• För första gången i Sverige erbjuds en längre utbildning i ekopsykologi, med titeln Jorden är själens hem.
  • Flera yogakurser och -retreats anordnas under 2016, bland annat på Mundekulla och Center for evolutionary conciousness samt folkhögskolor runt om i Sverige.Foto: Aaron Favila/AP/TT
  • Fröbanken på Österlen bjuder in till öppna möten i april och juni för dem som är intresserade av att ta vara på och byta fröer.
  • Mellan mars och oktober besöker en föreläsningsturné från Stjärnsund en rad orter runt om i Sverige för den som vill förvandla sin trädgård till en oas för biologisk mångfald.Foto: Hasse Holmberg/TT
  • Raw food och annan vegetarisk och ekologisk mat står i fokus under en rad kurser och retreats, bland annat på Österlen och Mundekulla.
Landets Fria

Massor av omställning på gång under 2016

Det hör till omställningsrörelsens natur att många aktiviteter planeras med relativt kort varsel. Men redan nu finns faktiskt en hel del datum att skriva in i omställningskalendern för 2016. Landets Fria samlar ett urval här – håll också utkik löpande under året på www.landetsfria.se/kalendarium.

UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS

Distanskurs i omställning

Internationella Transition networks kurs Launch online handlar om hur du kan starta eller stärka ett omställningsinitiativ, på engelska.

Tid: 12/1–1/3

Plats: Internet

Info och anmälan: www.transitionnetwork.org

Om ett hållbart liv i England

En treveckors intensivkurs på högskolenivå om utvecklings- eller tillväxtparadigmet och alternativ till det, med fokus på ekonomisk teori, antropologi och ekologi. På engelska.

Tid: 18/1–5/2

Plats: Schumacher College, Totnes, England

Info och anmälan: www.transitionnetwork.org

Ny omställningsskola i Lund

I dagarna blev det klart att Holma folkhögskola, som LFT tidigare skrivit om, kommer att kunna starta sina första kurser i egen regi 2016 som planerat. Först ut är två kurser på halvfart i skogsträdgårdsodling och stadsodling.

Tid: 29/2

Plats: Lund och Höör

Info och anmälan: www.holmafolkhogskola.se

Vegetarisk mat på Österlen

Lär dig att laga vegetarisk mat och raw food, främst på ekologiska råvaror, under tre kvällar. Varje kurstillfälle avslutas med en gemensam måltid.

Tid: 7/3–2/5

Plats: Ecotopia, Skåne Tranås

Info och anmälan: www.ecotopia.se

Jakbanken i Varberg

Lär dig om ränta och hur Jak medlemsbank fungerar under en av bankens grundkurser.

Tid: 12–13/3 kl 10–16

Plats: Studiefrämjandet, Bäckgatan 32, Varberg

Info: www.jak.se/event/3227#.VnFLZHsipRk

Inre omställning i Sörby

Tre träffar om inre ledarskap i hållbarhetens tjänst med engelska Debbie Warrener. Inspirationen kommer ifrån profilerna Charles Eisenstein, Joanna Macey och Marshall Rosenberg med målet att stärka det lokala arbetet med inre omställning.

Tid: 16/3–16/9

Plats: Sörby naturhälsogård, Halland

Info och anmälan: www.sorbynaturhalsogard.se/content/tr%C3%A4ningsgrupp-med-debbie-warrene...

Turné om trädgårdsoaser

Föreläsningar om att odla ätliga växter och samtidigt gynna vilda djur och biologisk mångfald.

Tid: 30/3–30/10

Plats: Ännu ej spikat

Info: http://stjärnsund.nu/e/7444/

Mindfulness i England

En kurs om mindfulness och inre omställning för att hitta frid, glädje och resiliens som individer och grupper. Inslag som yoga, meditation, andningsövningar, diskussioner och avslappning kombineras med ett praktiskt projekt riktat mot omvärlden.

Tid: 4–8/4

Plats: Schumacher College, Totnes, England

Info och anmälan: www.transitionnetwork.org/events/2016-04-04/mindful-life-inner-and-outer...

Privatekonomi på Österlen

En kurs präglad av kritiskt nytänkande kring pengar och ekonomi, med fokus på alternativ till dagens modeller som cirkulär ekonomi, lokal andelsekonomi, garantiinkomst, lokala valutor, delning, återvinning och återbruk.

Tid: 16/4

Plats: Ecotopia, Skåne Tranås

Info och anmälan: www.ecotopia.se

Workshop i resiliens

Diskutera hur ditt liv kan bli mer motståndskraftigt mot förändringar i samhället i praktiken.

Tid: 23–24/4

Plats: Hästekasen gård, Bohuslän

Info och anmälan: www.hastekasen.se

Halmbalshus på Österlen

Vill du bygga nytt eller bygga om ett hus, bod eller lada i halmbalsteknik? Lär dig hur du går från idé till verklighet, hur du bygger rent praktiskt och hur du ansöker om bygglov.

Tid: 5–8/5

Plats: Ecotopia, Skåne Tranås

Info och anmälan: www.ecotopia.se

Permakultur i Bohuslän

Lär dig om i småskalig, modern ekologisk odling – självhushållning, agroforestry och permakultur – i praktiken, under vårsådden på Hästekasen gård.

Tid: 14–15/5

Plats: Hästekasen gård, Bohuslän

Info och anmälan: www.hastekasen.se

Ekologiskt husbygge

Start av två byggprojekt av lokala naturmaterial och återbruk med inslag som levande tak, lera och halm.

Tid: 28–29/5

Plats: Hästekasen gård, Bohuslän

Info och anmälan: www.hastekasen.se

Permakultur i Skaraborg

72-timmars certifieringskurs i permakulturdesign med inriktning mot småbruk och självhushållning.

Tid: 10–18/6

Plats: Fru Gran, Högsås Sörby, Gårdsjö

Info och anmälan: http://frugran.se/certifieringskurs-i-permakulturdesign-pdc/

Ekologi och andlighet i Skåne

Praktiska verktyg för personlig och global transformation utlovas under denna kurs, med målet att stärka din redlation till jorden och dig själv på djupet. Några inslag är ayurveda, permakultur och yoga.

Tid: 1/7–31/10

Plats: Center for evolutionary conciousness, Sjöbo

Info och anmälan: www.cecsweden.org/sv/cec-sweden-kurser/ekologi-spiritualitet

Ettårskurs i ekopsykologi

Jorden är själens hem är Sveriges första längre utbildning i ekopsykologi. Utforska och upplev naturens intelligens och läkande kraft i teorin och praktiken, återfinn en mer besjälad relation till jorden och livet, och få verktyg för omställningen till ett hållbart samhälle.

Tid: 12/7 2016–16/6 2017

Plats: Stendjödal, Tyresta, Stockholms län och Tiveden, Örebro län

Info och anmälan: www.lodyn.se

Permakultur på Österlen

Flera kurser i permakultur erbjuds: bevattning och hantering av sjukdomar och skadedjur, grundkurs, permakultur som designverktyg, skogsträdgård samt förberedelser inför vintern.

Tid: 16/7–10/9

Plats: Ecotopia, Skåne Tranås

Info och anmälan: www.ecotopia.se

Kurser på folkhögskola

Folkhögskolor runt om i landet erbjuder korta och långa kurser, bland annat helg-, sommar- och distanskurser inom ämnen som permakultur, självhushållning och medicinska örter.

Info och anmälan: www.folkhogskola.nu

MÖTEN OCH KONFERENSER

Framtidskaféer i Alingsås

De populära framtidskaféerna fortsätter 2016. Under våren planeras teman som en introduktion till omställning, politikersamtal, oljetoppen eller peak oil samt svensk ekofeminism.

Tid: Måndagar från 11/1 kl 18.30-19.30

Plats: Nolbygårds ekobageri, Tomteredsvägen 1, Alingsås

Info: http://alingsås.omställning.net/evenemang/omstallningscafe-varen-2016-2016-01-11/

Framtidsforum i Örebro län

Vilka är nästa steg i att förverkliga en regional plattform för omställning till hållbarhet i Örebro län? Hur kan vi skapa ett cirkulärsamhälle ¬- blomstrande lokalsamhällen med hållbar miljö, levande demokrati och fossilfri matsäkerhet? Det är ämnet för ett forum med Framtidsstafetten i Örebro län.

Tid: 13/2

Plats: Ännu ej spikat

Info: www.helasverige.se/orebro/laensbygderaadet-oerebro-laen

Odling och fröer på Österlen

Öppet möte med gemenskapsodlarna och frögruppen på Österlen för alla som är nyfikna på att odla grönsaker tillsammans och/eller att ta tillvara fröer och byta med andra.

Tid: 14/2 och 19/6

Plats: Ecotopia, Skåne Tranås

Info: www.ecotopia.se

Agroforestry i Stockholm

Var med och bilda föreningen Agroforestry Sverige (eller Norden) på ett konstituerande årsmöte.

Tid: 27/2

Plats: Stockholm

Info och anmälan: Facebookgruppen Agroforestry i Sverige

Klimatkonferens i Sigtuna

Konferensen Climate existence vill bredda diskussionen kring klimatförändringar för att även ta in kultur, mänskliga berättelser, moraliska och psykologiska aspekter, livsstilsval, verklighetsbilder och relationer med naturen. Bland de gäster som bokats hittills finns konstnärer, författare, filmare, ärkebiskop Antje Jackelén och Dougald Hine från The dark mountain project.

Tid: 6-8/4

Plats: Sigtunastiftelsen, Sigtuna

Info och anmälan: www.climateexistence.se

FRAMTIDSVECKOR

Framtidsveckan är en manifestation för hållbarhet med positiva exempel för att förbättra miljön och stärka lokalsamhället. I skrivande stund är följande datum klara: Alingsås 4-10 april, Kalmar/Öland 16-24 april och Norrköping 20-27 april.

Info: www.studieframjandet.se/framtidsveckan

Earth week är Växjö kommuns motsvarighet och hålls 14-19 mars.

Info: www.vaxjo.se/earthweek

ANNAT

Kretsloppet mellan land och stad

Medborgarutredningen för ett hållbart samhälle, som Landets Fria tidigare skrivit om, fortsätter med ett seminarium kring symbiosen mellan stad och land i en hållbar framtid. Det går att se seminariet samt delta i diskussionen via webben och/eller delta i studiecirklar runt om i landet.

Tid: 18/1 kl 19

Plats: ABF, Stockholm

Info: www.klimataktion.se/medborgarutredningen

Mansretreat i Småland

En helg för män som vill utvecklas, få ökad självinsikt, finna mer mening i livet och arbeta för världens väl, tillsammans med andra män.

Tid: 11-13/3

Plats: Mundekulla, Långasjö

Info och anmälan: www.mundekulla.se

Yogaretreat i Bohuslän

Yoga, meditation, avslappning, medvetenhet, andning och vegetarisk mat nära naturen.

Tid: 24–27/3

Plats: Hästekasen gård, Bohuslän

Info och anmälan: www.hastekasen.se

Utställning om hållbar livsstil

Fotoutställningen Nybyggarna handlar om pionjärerna som lever självhushållande, ekologiskt och sunt i samverkan med sitt lokalsamhälle med målet att bygga en hållbar framtid.

Tid: 25-28/3

Plats: Ecotopia, Bondrum, Skåne Tranås

Manifestationer mot Monsanto

Världen över demonstrerar människor mot kemiföretaget Monsanto, världens näst största producent av genmodifierade frön.

Tid: 21/5

Plats: Umeå, Stockholm, Malmö, Falkenberg, Göteborg, m.fl

Info: March against Monsanto Sweden på Facebook

Yogaretreat i Småland

Yoga, meditation och god vegetarisk mat kombineras med bastu, bad och vacker natur.

Tid: 1-7/7

Plats: Mundekulla, Långasjö

Info och anmälan: www.sparklingyoga.com

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu