Fria Tidningen

”Pensionen är en kvinnofälla”

Trots ett långt yrkesliv kan många kvinnor inte försörja sig på sin pension. Det visar en ny rapport från Kommunal och SKPF.

– Jag blir så himla upprörd och framför allt att vi fortfarande år 2015 inte ser någon förbättring, säger Monica Bäckman, förbundsordförande SKPF.

I rapporten Pensionen – en kvinnofälla presenteras en ekonomisk statistik över hur pensionen ser ut för 150 000 pensionerade medlemmar i Svenska kommunal pensionärers riksförbund (SKPF). Och det är dystra siffror – framför allt för många kvinnor. Så många som sju av tio är beroende av den så kallade garantipensionen, alltså den del av pensionen som betalas ut som ett grundskydd för den som haft liten inkomst under arbetslivet. Dessutom får kvinnor i genomsnitt 4 000 kronor mindre i månaden än män.

– Hur pensionerna ser ut i dag beror dels på det ojämlika arbetslivet, där kvinnor arbetat betydligt mindre än män, och dels på pensionssystemet i helhet. Pensionerna sänks och de följer inte heller löneutvecklingen vilket slår hårt mot många, säger Monica Bäckman.

Att pensionerna ska följa löneutvecklingen har varit standard sedan 1994, då de borgerliga partierna och Socialdemokraterna i ett riksdagsbeslut enades om att överge det gamla ATP-systemet, när pensionerna istället följde prisindex.

Men Monica Bäckman menar att det står klart att pensionärernas ersättning inte följer lönenivåerna – pensionerna har sänkts med 2,7 procent samtidigt som lönerna har ökat med runt 15 procent under de senaste åren. Därför vill hon nu se en total översyn av pensionssystemet. Pensionärsorganisationerna tillsammans med SKPF vill dessutom att premiepensionen (PPM), den del av pensionen som pensionärerna själva kan styra över och placera i fonder, istället ska bli en del av inkomstpensionen.

– Vi ser det som en absolut nödvändighet att stärka det allmänna pensionssystemet ekonomiskt för att förhindra att bromsen slår till. En väg att gå är att låta inkomsterna från premiepensionen tillfalla inkomstpensionen. Samtidigt vet vi att vi har rätt starka krafter mot oss där som fondföretagare och förvaltare som absolut inte vill ta bort premiepensionen, säger hon.

Men frågan om slopade premiepensioner är politiskt sprängstoff. Vänsterpartiet har länge motionerat om att reformera pensionssystemet genom att avskaffa premiepensionssystemet och slopa den så kallade bromsen, som gör att pensionerna kan höjas och sänkas i takt med hur många som lönearbetar. Miljöpartiet vill inte ta bort premiepensionerna, men tycker att de bör göras om så att det finns färre fonder att placera pengarna i och att de placeras på ett etiskt och hållbart sätt. Samtliga borgerliga partier anser att systemet med premiepensioner är bra. Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen har flaggat för att pensionssystemet behöver ses över och har öppnat upp för att eventuellt slopa PPM.

Monica Bäckman är övertygad om att det krävs viktiga förändringar för att komma till rätta med pensionerna. För att säkra pensionerna för kvinnor framöver menar hon att de viktigaste åtgärderna just nu är att göra heltid till norm på arbetsmarknaden och verka för mindre otrygga anställningar.

Enligt era egna beräkningar så ser ju framtiden för morgondagens pensionärer ännu mörkare ut. Hur ser du på den utvecklingen?

– Jag tänker att det här med pensioner är väldigt mycket de ungas fråga. Det kommer att bli ännu värre i framtiden eftersom det inte finns någonting som tyder på att pensionerna inte faller ännu mer. Om det forstätter i den här takten kommer pensionerna att ligga på strax över 40 procent för 90-talisterna. Dagens arbetsmarknad med otrygga anställningar och tillfälliga vikariat påverkar ju också pensionerna för framför allt kvinnor negativt.

Fakta: 

Pension

Den allmänna pensionen består i huvudsak av tre delar:

Inkomstpension
Varje år avsätts 16 procent av lönen till denna del av pensionen. Inkomstpensionen är en inkomstgrundad pension som baseras på de pensionsrätter som tjänats in.

Premiepension
Varje år avsätts 2,5 procent av lönen till denna del av pensionen. Premiepensionen kan man själv välja i vilka fonder den ska placeras. 

Garantipension 
Ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den minskar i takt med att inkomstpensionen ökar. 

Källa: Pensionsmyndigheten

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu