• Fler än 1000 texilarbetare dog när Rana Plaza i Bangladesh kollapsade i april förra året. Katastrofen följdes av protester – men vad händer när arbetarna får igenom sina krav på säkerhet och bättre löner?
Fria Tidningen

Kommentar: En global kapplöpning mot botten

När textilföretag nu söker sig till nya länder upprepas ett välkänt mönster i den globala textilindustrin: När lönerna pressas upp av arbetarna i ett land flyttar produktionen vidare.

Fabrikskatastrofen i Rana Plaza i Bangladesh för snart ett år sedan och den våldsamma repressionen mot strejkande textilarbetare i Kambodja har satt villkoren för Asiens textilarbetare i fokus. I båda länderna har omfattande strejker och kampanjer för högre löner och rätt till facklig organisering ägt rum – och även gett vissa resultat.

I Kambodja har den lagstadgade minimilön redan höjts i flera omgångar från 75 till 100 dollar – medan arbetarna kräver 160 dollar. Men framstegen kan undergrävas av de stora klädföretagens ständiga jakt på billigast möjliga produktionskostnader – och hot om att flytta produktionen till andra länder.

Ibland är hoten uttalade. När textilarbetare i Haiti i slutet av förra året demonstrerade för en höjd minimilön svarade fabriksägare med ett öppet brev där de manade arbetarna att ”hålla Haiti konkurrenskraftigt” så att produktionen inte måste flytta till låglöneländer i Asien, rapporterade The Guardian.

Men även när hoten inte är uttalade är risken att produktionen ska flytta utomlands alltid närvarande - och en faktor som ofta håller tillbaka fackföreningars kamp för höjda löner. Den exportorienterade textilindustrins snabba expansion i Bangladesh, Kambodia och Vietnam de senaste åren är i sig delvis en följd just av stigande produktionskostnader i Kina, där lönerna inom textilindustrin steg med 125 procent mellan 2001 och 2011. När arbetarna i de förra länderna nu blir mer organiserade och lyckas kämpa till sig bättre villkor kan samma mönster snart upprepas.

Resultatet av den globala kapplöpningen mot botten framgår tydligt i en rapport som Centre for American Progress publicerade förra året: i de flesta större producentländer sjönk eller stagnerade reallönen för textilarbetare mellan 2001 och 2011.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu