Barn gör rymdspel om demokrati | Fria.Nu
  • Projektledare Maria Elfving tycker att det är viktigt att eleverna själva får testa och utvärdera verktyg som utvecklas för dem, istället för att utvecklarna bara ber deras lärare om feedback.
  • Projektet utgår ifrån metoden ”barn säger åt proffs vad de ska göra”. En professionell illustratör har tolkat barnens bilder som underlag för spelets grafik.
  • Så här ser en av sektorerna i spelet ut. Spelarna får diplomatipoäng när det går bra och minuspoäng om de förstör miljön genom exempelvis gruvdrift.
  • ”Det är viktigt att främja sätten att jobba med demokrati. Man får inte ta demokratikonceptet för givet, utan vi behöver påminnas om att det är viktigt om och om igen”, säger projektledare Maria Elfving.
  • Under hösten har spelet testats av elever på Hemlingskolan, Själevadskolan, och Sörlidenskolan i Örnsköldsviks kommun.
Landets Fria

Barn gör rymdspel om demokrati

Spelet Utopia world är inte bara ett verktyg för att lyfta demokratifrågor i klassrummet. Utvecklingen av spelet, som pågår just nu i Örnsköldsvik, är dessutom en övning i demokrati och delaktighet i sig.

Utopia world utspelar sig i en fiktiv rymdvärld där olika planeter och deras befolkningar ska komma överens. Ett tema handlar om resursfördelning och där är eleverna exempelvis med när en planet med mycket vatten ska ta beslut i sitt parlament om att hjälpa en planet med vattenbrist. Eleverna övar på demokrati i praktiken genom att spela i grupp, får lära sig om begrepp som omröstning och konsensus och i lärarhandledningen finns tips om hur spelmomentet kan kopplas till exempelvis FN:s nya globala utvecklingsmål om tillgång till vatten och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Projektet startade i Örnsköldsviks kommun för ett och ett halvt år sedan och ska pågå i totalt tre år. Den utgår ifrån en metod som har utvecklats av Kulturverket i Umeå och går ut på att ”barn säger åt proffs vad de ska göra”. Barnens idéer är utgångspunkten och deras åsikter tas tillvara i varje led av processen.

– Barnen är experterna. Många av lärarna är inte lika duktiga på att använda digital teknik. Det har varit intressant att se hur långt före barnen är. De har spelat klart betaspelet på 20 minuter, för lärarna tog det en timme att spela igenom spelet, säger projektledare Maria Elfving.

Först fick barnen i sex fokusklasser på tre olika mellanstadieskolor i kommunen rita rymdfigurer i smågrupper. Därefter skickades bilderna vidare till andra elever i projektet som fick skriva berättelser om kamraternas bilder. Till sist fick barnen rita nya teckningar där de zoomade in på någon detalj i de andras bilder och skrev nya berättelser. Bilderna blev konstverk i A3-format som senare ställdes ut på Örnsköldsviks museum.

Spelutvecklarna på Humlab vid Umeå universitet har utgått ifrån barnens idéer när de har tagit fram spelet, och en professionell illustratör har tolkat bilderna. Musiken görs av anställda och elever vid kommunens kulturskola.

Det har fungerat bra att ge barnen så stort inflytande, säger Maria Elfving.

– De har tagit det på stort allvar och förstått att om något ska ändras är det de som måste säga till.

Men det har också märkts exempelvis att samarbete är något som kan behöva läras in. I vissa grupper har barnen själva lyckats komma överens om hur de ska fatta beslut tillsammans, medan de vuxna har fått förklara för andra grupper varför det är viktigt att alla är delaktiga istället för att en person bestämmer.

– Det ingår i skolans demokrati- och samhällsmedborgaruppdrag att utbilda folk i hur man tar beslut.

Ett viktigt mål med projektet är att väcka barnens nyfikenhet och vilja att engagera sig i demokrati- och samhällsfrågor.

– Det ska så ett frö inför framtiden, säger Maria Elfving.

Just nu håller den senaste versionen av spelet på att betatestas. Arbetsgruppen håller också på att ta fram planscher på lätt svenska i samma stil som spelet med FN:s nya globala utvecklingsmål och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessa ska kunna sättas upp i klassrummen där Utopia world spelas för att ytterligare stärka kopplingarna däremellan.

Förutom själva spelet ska projektet även resultera i en metodhandbok som andra aktörer kan använda för att ta fram spel eller digitala verktyg för teknikbaserad inlärning. Målet är att både spelet och handboken ska spridas till kommuner runt om i landet.

Fakta: 

Projektet ägs av Örnsköldsviks FN-förening och finansieras av Allmänna arvsfonden samt Örnsköldsviks kommun.

Läs mer på www.utopiaworld.se

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny barnbok om omställning

Ingen är för liten för att göra skillnad, menar författarna Maria Estling Vannestål och Sanna Hellberg.

Landets Fria

Barn tar risker i Ballongen

Barn får utlopp för sin kreativitet och sitt risktagande i konstprojektet Ballongen – lek på riktigt i Västerås.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu