nybörjare ska kunna delta.

Fakta: 

Fågelkalendern – så gör du

Datainsamlingen kommer att utformas så att du lätt ska kunna genomföra dina observationer i vardagen.

Du gör observationer under 5 minuter på en plats du själv bestämmer, och rapporterar in vilka arter du sett och hört – och dem du inte sett och hört.

Du utgår från en egen lista med fågelarter som du fokuserar på. Du utför dina 5-minuters observationer två gånger per vecka under den relevanta perioden av året.

För mer information och anmälan läs på www.naturenskalender.se.

Topplistan i årets fågelräkning

Först antalet artbestämda fåglar och fjolårets siffra inom parentes.

1. Talgoxe: 166 691 (118 007)

2. Blåmes: 125 294 (90 283)

3. Pilfink: 114 367 (84 043)

Källa: Sveriges ornitologiska förening

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu