Arash Hakimnia

Inledare


Antirasism

Fria Tidningen

Antirasism ska inte bemötas med våld

Det är ett grundkrav att samhället inte bemöter antirasistiskt engagemang med brutalt våld och repression.

Det nazistiska Svenskarnas partis valturné har följts av en enorm antirasistisk mobilisering. Turnén avslutas i Stockholm på lördag och möts då av den kanske största antinazistiska motdemonstrationen sedan 1990-talet. Nära tiotusen människor har anmält sitt deltagande på Facebook till protesten som går under namnet KämpaSTHLM.

Förra helgens motdemonstration i Malmö möttes dock av vad som kan beskrivas som den brutalaste polisrepressionen sedan Göteborgskravallerna 2001. Fem personer är allvarligt skadade sedan polishästar sprungit över liggande människor. En bepansrad polisbuss körde över en demonstrant. Många andra har fått söka sjukvård efter brutala batongslag. Polisen har hindrat ambulanser från att ta hand om de skadade och dessutom kommit med falska uppgifter om att demonstranter ska ha attackerat ambulanser – uppgifter polisen nu har dragit tillbaka.

Den totala bristen på omsorg om människoliv i allmänhet och bristen på respekt för sjukvården i kombination med spridandet av desinformation för tankarna till länder som Ryssland och Bahrain.

Ingen kunde vänta sig att en icke-våldsaktion i Sverige skulle bemötas med avsiktliga försök att allvarligt skada demonstranter. En anmälan om mordförsök, misshandel och tjänstefel mot polisen har inlämnats. En ordentlig rättslig utredning måste göras och de skyldiga oavsett position ställas inför rätta. Men det räcker inte för att garantera att polisrepression på den här nivån inte upprepas. En fråga som måste diskuteras är om myndigheter verkligen ska sanktionera rasistisk propaganda på gator och torg? Mötesfriheten och yttrandefriheten är garanterade i grundlagen men har gränser som gäller bland annat för hets mot folkgrupp.

Polisen kan möjligen inte förhindra och bryta upp nazistiska samlingar men det finns inget som säger att polismakten alltid måste bevilja tillstånd för nazistiska marscher och på det tillmötesgående sätt som sker nu för tiden. Polisen i Skåne beviljade tillstånd för Svenskarnas parti att hålla torgmöten på centrala platser i tre städer inom loppet av några timmar och ska ha agerat taxi för SvP’s företrädare och deras propagandamaterial. Den formen av villkorslösa samarbete mellan myndigheter och nazister är ovärdigt ett demokratiskt samhälle som vilar på människors lika värde och allas rätt till frihet från diskriminering på grundval av ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning och funktionalitet.

En möjlig lösning på den mycket diskuterade frågan om nazister ska ha rätt att demonstrera är att låta dem göra det utan beviljat tillstånd från myndigheternas sida. Många demonstrationer genomförs fredligt och under polisbevakning utan att tillstånd sökts eller beviljats. Vad säger att just nazistiska av alla manifestationer måste sanktioneras av myndigheterna? Det skulle sända en signal från samhällets sida att även om nazister inte kan förhindras från att demonstrera så kan inte ett demokratiskt samhälle sanktionera rasistisk hets. Det skulle också bli en balans där polisen inte prioriterar att säkerställa genomförandet av en tillståndsgiven nazistmarsch på bekostnad av alla andras grundlagsstadgade rätt att protestera. Det skulle förebygga ett brutalt polisagerande gentemot motdemonstranter.

Sedan är det också viktigt att när hets mot folkgrupp uttrycks på sådana tillställningar vilket är regel snarare än undantag att de ansvariga lagförs. Det sker alldeles för sällan i dag och ingår i det mönster av nonchalans inför det nazistiska hot vi sett i bland annat Kärrtorp och i Malmö, där nazister attackerat antirasister med svaga eller inga rättsliga konsekvenser.

För att staten ska ta sitt ansvar borde det tillsättas en kommission för att utreda hur polisen hanterar rasistiska manifestationer och hur rättsväsendet behandlar rasistiska brott av alla slag. Orsaken till polisens generella undfallenhet mot nazisterna måste utredas och alla eventuella sympatier för naziströrelser inom poliskåren utredas och åtgärdas. Sverige kan inte ha en poliskår som agerar och uttalar sig rasistiskt vid insatser i bland annat städernas förorter eller som uppvisar undfallenhet eller i värsta fall sympatier gentemot nazister.

Men när det kommer till kritan är det endast de antirasistiska folkrörelserna som kan få bukt med det nazistiska hotet. Det är därför ett grundkrav att samhället inte bemöter antirasistiskt engagemang med brutalt våld och repression.

ANNONSER

© 2022 Fria.Nu