• Dungen är ”ett konstnärligt försök att etablera ett tillfälligt frirum där barn, unga och vuxna tillsammans kan möta ovisshet med tillit och risk med kreativitet”.
  • ”Modellen var ett intressant samarbete mellan konstnärer och aktivister som utmanade bilden av vems röst som får höras och gav barnen en otrolig frihet”, säger Ballongens curator och projektledare Katrin Ingelstedt. Bilden är från när Modellen byggdes upp på nytt i Västerås 1968.
  • De kreativa workshopparna i Råby uppskattas av både barn och föräldrar.
Landets Fria

Barn tar risker i Ballongen

Att vuxna litar på barn och låter dem testa nya situationer är en förutsättning för en hållbar framtid. Det är en av grundtankarna bakom konstprojektet Ballongen i Västerås, som i dagarna bjuder in till en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge.

På 1960- och 1970-talen var Sverige en föregångare när det gällde lekytor för barn. Främst handlade det om så kallade bygglekar, bemannade områden där barnen själva kunde bygga kojor och lekredskap av material på platsen.

En av de mest kända var utställningen Modellen som visades på Moderna museet i Stockholm 1968. Sedan flyttades den till Västerås nya miljonprogramsområde Råby. Men i slutet av 1970-talet drogs bemanningen in och bygglekarna försvann – bland annat eftersom säkerhetsreglerna blev allt mer stränga.

– Vi ville berätta den här historien och göra ett experiment som visar att det här kanske kan göras igen på den här platsen. Återvända till frågeställningarna utifrån dagens samhälle, berättar Katrin Ingelstedt, curator och projektledare för Ballongen – lek på riktigt.

I höstas startade konstprojektet med att tre konstnärer drog igång kreativa workshops för barnen i Råby.

– Råby ses ofta som en riskfylld stadsdel med hög arbetslöshet, bus och ungdomsvåld. Med det här projektet vill vi visa tillit, att vi tror på dem som deltar. Det är klart att de kan vara med och hjälpa oss, säger Katrin Ingelstedt.

– Ens klassbakgrund riskerar att beröva en den typen av tillit. Jag kommer ifrån ett område med samma demografi. Bilden av arbetarklassområden är så förenklad och den riskerar att bita sig fast hos dem som växer upp i sådana områden, tillägger en av konstnärerna i projektet, Ruben Wätte.

Han leder arbetet med en av Ballongens beståndsdelar, nämligen Dungen, en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge i Råby. Den 6–9 juli bjuds barn och vuxna in för att medskapa området. Ruben Wätte har medvetet valt att inte planera för mycket.

– Det finns inget schema, ingen anmälningsblankett, ingen avgift eller auktoritet som kontrollerar. Vi bjuder in till en plats där lite allt möjligt kan pågå parallellt. Det finns vuxna närvarande men vi kommer att vara mer intresserade av att säga ja till initiativ från barn och andra deltagare.

Bland annat kan de vara med och bygga upp en stad av kojor, plantera en skogsträdgård och skapa en terracottaarmé. Dessutom blir det en ”budskapsfabrik” där deltagarna kan uttrycka sig på banderoller och flaggor.

– Många i sådana här områden saknar möjlighet att sätta ord på saker som behöver komma ut.

Trots att Dungen bara finns i några dagar hoppas Ruben Wätte att upplevelsen sätter spår för livet hos dem som är med.

– Förhoppningsvis blir den så maxad och fylld av möjligheter att de som deltar i arbetet aldrig kommer att glömma det, och att det öppnar en yta hos dem.

När vuxna visar tilltro till ett barns förmåga och ger det möjlighet att skapa fritt skapar det en grundtrygghet i barnet som det alltid kan återvända till, menar han.

– Känslan av att någon litar på att man fixar något, att man inte är oduglig tills man blir vuxen, den känslan vill jag ge fler tillgång till. Att gå in i en situation och lita på att det blir bra, att lita på sig själv och andra är så ovant i vårt samhälle. Tilliten har en näst intill revolutionär potential.

Att satsa på tillit, lek och skapande är otroligt viktigt för att skapa en hållbar framtid, enligt båda två.

– Bristen på vuxnas tillit, kreativ frihet och möjligheten att kunna förhålla sig till andra människor – det kommer samhället att få betala dyrt för så småningom. Vi närmar oss allt mer instabila tider med stora förändringar där allt går snabbare. Hur vi som samhälle förhåller oss till ovisshet är av högsta vikt. Om vi skräms av den och försöker att bekämpa den med kontroll närmar vi oss ett fascistiskt samhälle, säger Ruben Wätte.

Han menar att vi istället behöver se ovissheten som en möjlighet och möta den utan rädsla. Katrin Ingelstedt jämför med den politiska utvecklingen i länder som Storbritannien och USA.

– När man inte klarar att saker är komplicerade söker man sig till partier som står för enkla lösningar. Det skapar en fattig världsbild som dessutom är osann.

Finns det inte en poäng med att skydda barn från att skada sig?

– Jo, men det måste finnas en balans. Nu är alla lekplatser anpassade för de allra minsta. Det finns japanska lekplatser utan personal, med öppna eldar och stora macheteliknande knivar, där barnen inte gör illa sig. De får en sund relation till höga höjder, öppen eld och knivar. Barn som växer upp i prefab-Sverige, med prefabricerade lekredskap, berövas en möjlighet att röra sig fritt i världen, säger Ruben Wätte.

Katrin Ingelstedt berättar om ett föredrag med den brittiske forskaren Tim Gill som anordnades nyligen inom ramen för Ballongen. Enligt honom behöver vi bli mer medvetna om det positiva med risker och att de är en naturlig del av att växa upp.

– Har man tillit till barns förmåga är de rätt bra på att känna sina gränser. Vi förespråkar inte Flugornas herre, men vill uppmärksamma att vi går mot en riskmedvetenhet som kan vara destruktiv och peka på att det finns andra vägar att gå.

Båda betonar att risker inte behöver innebära fysiska faror. I Dungen kommer det att handla mer om att möta nya människor och utsättas för nya situationer.

– Harmlösa saker som innebär en upplevelse av att befinna sig utanför sin bekvämlighetszon. Det blir en tillfällig värld som bygger på andra premisser än man är van vid och där intressanta krockar kommer att äga rum, säger Ruben Wätte.

Fakta: 

Ballongen – lek på riktigt

Under hösten 2015 inleddes projektet med att barn på Råby tillsammans med konstnärerna Anna Törrönen, Dan Wid och Marcus Ivarsson skapade en ny kreativ verkstad på Knytpunkten, Råby.

Sommaren 2017 avslutas projektet med en utställning om den fria leken på Västerås konstmuseum.

Projektet drivs av Västerås konstmuseum, Konstfrämjandet Västmanland, Västmanlands läns museum, Sfäriska skolan och Knytpunkten på Råby.

Läs mer på http://vastmanland.konstframjandet.se/projekt/ballongen.

1960-talets Modellen/Ballongen

När byggleken/utställningen Modellen på Moderna museet i Stockholm avslutades 1968 sa en av de deltagande konstnärerna att vem som helst kunde få köpa materialet. Det blev barnteaterpedagogen Irma Sohlman i Västerås som fick Modellen till kommunen mot transportkostnaden 2 000 kronor. I några månader lockade den barn från hela Västmanland tlll det nybyggda miljonprogramsområdet Råby, under namnet Ballongen. Därefter användes materialet till bemannade bygglekar runt om i staden.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny barnbok om omställning

Ingen är för liten för att göra skillnad, menar författarna Maria Estling Vannestål och Sanna Hellberg.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu