Fria Tidningen

Fredsaktivister försöker stoppa flygövningen

Ökad kapprustning och militarisering blir effekterna av Arctic challenge exercise. Det säger Fabian Samuelsson, som är initiativtagare till en kampanj för att stoppa flygövningen.

Kampanjen Stoppa ACE drog igång i december och sedan dess har en namninsamling med nära tusen underskrifter samlats in. Under våren har också fredsaktivister delat ut flygblad och informerat allmänheten om flygövningen för att starta en bredare diskussion om Sveriges roll i den globala kapprustningen och synen på säkerhetspolitik. Fabian Samuelsson säger att det finns en tudelad inställning till frågan bland allmänheten.

– Till stor del kokas diskussionen ner till en fråga för eller emot Nato. Är man för Nato är man också för övningen och tvärtom – om man är emot Nato är man emot övningen.

Att Sverige på senare tid har gjort tydliga närmanden till Nato tycker Fabian Samuelsson står klart. Precis innan riksdagsvalet i höstas undertecknade dåvarande alliansregering ett samarbetsavtal med Nato, som innebär att vi tillåter och underlättar för Natostyrkor som vill genomföra krigsövningar och bedriva krigsinsatser mot tredje land med Sverige som bas. Det gör det även möjligt för Nato att använda Sverige som passage för trupper och krigsmateriel. Fabian Samuelsson menar att den kommande flygövningen är ytterligare ett led i det närmandet.

– Det är mycket som pekar på att Sverige närmar sig Nato allt mer, diskussionen om medlemskap blir mer normaliserad och det är många som pratar om att det blir nästa steg.

Han ser en tydlig risk för att övningen bidrar till det försämrade säkerhetsläget runt Östersjön, där rädslan för ökad militarisering i Ryssland driver på en ökad kapprustning, och där Sverige genom att vara värd för övningen spelar en betydande roll. Han ser också en problematik i att flygövningen kränker samernas rättigheter genom att ta deras land i anspråk.

I måndags, samma dag som flygövningen inleddes, hölls flera demonstrationer runt om i landet. Bland annat en manifestation på Medborgarplasten i Stockholm. Förhoppningen är att väcka opinion i frågan och samla ett tillräckligt brett stöd för att stoppa nästa stora flygövning som planeras om ytterligare två år. Arctic challenge exercise är nämligen tänkt att bli ett återkommande arrangemang vartannat år. Något som Fabian Samuelsson hoppas kunna ändra på.

– Vi har inte lyckats stoppa övningen det här året, men vi hoppas på att vår kampanj kan bidra till att den inte hålls igen.

Han hoppas dessutom att kampanjen kan bidra till att skapa en bredare diskussion kring synen på säkerhetspolitik.

– Det finns en stark norm kring vår syn på säkerhet – där säkerhet likställs med militära insatser. Jag tror inte att det är en bra idé att lösa våldsamma konflikter med ännu mera våld, och därför är det heller inte någon bra idé att öva på våld.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu