• Införandet av tidsregistreringssystemet ParaGå blev gnistan som startade Hemtjänstupproret.
Stockholms Fria

Vårdvrålet: Vi har fått nog!

Under paroller som ”ett hållbart arbetsliv”, ”ökat personalinflytande” och ”besparingar och nedskärningar måste stoppas” håller Vårdvrålet en manifestation på Sergels torg den sjunde september – en vecka före valdagen.

– Vi är olika nätverk som gått samman och som känner att nu är det nog med stress och brist på resurser inom våra yrken, säger Moa som jobbar som timanställd inom hemtjänsten och representerar nätverket Hemtjänstupproret.

Genom att hålla manifestationen en vecka före valet hoppas man på att sätta press på och få den kommande regeringen, oavsett politisk färg, att lyssna och integrera deras krav i framtidens politik.

– Genom vår samlade kompetens och kunskap vet vi att bra vård och omsorg bara är möjlig i en bra arbetsmiljö. Vi uppmanar därför politikerna att lyssna på oss och ge oss förutsättningarna för att kunna göra vårt jobb, säger Moa som vill vara anonym pågrund av rädsla för att bli "svartlistad".

Förutom Hemtjänstupproret står även Sjuksköterskor ryter ifrån, Inte under 24 000 och Socialistiska läkare bakom Vårdvrålet. Hemtjänstupproret, berättar Moa, är en reaktion mot tidsregistreringssystemet, ParaGå, som infördes i Stockholm den 1 januari i år och fått många inom hemtjänsten att känna sig övervakade och ifrågasatta.

– Varje hembesök inleds nu med att knappa in ”kom” i telefonen. Då går gps:en i gång, då syns det att vi är där. När man går klickar man ”gick”. Det fungerar som en stämpelklocka.

Alla uppgifter som görs ska också redovisas under besöket.

Syftet med ParaGå är dock att kontrollera så att vårdtagarna, pensionärerna, får den hjälp och den tid de beställt. Inget företag ska kunna fuska till sig tid, och därmed pengar.

– Men fusk förekommer ändå.

Cheferna uppmanar personalen att stanna den avtalade tiden ut, oavsett om vårdtagarna vill eller behöver ha så mycket hjälp som de beställt.

– Om vårdtagaren ändå vill att vi ska gå så uppmanas vi att sätta oss utanför på gården tiden ut, berättar Moa.

På så sätt blir de kvar i området utan att GPS:en märker något och företaget får betalt.

Vad bör göras?

– Förutom att det behövs mer resurser måste vi få mer inflytande över vår arbetsdag och arbetssituation. Det är trots allt vi som är hos vårdtagarna och vi som vet hur lång tid det tar.

Fakta: 

Vårdvrålet kräver

Tillräckliga och väl prioriterade resurser! Politiken måste börja prioritera vårt kvinnodominerade yrkesområde. Pengarna måste hamna rätt och lönerna höjas. Besparingar och nedskärningar måste stoppas. Ge oss fler vårdplatser, mer personal och tid i schemat för oförutsedda händelser och naturliga pauser i arbetet!

Ett hållbart arbetsliv! Dagens system är hälsofarligt och kostar människoliv. Människors värde och behov måste komma före ekonomisk effektivitet och kortsiktiga lösningar. Arbetsmiljölagen och prioritetsordningen måste följas. Ge oss möjligheten att orka jobba heltid! Ge oss fler trygga anställningar! Och ge oss en arbetsmiljö fri från rasism, sexism, homo/transfobi och annan kränkande behandling!

Personalinflytande! Det är ett stort problem att vi som kan vården och omsorgen bäst nästan aldrig får vara med och påverka dess utveckling. Sällan har vi inflytande ens över våra scheman. Beslut som handlar om oss måste sluta ske avskilt över våra huvuden. Ge oss möjligheten att delta i beslut som rör vårt arbete och vår arbetsmiljö! Ge oss medbestämmande som de vård- och omsorgsexperter vi är!

Vårdvrålet arrangeras av Sjuksköterskor Ryter ifrån, Hemtjänstupproret, Socialistiska läkare och Inte Under 24 000.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu