Fördjupning


Paula Rooth
  • Arbetslaget tillsammans med arbetsledare och projektledare. Från vänster: Holger Hansson (arbetsledare), Abdulaziz Rahimi, Anders Zachrisson (lagbas), Mervat Al Shteiwi, Sabah Al Khadar, Therese Ludwig (projektledare), Manal Al Kaiyali.
  • Ulf Sjöstrand har tidigare jobbat som målare men trivs bra med att arbeta i skogen. Han fungerar också som arbetslagets chaufför.
  • ”Vi tycker mycket om att jobba med det här, vi säger hela tiden ’snälla får vi fortsätta?’ (efter att projekttiden är slut)”, säger Manal Al Kaiyali.
  • Abdulaziz Rahimi och Sabah Al Khadar sågar upp träd som de har fällt dagen innan. ”Förut hade jag en gammal motorsåg som jag fick ont i axeln av att starta. Nu med den här nya går det jättebra, säger Sabah Alkhadra.
Fria Tidningen

”Vi vårdar både natur och människor”

Från och med i år storsatsar regeringen för att skapa jobb inom gröna näringar över hela landet. I Skåne har liknande satsningar för långtidsarbetslösa och nyanlända funnits länge. Fria Tidningen träffar ett av arbetslagen som röjer sly på ett naturreservat utanför Lund.

Det är en kall vinterdag med skånska mått mätt, några minusgrader och ett tunt lager snö på marken. Men det hindrar inte Manal Al Kaiyali, Sabah Al Khadar, och de andra i arbetslaget som röjer träd och sly i en skogsdunge i Kungsmarkens naturreservat.

– När vi jobbar är vi inte kalla, bara när vi står still, säger Manal Al Kaiyali när hon har stängt av motorsågen.

Projektet är ett kombinerat arbetsmarknads- och naturvårdsprojekt, och drivs i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. Deltagarna är till hälften nyanlända och till hälften långtidsarbetslösa. Det är ett exempel på hur regeringens satsning Gröna jobb kan se ut. Men medan projektet är i en uppstartsfas på många håll i landet har Skåne en lång historia av liknande satsningar.

– Den här typen av arbetsmarknadsprojekt har funnits i cirka 60 år, även om formen har varierat, säger Therese Ludwig som är ansvarig för projektet från Skogsstyrelsens sida i Skåne.

Deltagarna som jobbar i Kungsmarken den här dagen kommer alla från Malmö. De fördelar tiden mellan ett par arbetsplatser, där det för tillfället finns uppgifter. Under sommaren kan det handla om att sköta slåttern av ängsmark, stängsla, snygga till vandringsleder och underhålla skyltar samt gallra i skogen. Under vintern handlar arbetet främst om att fälla träd och ta bort sly för att hindra att skogsområden växer igen.

Projektet handlar alltså både om att deltagarna ska utföra naturvårdande insatser och att de ska få nya erfarenheter och kompetenser inom naturvård.

– Vi vårdar både människor och natur. Det vi gör är naturvårdande projekt som inte skulle bli av annars för att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser, säger Holger Hansson som är anställd av Skogsstyrelsen och arbetsledare för två arbetslag.

Under projektperioden får deltagarna bland annat ta motorsågskörkort, gå utbildningar i första hjälpen och att använda röjsåg.

Manal Al Kaiyali och Sabah Al Khadar deltar i projektet som nyanlända, och är inne på sitt andra år. I framtiden hoppas de kunna få ett liknande jobb där de kan arbeta i naturen.

– Jag tycker mycket om att vara här i skogen. Vi kapar träd med motorsåg. I går fällde vi alla de här träden, säger Sabah Al Khadar och pekar ut över stockarna som ligger spridda i skogsdungen.

Anders Zachrisson är lagbas för arbetslaget. Han har också ett halvår kvar, men har redan gjort en vända i ett tidigare projekt och hoppas kunna komma tillbaka igen.

– Jag jobbade på ett lager för bildelar tidigare men blev uppsagd 2011. Kanske kan jag få lagerjobb igen i framtiden, men jag vill hellre jobba så här. Jag trivs med att vara ute och att jobba i lag, det får mig att sova gott om natten.

Stämningen i laget verkar god, Anders Zachrisson berömmer hela tiden sina medarbetare och säger att det märks att de tycker om arbetsuppgifterna.

Även om arbetet bitvis är tungt uppskattar många att det är så varierat, menar Therese Ludwig. Och att det går att se tydlig skillnad vid dagens slut.

– Många känner stolthet över att kunna ta med sin familj ut och säga ”den här bron har jag varit med och byggt eller den här stigen har jag fixat”.

Att regeringen nu går in med en stor summa pengar i satsningen Gröna jobb innebär för Skånes del att de får statliga medel på ett annat sätt än tidigare. En stor del av dessa ska de lägga på att anställa mer personal. Just nu pågår rekryteringen av flera arbetsledare och en studie och yrkesvägledare som ska hjälpa deltagarna att komma i kontakt med framtida arbetsgivare eller att söka utbildningar.

– En del nyanlända ser inte sin framtid inom de gröna näringarna trots sina 12 månader hos oss. Men vi tror att det ofta beror på att de hittills bara fått se en begränsad del av de gröna näringarna. Det ska vi ändra på genom att anställa just en studie- och yrkesvägledare, säger Therese Ludwig.

Det har blivit dags för rast och arbetslaget går mot ”hyddan”, en personalvagn där de kan byta om, fika och värma sig. Där sitter redan Ulf Sjöstrand och tar igen sig.

Han har tidigare varit målare men efter att ha varit arbetslös ett par år kom han med i Gröna jobb.

– Det här är intressant på sitt sätt. Det är naturen, och nu är det mycket med den, så vi måste nog bry oss mer om den också. Det är framtiden.

Fakta: 

Storsatsning på gröna jobb

Regeringen har avsatt totalt 910 miljoner till storsatsningen Gröna jobb som ska skapa jobb inom gröna näringar de närmaste åren. Sammanlagt hoppas man kunna sysselsätta drygt 5 000 personer under 2018-2020.

I Skåne kommer runt 200 långtidsarbetslösa och nyanlända att delta i Gröna jobb under 2018. Arbetslagen jobbar med naturvård i naturreservat i hela Skåne, bland annat Söderåsen, på Kullaberg och i Dalby Söderskog. Deltagarna får avtalsenlig lön, med en lägre ersättning det första året som till stor del består av utbildning.

Max två år kan man vara anställd i projektet och de nyanlända kombinerar arbetet med studier i SFI med naturbruksinriktning det första året.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stadens skit ska få landsbygden att växa

Om några år kan stockholmarnas separerade toalett- och matavfall bli till gödning som kan användas vid matproduktion på landsbygden. Det är målet med projektet Macro som nyligen dragit igång.

© 2024 Fria.Nu