Fria Tidningen

Nära samband mellan självmord och arbetslöshet

En ny studie visar att arbetslöshet kan vara en bidragande orsak till så många som en femtedel av alla självmord.

– Alla större livsomställningar är en risk för psykisk ohälsa, så jag är inte förvånad, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare på Suicide Zero.

I studien som nyligen presenterades i tidskriften the Lancet Psychiatry har självmordsstatistiken i 63 länder jämförts med arbetslöshetsstatistiken.

Och siffrorna visar att det finns en tydlig koppling mellan arbetslöshet och antalet självmord – under perioden 2000–2011 tog 233 000 personer sitt liv och av dessa kunde 45 000 kopplas samman med arbetslöshet.

Alfred Skogberg menar att det handlar om en identitetskris att förlora sitt jobb, vilket kan vara en utlösande faktor bakom psykisk ohälsa.

– Jag skulle vilja säga att ens identitet får sig en rejäl smäll vid arbetslöshet. Många av oss hänger upp oss på vårt arbete: jag är journalist eller jag är kock. Vi är väldigt förbundna med att identifiera oss med vad vi arbetar med och om vi inte har ett arbete så är det enkelt att vi känner oss ganska värdelösa och oönskade.

Han vill dock framhålla att själva arbetslösheten i sig sällan är en enskild faktor bakom ett självmord. Många som tar sitt liv lider redan innan av en depression eller annan psykisk sjukdom och arbetslösheten kan bidra till att förvärra situationen. Alfred Skogberg menar att det är viktigt att tidigt fånga upp signaler på psykisk ohälsa och att en viktig förebyggande insats är att våga fråga, såväl om det gäller en kollega som en nära vän, om denne funderar på att ta sitt liv.

– Vi måste alla bli duktiga att se varningstecken på psykisk ohälsa och då måste vi veta hur vi tar nästa steg. Om vi är rädda för att en person verkar må så pass dåligt att den överväger att ta sitt liv måste vi också ställa frågan ”har du tankar på att ta ditt liv?” – det i sig kan vara livräddande.

För att arbeta förebyggande är det också viktigt för kommuner och landsting att ta sitt ansvar och jobba mot nollvisionen för självmord, som riksdagen antog 2008, säger Alfred Skogberg.

Bland annat lyfter han insatser som att varje län bör ha ett kriscenter, som ska jobba uppsökande för de personer som drabbats av att någon anhörig tagit sitt liv. Han menar också att det är viktigt för polisen att kunna upprätta händelseanalyser efter ett självmord, för att utreda vad som skett. Dessutom behövs fler kuratorer till skolorna som jobbar mer utåtriktat så att eleverna får ett ökat förtroende för dem.

– Det är oerhört viktigt att höja kunskapsnivån bland såväl politiker som allmänheten, med rätt kunskap kan vi rädda många människors liv.

Fakta: 

Svensk politik mot självmord

2008 beslöt riksdagen att anta en nollvision för självmord, i likhet med den nollvision som finns i trafikpolitiken sedan 1997.

I samband med beslutet om nollvisionen antog riksdagen ett 9-punktsprogram för suicidprevention, dit åtgärder som minskad alkoholkonsumtion, kompetenshöjning inom vården, stöd till frivilligorganisationer och ökad satsning på psykosociala insatser hör.

Källa: Föreningen Mind

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu