Debatt


Pensionen

Göteborgs Fria

Pensionera pensionssystemet

Nu droppar de orangefärgade kuverten ner i våra brevlådor. För många är det ingen munter läsning. Nitlotten i systemet drar kvinnorna. Efter att ha slitit ett helt yrkesliv blir pensionen så liten att många får leva sina sista år i fattigdom. Pensionssystemet måste ändras, skriver Gudrun Tiberg (Fi).

En undersköterska född 1950, som arbetat 95 procent av en heltid i 40 år och har tjänstepension, får drygt 11 100 kr/mån i nettopension. Då är en mindre del garantipension. En butiksanställd som i 38 år arbetat heltid får en nettopension på cirka 11 050 kr/mån och en servitris som arbetat 90 procent av heltid under 42 år får en nettopension på 10 500 kr/mån. De bägge senare blir delvis beroende av att få garantipension. Att efter ett helt arbetsliv få ut så lite i pension att det är nödvändigt med påfyllnad genom grundskyddet är ett fullständigt oacceptabelt resultat av pensionsuppgörelsen.

EU:s gräns för risk för fattigdom ligger på 11 100 kronor netto per månad. Garantipensionen var tänkt att skydda ett fåtal äldre från att tvingas söka försörjningsstöd. Så blev det inte. Istället får 60 procent av kvinnorna någon del av sin pension från garantipensionen. För männen är det 17 procent. Nära 300 000 pensionärer mellan 65 och 79 år når inte upp till EU:s fattigdomsgräns. En ogift person får 7 889 kronor i månaden i full garantipension 2015. Samma siffra för en gift person är 7 046. Före skatt!

Pensionsuppgörelsen gjordes över partigränserna. Bo Könberg, Liberalerna (på den tiden Folkpartiet) var ordförande för utredningen, tillsatt av regeringen Bildt 1991. Det skulle bli ”raka rör” mellan lön och pension och kosta staten mindre samt skapa en mer jämställd arbetsmarknad, sa gruppen för 1994 års blocköverskridande reform. Kvinnorna skulle använda reformen för att se till att männen tog hälften av det obetalda hemarbetet och att lagen om lika lön för lika arbete fick genomslag i avtalsförhandlingarna. Pensionsuppgörelsen skulle i själva verket vara ett vasst verktyg för jämställdhet. Jo jag tackar!

I den familj som pusslar med tider och pengar är det mannen med den högre lönen som jobbar heltid och kvinnan som går ner på deltid. Då som nu var kvinnodominerad sektor lågavlönad och mansdominerad sektor högre avlönad. Statistiskt sett blir kvinnan änka och behöver hjälp hemma när hon blir gammal. Då måste hon ta av sin lägre pension för att betala andra för sådant arbete som hon själv tidigare gjorde obetalt i hemmet.

Människor ska inte behöva leva i fattigdom på sin ålders höst. De kvinno- och klassfällor som finns i pensionssystemet måste undanröjas. Pensionerna ska jämna ut köns-, klass- och andra klyftor, inte cementera dem. Ett första steg är att basera pensionsnivån på ett lägre antal år. Ett andra är att låta pensionerna följa löneutvecklingen. Ett tredje att höja golvet i garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns på 11 100 kr/mån. Ett fjärde att skrota PPM-systemet.

År 1999 flyttade Göran Persson 45 miljarder från AP-fonden till statsbudgeten. År 2000 flyttades ytterligare 45 miljarder och följt av 155 miljarder året därpå. Totalt uppgick år 2004 överföringarna från vårt pensionssystem till statsbudgeten till 275 miljarder. Lägg tillbaks de här pengarna i pensionssystemet! Det anstår inte en feministisk regering att allt fler kvinnor blir alltmer beroende av sin partner efter pensioneringen. Pensionera det nuvarande pensionssystemet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu