• Öppenhet för att kunna föra fram frågor verkar inte finnas på skolan och det råder rädsla för repressalier och påhopp, skriver företagshälsovården i rapporten.
Göteborgs Fria

Nu ska Sjumilaskolan organiseras om

Stora arbetsmiljöproblem kommer fram i en ny kartläggning av Sjumilaskolan, som GFT tidigare rapporterat om. Stadsdelens ordförande kritiserar nu fack och skolledning.

Elin Schwartz

– Det är bra att bristerna uppdagas så vi kan ställa det till rätta, främst för skolans elever skull. I efterhand kan man tänka att en så allvarlig situation inte dyker upp över en helg. Extra allvarligt i kartläggningen tycker jag är bristen på ledarskap och på kommunikation, säger Jahja Zeqiraj, stadsdelsnämndens ordförande.

Det var i slutet av maj som GFT rapporterade om att 31 anställda på Sjumilaskolan i Biskopsgården slog larm om en ohållbar arbetsmiljö i ett brev till stadsdelens politiker. Nu har företagshälsovården kartlagt situationen genom intervjuer med de anställda.

I kartläggningen, som GFT tagit del av, framträder en bild av en arbetsplats med samarbets- och kommunikationsproblem på alla nivåer, mellan ledning och personal, mellan lärare och elevhälsovården och lärare sinsemellan. Det saknas en gemensam värdegrund och har formats allianser inom personalgruppen, där en grupp vill ”fokusera på konsekvenser och bestraffning” och en annan jobba med ”positiva och sympatiserande relationer med eleverna”.

De anställda berättar också att de ställs inför hot och våld i arbetet, men att det finns en oskriven regel som säger att ”är man rädd ska man inte jobba på Sjumilaskolan”, vilket gör att man inte vågar prata om sin rädsla, be om hjälp eller berätta om incidenter. Det är också oklart vilket ansvar olika yrkesroller har, och vem som ska ingripa om något händer.

Flera av de anställda är kritiska till det protestbrev skickats till politikerna. Även om de flesta höll med om innehållet är det flera som önskar att man tagit formella vägar via fack och skolledning istället för att kontakta politikerna. Anställda berättar också att de känt sig tvingade att skriva på brevet, och att det uppstått hatkampanjer mot dem som inte skrivit på.

Ledningen och rektorn får skarp kritik, bland annat för att ha kränkt och gjort bort anställda inför personalgruppen.

Anställda ska också ha fått sanktioner när de kritiserat ledningen.

Bilden av rektorn är dock splittrad, några är nöjda medan andra helt saknar förtroende.

En av lösningarna är nu att organisera om skolan, så att högstadiet, mellanstadiet och lågstadiet blir mer separata enheter, med varsin rektor, istället för att en person som nu är rektor för hela skolan.

– Det ska också ske en organisationsutveckling, med syfte att få till ett modernt och kvalificerat ledarskap, som bygger på tydlig kommunikation. Stadsdelens värdegrund om människolivets okränkbarhet, jämställdhet, solidaritet och allas lika värde måste mycket tydligare gestaltas i skolmiljön, säger Jahja Zeqiraj.

Kommer nuvarande rektor att fortsätta?

– Enligt förvaltningen finns inte formella grunder för uppsägning. Men kritiken mot hennes bristande ledarskap är entydigt i kartläggningen. Trots enorma resurser har hon inte lyckats. Kritik ska också riktas mot områdeschef och den övriga skolledningen som med facit i hand suttit med armarna i kors, säger Jahja Zeqiraj.

Kunde inte du också ha snappat upp problemen tidigare?

– Man önskar alltid att man hade regagerat eller agerat mycket tidigare.

Jahja Zeqiraj säger att det var först genom protestbrevet och kartläggningen som han förstått omfattningen av problemen. Han ger även facken en känga för att inte ha larmat om bristerna i tid.

– De verkar ha varit helt frånvarande, säger han.

Andrea
Meiling
, andre vice ordförande för Lärarförbundet Göteborg och förhandlingsansvarig för Västra Hisingen, håller inte med.

– Vi har pratat om Sjumilaskolan som ett orosmoment länge.

Problemet, enligt
Meiling, är att facket saknar verktyg eftersom de anställda inte gjort arbetsskade- och tillbudsanmälningar, och inte heller förmedlat kritiken genom facket.

– Vi förstår nu att situationen är allvarlig. Jag tycker inte att vi ska peka finger åt varandra. Politiker, tjänstemän, fackförbund och lärare måste nu samarbeta istället.

Sjumilaskolans rektor hänvisar till sektorchef Peter Johansson för en kommentar om den kritik som kommer fram mot ledningen.

– I skrivelsen i våras var det mycket fokus på skolledningen, men det som framkommer nu är en mer komplex situation, där ledarskapet är en del, säger han.

Är det inte skolledningens ansvar att det fungerar bra på skolan i allmänhet?

– Ledningen har det övergripande ansvaret, men att säga att det enbart handlar om ledningen, så enkelt är det inte.

Från skolledningens håll agerar man nu genom att bilda en arbetsgrupp, bestående av fackliga företrädare och skolledning, som ska ta fram en handlingsplan utifrån kartläggningen.

Under sommaren har även tydligare rollbeskrivningar gjorts.

Inom två veckor ska förvaltningsdirektören och skolchefen presentera ett förslag till ny organisation. MBL-förhandlingarna kommer påbörjas den 5 september och den nya organisationen planeras införas omgående därefter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Här är de alternativa EU-mötena

Den 17 november håller EU toppmöte i Göteborg. GFT listar alla manifestationer och event som hålls i samband med toppmötet.

Göteborgs Fria

Här kan du demonstrera på första maj

Arbetarrörelsens högtidsdag är snart här igen! Spana in GFT:s lista för tips på vad som händer under dagen; från första maj-tåg till fest och något däremellan.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu