• Kolla, det ser nästan ut som Nyhavn! Där kan man ju ju ha båtar också. Filmen för Västlänken tar oss med in i framtiden genom ett samtal mellan två personer om hur fint det kommer att vara efter Västlänken byggts. Här visas Rosenlundskanalen, från nya uppgången Pustervik vid station Haga.
  • Stadens kommunikation kring Västlänken väntas kosta 1,5 miljoner mer i år än under förra året.
Göteborgs Fria

Propaganda eller information?

Propaganda från staden för att få invånarna att gilla Västlänken – eller information för att öka göteborgarnas kunskap och förståelse? Åsikterna delas kring stadens kommunikation om Västlänken. Klart är i alla fall att den kostar nästan fyra miljoner kronor i år.

Nyligen uppmärksammade Göteborgs-Posten en reklamfilm för Västlänken som kostade Göteborgs stad en miljon kronor. Men kommunikationen kring Västlänken, och Västsvenska paketet i stort, kostar betydligt mycket mer än så. Till redaktionerna trillar pressmeddelandena in, och bjuder in till händelser som att bli fotograferad framför en 3D-bild på framtidens uppgång vid station Korsvägen.

– Den här informationssatsningen med tre korta filmer på webben och kompletterande information på stan och i tryckt media har varit väldigt synlig och fått ett antal personer att ifrågasätta kostnaderna, vilket är naturligt. Men det är ju också bra att den är synlig, om ingen uppmärksammar satsningen är det fel använda pengar, säger Anette Palle som är kommunikationsstrateg för Västlänken inom Göteborgs stad.

Västsvenska paketet är ett gemensamt avtal för fem parter, där Göteborgs stad är en av dem, och har därför en gemensam budget där kommunikation ingår. Avtalen tecknas för fyra år åt gången, och 2011–2015 var kostnaderna för kommunikation 21 miljoner kronor. Det kommer att vara ungefär samma kostnader de kommande fyra åren: 20,7 miljoner kronor.

Men utöver den gemensamma budgeten har varje enskilt projekt också i uppgift att kommunicera information. Göteborgs stad har huvudansvaret för två av projekten: Hisingsbron och Västlänken.

Västlänken är den absolut dyraste av de två, och budgeten för kommunikation i år ligger på 3,8 miljoner kronor. Det är 1,5 miljoner kronor mer än vad kommunikationen kostade under förra året.

Anette Palle säger att de efter förra året sett att det finns ett behov av mer kommunikation med göteborgarna.

– Det florerar många påståenden som inte är helt korrekta. Ett exempel är att hela stan ska vara uppgrävd i tio år, vilket inte är riktigt sant men som vi ofta hör. Kommunikation behövs för att minska oron, och då känner vi att vi behöver gå ut ännu bredare.

Reklamfilmen, som bland annat lades upp på Youtube och där har setts över 350 000 gånger, är ett sådant exempel på breddning av kommunikationen.

Men alla är inte övertygade om att det är väl använda pengar, och inte minst i kommentarerna till filmen pratas det om propaganda från staden.

– Jag kan förstå att man kan tycka det, det är ofta från de som är motståndare och då är det ganska naturligt. Det jag kan säga är att det är något vi har med oss hela tiden, allt ska baseras på fakta och vi funderar kring om det kan uppfattas som propaganda, säger Anette Palle och fortsätter:

– När du gör det lite lättillgängligare, och använder lite mer av ett reklamspråk, då finns alltid risken att det uppfattas som propaganda. Men vi har ett uppdrag att nå alla göteborgare, och då måste vi använda olika språk och tilltal.

Exakt vilka höstens aktiviteter blir när det gäller kommunikation är ännu inte klart, och inte heller vad som kommer att hända längre fram. Det är trots allt några år kvar till den planerade byggstarten, och Anette Palle säger att behovet av information kommer att bli än viktigare ju närmare byggskedet vi kommer. Syftet kommer dock att förändras något – från att skapa förståelse och intresse om varför det byggs, till mer konkret om vad som händer.

Nytt för i sommar blir också att fyra personer har anställts av Göteborgs stad, som under två år endast ska jobba med kommunikation kring Västsvenska paketet. Den kostnaden står dock Västsvenska paketet som helhet för.

Fakta: 

2014: 2,5 miljoner – gjorde av med 2,3 miljoner

2015: 3,8 miljoner

Några exempel ur Västlänkens budget 2014:

261 500 krProduktion av film, roll up och foldrar.

600 000 krFilm på youtube och som videoannons, en kampanj på cirka sex veckor.

600 000–700 000 krMaterial till utställningar, till exempel en 3D-matta som togs fram med hjälp av en konstnär. Har använts i Nordstan och Korsvägen, och kommer användas vid framtida event.

20 000–25 000 krProduktion och montering av promenadskyltar

500 000–550 000 kr Byråarvode för till exempel strategi, film, utställning.

75 000 krAnnonsering, till exempel i Centrumliv för samråd.

Kostnad för kommunikation Hisingsbron:

2012: 42 516 kr

2013: 123 192 kr

2014: 259 472 kr

2015: 11 950 kr

Totalt: 437 130 kr

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu