• Tenstaborna ger inte upp.
  • Alex Ngabo på demonstration mot vräkningarna.
Stockholms Fria

Fler kommer tvingas flytta från Tensta

Efter ständigt förlängda korttidskontrakt tvingas 35 barnfamiljer flytta från Tensta. Men nio av dem vägrar lämna sina lägenheter och hotas nu av kronofogden. Med start i vår kommer ytterligare 132 hushåll tvingas flytta från Järvaområdet, om inte protestaktionerna lyckas påverka politikerna.

Upprepade protestmöten och demonstrationer har ägt rum i Tensta under de senaste veckorna, sedan det stod klart att 35 barnfamiljer inte får bo kvar hos Svenska Bostäder efter juni månads slut. Familjerna har bott på korttidskontrakt som förlängts under flera års tid. Nu ska deras lägenheter användas som evakueringsbostäder under renoveringen av Järvafältets miljonprogramslägenheter.

– En del av de boende vet inte vad korttidskontrakt innebär. De trodde att de skulle få fortsätta bo kvar om de sköter sig och betalar hyran, som en provanställning. Bara några av familjerna pratar bra svenska, säger Alex Ngabo från föreningen Voice of Tensta, som engagerat sig mot vräkningshotet.

De boendes uppfattning är att det kommunalt ägda Svenska Bostäder under ett möte lovat dem att få bo kvar tills en bra lösning fanns på plats. Men två dagar senare började de istället senare säga upp boende, vissa per sms. Bostadsbolaget hävdar i sin tur att de aldrig gett ett sådant löfte, bara att de skulle träffa varje familj enskilt tillsammans med socialtjänsten.

– Uthyrningen med korttidskontrakt har pågått under flera år och vi har inte haft det här problemet tidigare. Nu måste vi så klart se över om vi kan göra den processen tydligare, säger Helen Larsson som är kommunikatör på Svenska Bostäder i Järva-området.

Nu har de flesta av familjerna – några består av upp till elva personer – fått flytta till tillfälliga boenden med två rum på vandrarhem eller hotellhem i Bromma eller Södertälje, det vill säga långt bort från arbete, skola och vänner. Kvar i Tensta bor nio familjer som nu riskerar att krävas på straffavgifter och i förlängningen bli vräkta av kronofogden (en av dem är Ayan Mohamed, se intervju i länk).

Man får intrycket att de här människorna bollas runt och att ingen tar ansvar för deras situation?

– Att barnfamiljer ska behöva bo på vandrarhem är självklart ingen bra lösning utan en tragisk situation. Men vi som bostadsbolag kan inte låta någon gå före, vi lämnar alla våra lägenheter till bostadsförmedlingen. Vi är helt politikerstyrda. Det stora grundproblemet är bostadssituationen i Stockholm, säger Helen Larsson på Svenska Bostäder.

Efter att de boendes kontrakt löpt ut är det kommunen som har ansvaret, med den så kallade tak-över-huvudet-garantin för barnfamiljer. Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, lägger ansvaret på den bristande kommunikationen hos hyresgästerna själva.

– De har gått in i det här väl medvetandes om att det är kortsiktiga kontrakt, säger han.

Flera av de berörda talar inte så bra svenska. Hur ser ni till att informationen ges på rätt språk?

– Ja, det är ju ett problem förstås, det är jag fullt medveten om. Från förvaltningens sida använder vi tolk vid sådana här tillfällen. Jag vet inte vilka rutiner de har på Svenska Bostäder.

Många av familjerna har inackorderats på vandrarhem, ibland så långt bort från skola och jobb som Södertälje. Är det rimligt?

– Vi måste vi inhysa dem på det sätt som vi har möjlighet till. Men jag vill understryka att det är hyresgästernas ansvar att söka boenden under den tid som kontraktet löper. Jag är inte helt säker på att alla hyresgästerna har gjort det på det sätt som man normalt sätt förväntar sig, säger Ole-Jörgen Persson (M).

Enligt Voice of Tensta har barnfamiljerna dock sökt lägenheter, men fått ständiga avslag på grund av regler för hur många som får bo i samma lägenhet samt för höga inkomstkrav.

Renoveringarna av bostäder som görs i området är en del av det så kallade Järvalyftet, där man bland annat vill uppnå minskad segregation och ”högt anseende och status”, något som Voice of Tensta med flera kritiserar för att gentrifiera de berörda områdena.

Och de hittills uppsagda familjerna är bara början. I Järvaområdet kommer ytterligare 132 hushåll tvingas lämna sina lägenheter hos Svenska Bostäder. De första hushållen kommer få besked om att kontraktet upphör under hösten, och ska sedan flytta under våren 2016. Samma situation riskerar alltså att uppstå igen.

Alex Ngabo och Voice of Tensta ger dock inte upp frågan. Efter veckor av demonstrationer och protestmöten kommer de till exempel att arrangera en politiker-debatt i augusti.

– Vi måste påverka politikerna. Det här är viktigt för hela området. Det kan bli nya problem av den här situationen. Jag menar, vad händer sen? I värsta fall kan det bli upplopp.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu