Stockholms Fria

"Jag agerar" tar ställning mot det sexuella våldet

I mitten av mars startar kampanjen Jag agerar, som uppmanar alla att ta ställning mot sexuellt våld. Bakom kampanjen står Föreningen Storasyster, som i december förra året utsågs till Change Leader av Reach for Change.

Föreningen Storasyster är en ideell förening som grundades för ungefär två år sedan och arbetar aktivt för att förebygga sexuellt våld. Kampanjens mål är att minska tabun kring diskussioner om sexuellt våld och initiativtagaren tillika grundare och verksamhetschef är Sanna Bergendahl.

– Vi vill att precis alla som är emot sexuellt våld agerar, säger hon.

Brottsoffer uppmanas att våga berätta om de övergrepp de utsatts för, men Sanna Bergendahl menar att det fortfarande är tabu eftersom samhället inte riktigt vågar och vill lyssna. Vidare förklarar hon att det krävs ett enormt mod att våga berätta om någonting så traumatiskt som sexuella övergrepp och att när någon är så pass stark och väl vågar så måste alla vuxna och samhället lyssna och agera.

– Vi har i dag ingen rättstrygghet och det är få som faktiskt vågar lyssna till vad de utsatta har att berätta.

Hon lyfter fram en ny studie från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, som visar att var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. För att antalet övergrepp ska minskas måste normer och attityder kring sex och sexuella övergrepp förändras. Sanna Bergendahl tror och hoppas att kampanjen ska förenkla för allmänheten att ta ställning och hjälpa till att luckra upp tabut kring att prata om sexuella övergrepp.

– Ju fler som vågar agera, desto mer kan vi påverka och förändra attityder. Det är faktiskt så enkelt som att desto fler som tar ställning och agerar emot sexuellt våld, desto färre övergrepp kommer i förlängning att ske.

Sanna Bergendahl har personliga erfarenheter av att som barn ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av en nära släkting. Övergrepp som hon vågade berätta om först tio år senare. Trots en fällande dom mot släktingen och den upprättelse som kom med den, saknade hon stöd i både samhället och sin omgivning. Ur det såddes fröet och motivationen att att hjälpa andra utsatta människor, genom vägledning till modet att våga berätta och anmäla övergrepp som möjliggör hjälpinsatser.

– Det är ytterst få barn och unga som vågar lyfta luren och kontakta sociala myndigheter för att be om stöd och hjälp. För barn som saknar stöd i sin omgivning är till exempel en rättsprocess nästintill omöjlig.

Den främsta anledningen till att hon grundade Föreningen Storasyster var för att hon såg ett behov i samhället och ville fylla den luckan. Hon ville erbjuda ett personligare stöd och fånga upp utsatta barn för att följa med som stöd under den process som följer efter ett trauma som sexuella övergrepp.

– När jag väl beslutade mig för att göra verklighet av min tanke och idé hade jag för kanske tionde gången i ordningen fått höra att sexuella övergrepp inte är något en pratar om.

Tack vare titeln som Change Leader kan hon nu arbeta heltid med föreningen, då Reach for Change finansierar lönen och ger henne möjligheten att utvecklas genom deras inkubationsprogram och tre personliga rådgivare. Föreningen kommer fortsätta att arbeta normbrytande och förebyggande för att öka kunskapen om sexuella övergrepp. Utsatta personer erbjuds stöd via mejl- och chattjour, gruppaktiviteter, stödgrupper och rådgivning, samt personliga chattsystrar och chattbröder för längre kontakt med en och samma person. Nu är förhoppningen att så många som möjligt vill vara med och stötta kampanjen Jag agerar.

– Ett exempel på hur ett enda ställningstagande skulle kunna förändra en individs liv är att jag som utsatt ser att någon i min närhet valt att agera mot sexuellt våld, jag kanske då vågar ta mod till mig att berätta om de övergrepp jag utsätts för, och således kan jag få hjälpinsatser tidigt och komma att bearbeta de övergrepp jag utsatts för.

Lanseringsfesten för kampanjen äger rum torsdagen 13 mars på Etablissemanget på Södra teatern, dit alla som vill är välkomna. Hur man kan visa sitt stöd på andra vis finns beskrivet på kampanjens webbplats.

Fakta: 

Var femte svensk kvinna och var tjugonde man har tvingats till samlag eller utstta för andra allvarliga sexuella övergrepp. Och det finns en tydlig koppling mellan sexuella övergrepp i barndomen och att utsättas även som vuxen. Det visar en ny studie från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Forskare ser hopp efter Reva

Polisens allt mer effektiva jakt på papperslösa blossade upp i medierna för ett år sedan. Skånes Fria fortsätter granskningen av vad som hände sedan.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu