Recension


Avhandling

A Manifesto for Anarchist Entrepreneurship

Provocative Demands for Change and the Entrepreneur

Monica Wallmon

Uppsala universitet 2014

  • Monica Wallmons avhandling om anarkistiskt entreprenörskap är, enligt Anna Maris, en fantastisk idé som än så länge bara är påbörjad.
Fria Tidningen

Manifest för anarkistiskt entreprenörskap

Ordet entreprenör förknippas ofta med ett marknadsekonomiskt tänk men i en ny avhandling belyses en annan sida: det anarkistiska entreprenörskapet.

Monica Wallmons avhandling om anarkistiskt entreprenörskap öppnar för spännande teorier med förankring i allt från Friederich Nietzsches ”kreativa destruktion” till Noreena Herz ”tysta take-over”.

Studien gör ett ärligt försök att definiera en anarko-liberal version av anti-kommersiellt entreprenörskap, där samhällsnytta och socialt företagande får en ny, spännande etikett. Genom en långrandig definition av grundläggande koncept, där den äldsta definitionen av själva ordet entreprenör kanske är det mest intressanta. I franska ordboken Dictionnaire de la langue Francais från år 1434, lär vi oss nämligen att ordet är en medeltida militärterm, som ursprungligen betyder ledare över hyrda soldater, så kallade legionärer.

Att konceptet entreprenör är starkt kopplat till ett marknadsekonomiskt tänk är de flesta överens om. Att åtskilja entreprenörskapet från sina marknadsfokuserade, kapitalistiska bojor och istället fokusera på den kreativitet som genomsyrar entreprenörskapet, ger det definitivt en ny och intressant dimension. Väldigt sällan är fokus för entreprenören själv hur mycket pengar man kan tjäna, utan snarare vad man kan åstadkomma och utveckla.

Problemet med avhandlingen är att sedan kommer vi inte längre. Kapitlet som utgör själva manifestet består av en fyra-och-en-halv sidor intressant, men halvt kåserande och ganska svepande diskussion som sedan mynnar ut i halvt orelaterade resonemang om politisk teori och hur kunskap ger frihet.

Del två av skriften består av tre essäer om brukssamhället, basinkomst och radikal pedagogik. Ett manifest för anarkistiskt entreprenörskap innehåller många intressanta pusselbitar, som både förvillar och förbryllar, eftersom de inte riktigt går att sätta ihop med varandra på ett vettigt sätt.

Wallmon betonar starkt hur byråkrati och regelverk kväser kreativitet och entreprenörskap och går vidare till att resonera runt hur människors förmåga att bryta konventionella mönster och gå sin egen väg borde ses mer positivt. Här smalnar det på allvar av till ett svenskt ankdammsperspektiv, då problemställningarna, trots den internationella framtoningen på skriften (avhandlingen är skriven på engelska), snöar in på jantelagen, svenska brukssamhällen (som, enligt författaren, inte har någon internationell motsvarighet utom möjligen i England) och arvet från den svenska socialdemokratin.

Det känns synd, eftersom bara några genomtänkta konklusioner och lite mer kontextualisering hade gjort underverk för ett researcharbete som trots allt har förutsättningar för att slutsatser ska kunna dras från dem. Författaren har dock inte den här gången lyckats sammanfoga delarna till en begriplig enhet.

Ett manifest för anarkististiskt entreprenörskap är en fantastisk idé, som borde fullföljas och utvecklas. I den här tappningen har arbetet dock bara påbörjats.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Apati och cynism ger Putin makt

Recension

I Kalle Kniiviläs nya bok får Putins anhängare komma till tals – och för många representerar han den stabilitet de efterfrågar.

Fria Tidningen

De gör något nytt med dans

Recension

En hemlig rörelse tar vara på dansarnas förutsättningar och personligheter på ett nyskapande sätt.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu