• Ungdomar i ruinerna av sitt hus efter ett israeliskt luftangrepp mot Gaza förra sommaren.
Fria Tidningen

Gaza i ruiner

Ett år efter Israels militära operation mot Gaza har inte en enda av de 11 000 bostäder som förstördes återuppbyggts.

Under bombningarna av Gaza som pågick under 51 dagar sommaren 2014 dödades 2 200 palestinier, bland dem fler än 500 barn. De flesta av de 100 000 palestinier som drivits på flykt på grund av kriget bor fortfarande i provisoriska bostäder, ofta i spillrorna av sina forna hem och omgivna av raserade byggnader där butiker och restauranger en gång fanns.

I september i fjol nåddes ett tillfälligt avtal mellan Israel och den palestinska myndigheten gällande det storskaliga återuppbyggnadsarbetet. Hittills har endast 5,5 procent av det byggnadsmaterial som behövs för reparation och återuppbyggnad av bostäder och annan förstörd infrastruktur nått Gaza, enligt den israeliska människorättsorganisationen Gisha.

Givarländer har inte heller uppfyllt sina löften om de motsvarande 46 miljarder kronor som utlovades i oktober förra året. De politiska spänningarna mellan den palestinska myndigheten och Hamas samt Israels fortsatta restriktioner mot införsel av byggnadsmaterial har förhindrat återuppbyggnadsinsatser.

Kritiker av återuppbyggnadsavtalet menar att villkoren gör att Gazas underutveckling riskerar att bli bestående genom att Israel har kontroll över nästan varje aspekt av återuppbyggnaden.

– Israel har stort inflytande över varje hus som byggs i Gaza. Det är Israel som avgör om bostäder byggs eller inte. Avtalet har gett Israel vetorätt om allt, säger Ghada Snunu vid medieinstitutet Ma’an Development Centre i Gaza.

Som en del av avtalet godkänner Israel enskilda ansökningar om byggnadsmaterial och kan neka byggföretag att leverera detta material. Det krävs ett israeliskt godkännande för byggplaner, byggplatser och projektens omfattning. Den långa och dyra byråkratiska processen som utformats för att tillmötesgå Israels oro för säkerheten innebär att arbetet praktiskt taget står stilla.

Tankesmedjan Brookings Doha Center menar att avtalet dessutom ger legitimitet till den israeliska blockaden.

Enligt hjälporganisationen Oxfam har allt mer byggnadsmaterial nått Gaza under de senaste månaderna, men det är fortfarande bara en fjärdedel av det material som kunde föras in i Gaza innan Israels blockad för åtta år sedan.

– I den här takten skulle det ta 19 år att bygga upp bostäderna som förstördes 2014 och minst 76 år att bygga alla nya bostäder som Gaza behöver, säger Arwa Mhunna från Oxfam.

Gaza har den högsta arbetslösheten i världen – 44 procent – enligt Världsbanken. Samtidigt är inkomsten per capita motsvarande 8 300 kronor per år – 31 procent lägre än för 20 år sedan. Omkring 80 procent av befolkningen i Gaza är beroende av humanitärt bistånd.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu