Kajsa Persson

Fördjupning


SD i kommunen
Del 1: Samtalsklimatet

  • Drygt ett år har gått sedan valet då SD fick sex mandat i fullmäktige. Nu är de det parti som kommer till tals näst mest under mötena.
  • Ett exempel på ordväxling mellan kommunfullmäktiges presidium och Lars Hansson, SD, på mötet i maj.
Göteborgs Fria

”SD har gjort samtalsklimatet destruktivt”

Näst efter S är SD det parti som kommer till tals flest gånger under kommunfullmäktiges möten, trots att de bara är sjätte största parti. Ofta får de tillsägelser om att hålla sig till ämnet, men SD är själva öppna med sin taktik.

– Någon måste reagera i ordningsfrågan, när Sverigedemokraterna gång på gång lämnar ämnet och diskuterar någonting annat, säger Daniel Bernmar (V), under kommunfullmäktiges möte i september.

Helene Odenjung (FP) är inne på samma spår under mötet, och vill ”tipsa Sverigedemokraterna om att det går att ha gruppmöten före fullmäktige, så att vi inte behöver höra er interna diskussion också.”

Drygt ett år har gått sedan valet, då Sverigedemokraterna fick sitt första kommunalråd i Göteborg, och gick från tre till sex mandat i fullmäktige. Och det märks i debatterna.

– Det är ju Göteborgs stads högsta beslutande organ, där många beslut krävs för att man ska kunna arbeta vidare i nämnderna. Flyter det inte på där får det konsekvenser för alla områden i staden, säger Socialdemokraternas stadssekreterare Shahbaz Khan.

Han har reagerat på SD:s alla anföranden och repliker under de frågor som tas upp i fullmäktige.

– De befolkar varje fråga något så oerhört. Hade varje parti agerat så skulle vi vara glada om man hann med en enda fråga under kommunfullmäktige.

Men Lars Hansson, kommunalråd och gruppledare för SD i Göteborg, upplever att det mesta hinns med under kommunfullmäktiges möten. Att andra menar att mötena fördröjs säger han inte beror på dem.

– Det är ingenting man kan anklaga oss för, vi för fram våra saker och det får de andra göra också.

Vid en granskning av yttrandeprotokollen från kommunfullmäktige under året visar det sig också finnas stora skillnader i hur många gånger de olika partierna kommer till tals. Där antecknas alla repliker, och för-utom Socialdemokraterna ligger SD långt över de andra i antal.

Slår man ut replikerna per mandat ligger SD klart först. Med sina nästan 200 repliker och anföranden har de tagit ordet drygt 70 gånger mer än Moderaterna som kommer närmst efter – och som har fler än tre gånger så många mandat.

– Det verkar som att SD har taktiken att vara uppe så mycket som möjligt, ibland tre i rad där alla säger i princip samma sak, säger Shahbaz Khan.

Folke Johansson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och säger att det kan vara en taktik för partier som inte får gehör att göra sig uppmärksammade.

– Det är ingen tvekan om att vissa partier utnyttjar det här som en slags demonstration, att till exempel begära votering ofta.

Att begära votering, alltså omröstning, är också något SD har gjort sig kända för. Det mest uppmärksammade exemplet i Göteborg är kommunfullmäktigemötet i december, då personval till ett hundratal nämnder och styrelser gjordes. SD begärde sluten omröstning i nästan alla, vilket innebär att varje ledamot går fram till en urna och lägger i sin röstsedel. Mötet höll på till klockan två på natten, och tog sju timmar längre tid än vanligt.

Lars Hansson säger att det absolut är partiets taktik att höras och synas mycket, och att det var något de bestämde sig för efter förra valet.

– Det är i fullmäktige man tar debatterna. Alla i vår nya grupp gillar att prata och det är bra om man gör det om man sitter i fullmäktige. Det här är mitt sätt att arbeta, mitt sätt att styra gruppen och det kommer att fortsätta under dessa fyra år.

Att Sverigedemokraternas politiker blir tillsagda att hålla sig till ämnet, av så väl andra politiker som ordförande, upplever Lars Hansson som orättvist.

– Det är vi som blir tillsagda, och sällan de andra. Vi kommer att ha ett möte med presidiet i nästa vecka där vi tänker beröra just detta, att vi tycker det är orättvist.

Enligt kommunallagen finns få begränsningar, och Shahbaz Khan menar att det är en viktig demokratisk funktion att det är fritt och öppet, men att det tidigare har funnits en respekt för det. Nu undrar han hur länge folk kommer att orka.

– Det blir ett destruktivt samtalsklimat, som får nästan en cynisk eller sarkastisk anda och det är verkligen dränerande, säger Shahbaz Khan och fortsätter:

– De har sin fulla rätt att agera som de gör. Det finns inte så mycket annat att göra än en vädjan om att respektera fullmäktiges arbete. Det finns många andra frågor som inte hinns med och det har de inte visat respekt för.

Lars Hansson däremot upplever samtalsklimatet i fullmäktige som mycket bra.

– Det är inga problem. Jag tycker att de flesta där sköter sig väldigt bra, och jag är nöjd.

Detta är del 1 i en granskning av SD i kommunen, drygt ett år efter valet. Nästa del handlar om motioner.

Fakta: 

De pratar mest:

Yttranden och repliker i kommunfullmäktige/per mandat.

SD: 33

VägV: 21

KD: 21

FP: 17

MP: 13

V: 13

S: 12

FI: 10

M: 6

GFT har gått igenom yttrandeprotokoll från sju möten i kommunfullmäktige under året, från januari till september.

Alla anföranden och repliker från ledamöter har räknats, men ej till exempel ordförande och vice ordförande.

Antalet mandat utgår från hur fördelningen såg ut efter valet 2014, och vilken partitillhörighet ledamöterna då.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

De vill förändra bilden av Angered

Angeredsgymnasiet är först ut i GFT:s nya serie Gymnasiemegafonen, som ger ordet i skolfrågorna till de experter som befinner sig ute i verkligheten – elevkårerna

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu