• Från ankomstboendet i Sundbyberg hänvisas nyanlända flyktingar till kommuner runtom i landet.
Landets Fria

Flyktingar vänder negativ befolkningsspiral

Över 10 000 personer sökte asyl i Sverige den senaste veckan, vilket är fler än någonsin tidigare. Det höga inflödet av personer vänder en negativ befolkningstrend i många kommuner.

Utmaningen är stor just nu för många kommuner när befolkningsökningen oförutsett stiger. På kort tid ska det ordnas fram boende, platser på förskola, grundskola och svenskundervisning.

Peter Lindroth, ordförande i kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun och ordförande för Småkom, de små kommunerna i samverkan, säger att i Karlsborg är den största utmaningen att förse de nyanlända barnen med plats i grundskolan.

– Lokaler går att lösa, men skolsituationen börjar bli akut. Det handlar om att få fram lärare med rätt kompetens och att inte klasserna ska bli för stora, säger han.

Samtidigt ger det enorma möjligheter för avfolkningsorter där befolkningsstatistiken nu visar plus för första gången på lång tid.

– Det här bromsar upp befolkningsutvecklingen och några kommuner ökar nu sin befolkning för första gången på 25 år. Samtidigt kan det räta ut en skev demografi där det saknats unga och barnfamiljer, säger han.

Han säger att det finns en stor entusiasm bland kommunerna i nätverket att ta sig an utmaningen som kommer med en stor inflyttning.

– Det är min upplevelse när vi har våra träffar. De flesta vill ordna det här så bra som möjligt och har många kreativa idéer. Samtidigt kan ingen ensam göra allt, säger han.

På Yllestadsskolan, som ligger utanför Kättilstorp söder om Falköping i Västra Götalands län, är det tack vare de nyinflyttade barnen som skolan kan vara kvar.

– Vi har 40 procent nyanlända barn i skolan. Utan dem hade skolan varit tvungen att stänga, säger Yvonne Hagle, rektor.

Skolan hade länge kämpat med dalande elevsiffror, men under förra året då det kom många barn från framför allt Somalia räddades skolan. I dagsläget finns 47 elever och personal på skolan.

Mikael Happala, näringslivsutvecklare i Ljusnarsbergs kommun, ser att det gynnar dagligvaruhandeln i kommunen när befolkningstrenden plötsligt vänder.

– Det är inte det som är räddningen för handeln, men på lång sikt har de nyinflyttade stor betydelse för närlingslivet i kommunen, om de väljer att bo kvar, säger han.

På kort tid handlar det om att fånga upp om någon av de nyanlända har en spetskompetens och därmed kan slussas direkt till jobb, säger han. För att finna det finns en upparbetad samverkan med Arbetsförmedlingen och de lokala företagen.

Däremot är det svårare för de inflyttade som har kort eller ingen utbildning.

– Det finns knappt några ingångsjobb i kommunen, den typen av jobb där det inte krävs utbildning. Det är ett problem även för unga, säger han.

Peter Lindroth ser stora möjligheter för den lokala handeln när befolkningen på en mindre ort plötsligt ökar mycket och även för kommunernas möjligheter att ha kvar nedläggingshotade skolor.

– 25–50 procent av de som kommer till vår kommun är barn. Det kommer att fyllas på barn i skolor runtom i kommunerna som också kan rädda kvar nedläggningshotade skolor, säger han.

Uppemot en tredjedel av de flyktingar som kom till Sverige senaste veckan var barn. Afghanistan är det land flest kommer ifrån, medan antalet från Syrien har gått ned något senaste veckan.

Statistiken visar däremot att många av de nyanlända personer som kommer till mindre kommuner också lämnar kommunerna något eller några år senare. Men här ser Peter Lindroth en möjlig förändring.

– Rekryteringsbehovet är större nu jämfört med för tio år sedan. Fler pensioneringar gör att fler kan få jobb och därmed stanna i kommunen, säger han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu