Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Tysta inte folkets röst

Ge oss Klarspråk tillbaka! Samhället behöver det! Det skriver 16 debattörer som vill låta vanligt folk få prata till punkt. P1s programchef Hanna Stjärne svarar.

Programmet Klarspråk som har gått i P1 varje vardag i flera år har en stor del av radiolyssnarna kommit att betrakta som omistligt. Detta program finns inte längre sedan det tagits bort av ledningen för Sveriges Radio och som vi ser det utan grundlig eftertanke.

I stället har det ersatts av ett program som antas göra samma tjänst som Klarspråk. Journalister på Sveriges Radio, hittills Tengby och även Fogelberg, har nämnts och förutsättes staga inläggen så att de blir hörvärda.

Vi som pläderar för Klarspråk vill inte förmena dem som ringer att ventilera allt mellan himmel och jord med nämnda hedervärda journalister på Sveriges Radio.

Men det är ett grovt misstag att tro att det nya programinslaget ska kunna ersätta Klarspråk.

Det visar på en underskattning av en kader av väl insatta medborgare att hindra dem från att tala till punkt. Särskilt som inläggen i fråga aldrig tillåts överstiga tre minuter. I det fallet skulle man i stället kunna göra Klarspråk till ett föredöme för långpratare i radio.

Det viktigaste med Klarspråk är att det ger den bildningstörstande begåvningsreserven i djupa led chans att ifrågasätta ställningstaganden som görs av beslutsfattare, politiskt valda och andra själv-

utnämnda storheter i de övre samhällsskikten. Det är som vi ser det ett sätt att fördjupa demokratin som inte minst i vår tid ifrågasättes.

Det stora intresset för Klarspråk bevisar att programmet fyller en uppgift. På sikt och genom sitt nötande är det inte fel att hävda att det leder till ökad förståelse mellan människor.

Att meningarna bryter sig behöver inte nödvändigtvis leda till bestående motsättningar. I stället kan på sikt sekteristiska skygglappar skalas av. Såtillvida bidrar debatten till att utrota det slentrianmässiga talesättet att 'var och en blir klok på sin fason', en av de mest seglivade kvarlevorna i människans föreställningsvärld.

Vi vill inte tro att nomenklaturan i detta fall har sitt finger med i spelet och försöker befria sig från den klåda som kritik innebär. Det handlar nog om att dra alla inlägg i Klarspråk över en kam.

Ett fel skulle kunna vara att Klarspråksredaktionen inte givits möjlighet att sovra inläggen hårdare och ge kvalitetsinläggen större utrymme.

Den som därvid invänder att det är svårt att skilja goda inlägg från mindre bra, den lyssnar okritiskt på de högintellektuellas och de lärdas utgjutelser och som i kraft av sina namn och titlar tillåts tala till punkt utan att någon journalist från Sveriges Radio anses kompetent att avbryta dem.

Inte minst i så viktiga program som avhandlar livssynsfrågor (alltså i fråga om tro och vetande) tillåts stora utsvävningar, detta därför att postmodernismen ger efter för det ungefärliga så att det ska passa alla.

Nu har en eterröst som gav uttryck åt de djupa ledens många gånger kvalificerade undringar tystnat.

Klarspråk var en tolk för komplexa människors undringar, viktiga i en levande demokrati. Särskilt i en tid när marknadsekonomiska influenser tenderar att likrikta individernas sociala ambitioner är det av vikt att värderingar noga prövas mot andra tider i historien med helt andra uppfattningar. Sådana ifrågasättanden lyser med sin frånvaro, men förekom i Klarspråk.

Underskatta alltså inte dem som på andra vägar än via universitet skaffat sig kunskaper! Man skulle rentav kunna hänvisa till Ellen Key som i slutet av

1800-talet i samhälls- och livsåskådningsfrågor var outstanding trots att hon var i det närmaste autodidakt. Hon talade om de lärdas 'etiketterade burkvetande'.

Som skatte- och licensbetalare till publicservice-radion kräver vi hänsyn till vårt önskemål om att i en eller annan form få Klarspråk tillbaka. Kalla gärna programmet något annat, men ge begåvningsreserven i de djupa leden chans att tänka på tvärs! Samhället behöver det.

Pelle Palm

Stockholm

Gunnar Olofsson

Hudiksvall

Eero Carroll

Bromma

Peter Tornborg

Åmål

Al Burke

Lidingö

Elsamaria Bergström

Uppsala

Bertil Örnklint

Upplands Väsby

Bo Hellgren

Stockholm

Jan-Olof Rönn

Göteborg

Lasse Wilhelmson

Stockholm

Katarina Munther

Arjeplog

Arne Bengtsson

Åby

Lennart Gerle

Helsingborg

Carmencita Nilsson

Umeå

Britta Ring

Stockholm

Sven Wernström

Vikbolandet

Hanna Stjärne svarar:

Nu får åsikterna större plats

Brevet tar upp en mycket viktig fråga - publicservices roll i demokratin.

Många lyssnare har P1 som sitt 'universitet', de följer nyheter, aktualiteter, teater, hör granskande och bildande program om kultur, samhälle, vetenskap, religion och livsåskådningsfrågor. Samtidigt lyssnar de inte bara på P1, de deltar också, med P1s hjälp, i samhälls- och kulturdebatten.

P1s uppdrag rymmer det som kan sägas ligga till grund för enskilda människors rättigheter i en demokrati: att få kvalificerad information om centrala frågor och att utifrån denna kunskap på olika sätt kunna påverka utformningen av politiska och andra skeenden i samhället.

Ett av många P1-program där lyssnarna sätter dagordningen är Ring P1, som sänds kl 9.20 till 10.00 alla vardagar.

Sedan årsskiftet har Ring P1 längre sändningstid och rymmer också de bandade inlägg som tidigare hördes i programmet Klarspråk.

Förändringen uppskattas av många. Betydligt fler lyssnare har hört av sig och vill vara med i det nya Ring P1, än till Klarspråk och det gamla Ring P1 tillsammans.

Det är människor med skiftande bakgrund, människor från hela landet, människor som tar upp en stor bredd av ämnen, människor som ofta inte har någon annan arena där de kan göra sin röst hörd. Ofta lyfter de fram frågor som inte har uppmärksammats på andra håll, som sätter ljus på smärtpunkter i den svenska demokratin.

Ofta ifrågasätter de drivkrafterna i samhället och ställningstaganden som görs av beslutsfattare i hela samhällsstrukturen.

I det nya Ring P1 finns samma praktiska möjligheter för lyssnarna som tidigare att komma till tals. De kan antingen ringa in i direktsändning eller tala in ett inlägg på en telefonsvarare. De bandade inläggen har sammantaget större utrymme i P1 nu än de hade före årsskiftet.

Under året ökar dessutom lyssnarnas möjlighet att göra sig hörda och tala till punkt ännu mer, när P1 öppnar en debattplats på hemsidan www.sr.se/P1.

P1 kommer att fortsätta att ge röst åt dem som inte hörs någon annanstans. P1 kommer att fortsätta att sätta fokus på samhällsfrågor som annars riskerar att försvinna i den politiska debatten. Och P1 kommer att fortsätta att tänka på tvärs.

Hanna Stjärne

Programchef för P1

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu