• Halim Kavak röstade i söndagens val. Han tror att många inte ser så stora skillnader mellan blocken, och därför inte heller vitsen med att rösta.
  • Gårdsten var ett av de områden om med ett lägre valdeltagande än för fyra år sedan, i ett distrikt så lågt som 37,9 procent.
Göteborgs Fria

Valdeltagandet sjönk i många utsatta områden

I flera valdistrikt i Angered har valdeltagandet enligt de preliminära siffrorna minskat med upp till nio procent. Ett fåtal insatser för att öka valdeltagandet har gjorts. Enligt några gårdstensbor som GFT talat med handlar det mer om brist på förtroende än brist på information.

I valkretsen Öster har det preliminära valdeltagandet minskat med knappt en procent, men i vissa mindre valdistrikt ser det än värre ut. Till exempel hade Norra och Västra Gårdsten enligt de preliminära siffrorna ett valdeltagande till kommunfullmäktige på runt 40 procent. I båda distrikten innebär det en minskning på mellan sex och nio procent.

Några dagar har gått sedan söndagens val och runt Gårdstens centrum sitter fortfarande många valaffischer kvar. Solen strålar och Maria Dinisov, som röstade i valet, tar en paus utanför glasdörrarna till centrumet.

– Det är viktigt att rösta. För samhället, för våra barn och för oss själva.

Maria Dinisov känner många som röstade. Hon är född och uppvuxen i Gårdsten, och säger att det är första gången hon har upplevt att det har varit så mycket prat om valet. Men hon blir inte heller förvånad över att det fortfarande var ett lågt valdeltagande i området.

– Jag tror att många mår dåligt, och de känner att det inte hjälper om de röstar, det blir ändå som det blir.

Även en viss kunskapsbrist tror Maria Dinisov kan spela in, men tycker trots allt att det inte har varit något fel på tillgången till information om valet.

Inför valet anordnades ett antal aktiviteter i Angered för att folk skulle få upp intresset för valet. Några exempel är en poängpromenad i stadsparken med frågor om val och demokrati, en föreläsning av Röda Korset och en temafrukost med besök av en doktorand i statsvetenskap.

I Biskopsgården, en annan del av staden som har präglats av ett lågt valdeltagande, gjordes en större satsning på att öka valdeltagandet. En film med lokalt kända personer spelades in och sex demokratiambassadörer med stora nätverk i området hade i uppdrag att möta biskopsgårdsborna och uppmana dem att rösta. Nina Åkeson har varit projektledare för ”Valet är mitt”, och berättar om reaktionerna.

– De var mestadels positiva, och många var nyfikna. Den vanligaste frågan ambassadörerna mötte var ”vad ska jag rösta på?”. Ambassadörerna ska vara helt neutrala, men de har kunnat visa upp olika webbsidor och valkompassen till exempel, där folk kan hitta information.

Vissa stadsdelar i Malmö använde sig redan vid förra valet av demokratiambassadörer, och det var därifrån Västra Hisingen inspirerades. Att det bland ambassadörerna fanns en spridning i språkkunskaper ser Nina Åkeson som en stor fördel. Men trots de positiva reaktionerna, minskade valdeltagandet något även i de områden Västra Hisingen satsade på.

– När vi tittar på andra ytterområden ser vi att det har minskat ännu mer. I det större perspektivet tror vi att vi har varit med och påverkat att det inte har minskat så mycket.

Tillbaka i Gårdstens centrum har pizzerian precis öppnat för dagen. Ännu har inga kunder kommit men ägaren Halim Kavak är i full gång med förberedelserna och håller på att blanda ihop en tomatsallad.

– Jag jobbade hela valdagen, men var nere vid vallokalen på morgonen och då var det kö, säger han.

Halim Kavak röstade, han gillar politik och berättar att han brukar sitta hela natten och följa resultatet. Men att alla inte känner på samma sätt har varit tydligt i diskussionerna som har pågått runt pizzerians bord.

– Många säger att sossarna och alliansen är detsamma. Antingen bryr de sig inte, eller tycker de att det inte blir någon skillnad. Många har tappat förtroendet för politiker.

Inte heller Halim Kavak tror att det är brist på information som är anledningen till det låga valdeltagandet. Han nämner att det har delats ut kaffe och kakor tillsammans med information på torget utanför och att det har knackats dörr i området.

– Om man jämför med förra valet har det varit lite mer prat denna gången. Men det är skillnad mellan prat och verklighet.

Själv har han också försökt få fler att gå och rösta. Han tycker att det är viktigt att säga vad man tycker, annars blir det aldrig demokratiskt.

– De säger till exempel att de inte gillar Reinfeldt, men då säger jag ”Jo, du gillar honom. Om du inte röstar på någon annan har du automatiskt röstat på honom”.

Fakta: 

Valdeltagande kommunvalet

Centrum: 82,2 procent (+2,7)

Hisingen: 76,4 procent (+1,2)

Väster: 82 procent (+0,2)

Öster: 68,7 procent (-0,8)

Norra Gårdsten: 37,9 (-9,2)

Södra Gårdsten: 50,8 (-4,2)

Västra Gårdsten: 41,2 (-6,5)

Östra Gårdsten: 51,3 (-4)

Källa: val.se (siffrorna är preliminära)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

Anna hoppas på ett röd-grönt-rosa Lund

Val 2014

Feministiskt Initiativ nådde inte ända fram till riksdagen, men däremot kom de in i flera kommuner. Anna Tomasson från Fi Lund berättar om den politik hon vill föra i kommunfullmäktige.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu